Hopp til innhold

Migrantkrisen i Kviterussland: Khaled seier han blei nekta å reisa heim

Den syriske advokaten Khaled betalte 40.000 kroner for ein billett til Minsk, men etter fleire mislukka forsøk på å ta seg inn i Polen ville han berre heim igjen. Det seier han at han ikkje fekk lov til.

Khaled

Syriske Khaled snakkar med NRK i Białystok.

Foto: Roger Sevrin Bruland / NRK

– Vi fann eit hol i gjerdet, og vi gjekk i Polen i fleire timar før politiet fann oss og sende oss tilbake.

Khaled fortel ei dramatisk historie om korleis han og sonen fleire gongar tok seg inn i Polen, og blei sendt tilbake til Kviterussland.

Han fortel at polsk politi nyttar helikopter og dronar for å finne folk som kjem over grensa.

Fekk ikkje lov til å dra

Kviterussland opna i vår for at folk frå Midtausten og Afrika kan fly til Minsk på turistvisum – mot store pengebeløp.

Sidan har tusenvis av migrantar og flyktningar komme frå Kviterussland til EU. Mange av dei er frå krigsherja land som Irak, Syria, Jemen og Afghanistan.

EU meiner Kviterussland leier dei til grensa mot Polen og Litauen, og i noko grad Latvia, som hemn for sanksjonane som vart innførte mot Kviterussland tidlegare i år.

Kviterussland kallar tiltalane grunnlause og skuldar Polen for opptrapping. Polen vil bygga ein 100 kilometer lang mur langs grensa, som no blir vakta av 15.000 polske soldatar.

Polske soldater vokter grensa til Hviterussland, hvor migranter vil over.

Polske soldatar patruljerer grenseovergangen ved byen Kuznica, kor mange migrantar prøver å ta seg over.

Foto: REUTERS

NRK møter syriske Khaled ved eit mottakssenter i grensebyen Białystok. Historia til mannen er vanskeleg å få bekrefta. Polsk politi og soldatar har laga ein tre kilometer djup sikkerheitssone mot grensa til Kviterussland, og verken hjelpeorganisasjonar eller media slepp inn for å dokumentere det som skjer.

Men fleire vi snakkar med fortel om ein kamp på liv og død i det som har blitt eit ingenmannsland på EUs yttergrense.

Ein kamerat av Khaled fortel om korleis han brakk ribbein i møte med ein kviterussisk soldat. Ein annan hevdar han vart angripen av ein polsk politihund.

Khaled fortel til NRK at han ikkje har sett at polakkane har brukt vald mot migrantane. Dei berre beordrar dei om å snu tilbake.

Resultatet var at dei verken kom seg fram eller tilbake.

– Vi mangla mat, varme klede og tak over hovudet, det var svært kaldt, fortel han.

Til slutt ville han berre reise tilbake til Midt-Austen.

– Eg spurte kviterussarane om eg kunne reise til Minsk også heim, men dei sa nei.

– Eg fekk ikkje lov.

Kviterussiske styresmakter har fleire gongar avvist at dei har noko med situasjonen på grensa å gjere.

Roger Sevrin Bruland i Polen

NRK rapporterer frå grensa mellom Polen og Kviterussland. Dette er ved kontrollposten ved sikkerheitssonen ved landsbyen Kuznica. Her står lokalt politi saman med polsk militærpoliti og kontrollerer alle inn og utpasseringar.

Foto: Morten Risberg

Krevjande hjelpeinnsats

NRK køyrer austover mot grensa for å møte ein av dei viktigaste hjelpeorganisasjonane i området. På vegen mot landsbyen Krynka blir vi stoppa av polske soldatar med finlandshette og lange automatvåpen.

Ein blid soldat sjekkar pressekorta våre og gjev formaning om ikkje å krysse inn i sikkerheitssonen.

I eit gammalt trehus som tilhøyrer den lokale kyrkja møter vi Gregorz Kowalczuk som koordinerer hjelpeinnsatsen til organisasjonen Caritas Polen.

Caritas er ein kristen organisasjon med tilknyting til den polske kyrkja.

Gregorz Kowalczuk

Gregorz Kowalczuk møter NRK nær grensa til Kviterussland.

Foto: Roger Sevrin Bruland / NRK

Kowalczuk fortel at ingen utanfrå får løyve til å levere naudhjelp, men at det heldigvis er fleire av dei fastbuande som allereie er medlem av Caritas.

Dei kjem til senteret for å hente spesiallaga ryggsekkar som inneheld det aller mest nødvendige av mat og varme klede.

Dette arbeidet er ei stor belastning for dei få som kan hjelpe fortel han.

– Vi ynskjer å kunne hjelpe til med å lette på denne byrda. For no er det nokre få lokale personar som har fått eit stort ansvar for å hjelpe migrantane.

SISTE NYTT

Siste nytt