Hopp til innhold

– Det mest alvorlige er dataangrep mot befolkningen

Mannen som hadde ansvar for sikkerheten under president George W. Bush, Michael Chertoff, frykter dataangrep mot det som holder samfunnet sammen. Og han har en klar mening om hva som er det beste forsvaret mot slike angrep.

Michael Chertoff

SAMFUNNET ER UNDER ANGREP: Tidligere sjef for Homeland Security i USA, Michael Chertoff er i Norge for å gi råd til norske myndigheter og næringsliv. Han frykter dataangrep som kan ramme samholdet blant mennesker.

Foto: Drew Angerer / AFP

Chertoff var USAs Secretary of Homeland Security, sikkerhetsminister på norsk, fra 2005 til 2009.

Han har arbeidet med mange sikkerhetsrelaterte spørsmål på toppnivå i amerikansk politikk. Stillingen hans ble opprettet etter terrorangrepene mot USA 11. september 2001.

Det er ikke fysisk sikring av bygninger eller forebyggende arbeid for å forhindre terrorangrep han nå er mest opptatt av. Chertoff er klar på hva han mener er vår tids største sikkerhetsutfordring:

– Datasikkerhet bør være blant topp-prioriteringene, sier Chertoff til NRK.

BUSH CHERTOFF

JOBBET TETT MED PRESIDENTEN: Da Chertoff fikk jobben som sikkerhetsminister av George W. Bush i 2005, var den fysiske sikkerheten i USA høyt prioritert. Chertoff tok tak i datasikkerhet, som han mente var en viktig utfordring, og har holdt fast ved det.

Foto: J. SCOTT APPLEWHITE / Ap

Angrep mot befolkningen

Han forteller om dataangrep som har ført til tap av milliarder av dollar. Angrep som har gjort at folk har mistet strømmen midt på vinteren. Datainnbrudd i forsvaret, hos myndighetene og i det private næringslivet.

– Jeg tror det mest alvorlige er angrep mot befolkningen som har som formål å undergrave samfunnet, sier Chertoff.

Han mener slike angrep kan ødelegge tilliten til samfunnsinstitusjoner og hindre at folk arbeider sammen mot felles mål.

– Det splitter folk, skader valg og kan føre til vold, sier Chertoff.

Splid og polarisering

Den tidligere sikkerhetsministeren tenker mye på det som skjedde i forkant av presidentvalget i USA i 2016.

Det er klart at utenlandske aktører spredde usannheter og propaganda. Målet var å så splid blant folk og redusere tilliten til politikere og samfunnsinstitusjoner opp mot valget.

Trump Russia Probe

FOR Å SPLITTE: Et eksempel på dataangrep som har som mål å splitte folk. Denne påvirkningskampanjen, «Woke Blacks» – «våkne opp, svarte», ble sannsynligvis organisert og finansiert av russisk etterretning. Kampanjen spilte på rase.

Foto: Jon Elswick / AP

Det Chertoff frykter, er at dette kan bli enda mer alvorlig. Et tenkt eksempel, som ikke kommer fra Chertoffs munn, er forsøk på å skape bråk ved å polarisere spørsmål knyttet til et tema som innvandring.

Det kan for eksempel bety at alle kriminelle handlinger begått av innvandrere i et samfunn blir belyst og blåst opp gjennom gjentatte grove, halvsanne påstander. Samtidig blir folk som sloss for innvandrernes rettigheter demonisert.

På den andre siden blir folk som er innvandringskritiske utsatt for hets, overdrivelser, feilsitering og like mye demonisering.

Det skaper harde blokker som gjør fornuftig samtale særdeles vanskelig. Samtidig blir myndighetene gjentatte ganger beskrevet som inkompetente, og domstolene som politisk styrt.

Gir råd til Norge

Den tidligere sikkerhetsdirektøren er nå ute av den offentlige forvaltningen. Han gikk av da Barack Obama tok over som president.

Nå bruker han sin kunnskap og erfaring til å tjene penger gjennom konsulentselskapet The Chertoff Group. Chertoff er i Norge for å gi råd til både myndigheten og til det private næringslivet.

Hans Christian Pretorius

RÅD TIL NORGE: Avdelingsdirektør for IKT-sikkerhet i Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Hans Christian Pretorius, har hørt det Chertoff har å si. Han mener amerikaneren kommer med gode råd.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Det er alltid nyttig å få de perspektivene som slike folk kommer med, sier Hans Christian Pretorius, leder for cybersikkerhetsavdelingen i Nasjonal sikkerhetsmyndighet, til NRK.

Hovedbudskapet Pretorius fikk fra Chertoff i dag, var at sikkerhet er en lagsport. Og at det offentlige må samarbeide med det private næringslivet.

– Vi har lansert Nasjonalt cybersikkerhetssenter, hvor formålet er å fremme slik samhandling, forteller Pretorius.

Det beste forsvaret

Michael Chertoff har en klar formening om hva som er det beste forsvaret mot dataangrep: utdanning.

– Gjennom flere tiår har vi lært oss hvordan vi kan stå imot forsøk på å stjele hemmeligheter og gjøre skade. Påvirkningsangrep er noe annet, sier Chertoff.

Han forklarer at slike angrep ofte utnytter konflikter og forskjeller som allerede eksisterer i samfunnet.

– Det beste forsvaret mot slike angrep er å sørge for at folk er utdannet og ta tak i de forholdene som må gjøres noe med, sier Chertoff.

SISTE NYTT

Siste nytt