Mens krabbekrigen tilspisser seg, fanger «Tromsbas»​​​ 1,6 tonn snøkrabbe på ett døgn

Norske fiskere vil ikke dele den verdifulle snøkrabben med båter fra EU-land. Konflikten med EU blir stadig hardere. NRK haiket med Kystvakta ut på havet utenfor Svalbard, og har eksklusive bilder av det omstridte fisket.

Tromsbas

INGEN KJÆRE MOR: Arbeidet på krabbebåten pågår døgnet rundt, uansett vind, vær og sjø.

Foto: Jan Espen Kruse / NRK

På dekket på snøkrabbebåten «Tromsbas» er Justinas Dages og Radek Machal i full gang med å dra opp teiner ved hjelp av en vinsj.

De har nettopp begynt på et seks timer langt skift.

Temperaturen er minus åtte grader, det blåser kuling og det snør.

Tromsbas

KNALLHARDT: Justinas Dages og Radek Machal klager ikke selv om de må arbeide seks timer lange skift i iskaldt vær for å få teiner med snøkrabbe opp på dekk.

Foto: Jan Espen Kruse / NRK

– Det er tøffe forhold og en vanskelig jobb, men jeg er ung og klarer det fint, sier Dages, som har arbeidet på Tromsbas i et års tid.

Siden krabbebåtene kan være ute i flere måneder av gangen, finnes det svært få bilder av dette fisket. Når NRK mønstrer på, er det første gang en snøkrabbebåt ønsker journalister velkomne om bord.

Her kan du se fiskerne i aksjon når de henter opp snøkrabber i stiv kuling:

Fiskerne drar opp en lenke som består av 200 krabbeteiner. De har stått på havbunnen i fem til sju døgn.

Noen teiner er tomme, men i de fleste er det noe få snøkrabber. Innimellom kan det være seks til åtte krabber.

De to fiskerne tømmer teinene, og sender den på et transportbånd bakover i båten. Deretter kan andre klargjøre dem, slik at de kan bli satt ut på nytt.

«Tromsbas» fisker med til sammen 10.000 teiner.

Haik med Kystvakta

Det å ta seg ut til snøkrabbebåten Tromsbas helt sør i fiskevernsonen utenfor Svalbard, er ikke gjort i en håndvending.

Fartøyet kan være ute i 8–12 uker av gangen, og det er for lenge for de fleste journalister.

Kystvakt

PASSER PÅ: Kystvakta overvåker og kontrollerer fisket i nord, og gjennomfører inspeksjoner av norske og utenlandske fartøy.

Foto: Jan Espen Kruse / NRK

Derfor finnes det svært få bilder og videoopptak av selve fisket av snøkrabbe i nord.

Løsningen ble å be Kystavakta om haik, og turen fra Longyearbyen ut til «Tromsbas» tok to døgn.

Krabbekrig med EU

I EU-land som Polen, Latvia, Litauen og Spania mener politikere at deres fiskere også må få tilgang til den verdifulle ressursen som sakte beveger seg lenger nordover og vestover i det kalde vannet.

Tromsbas

SYMBOL PÅ UENIGHET: Striden mellom Norge og EU om snøkrabbefisket i nord ser bare ut til å bli trappet opp.

Foto: Jan Espen Kruse / NRK

Forhandlinger med Norge har ikke ført fram, og det er få tegn til at konflikten finner en løsning.

Både i fjor og i år har EU-land utstedt lisenser til sine lands båter for fiske av snøkrabbe i nord, men norske myndigheter mener at det bare er de som kan gi lisenser.

Resultatet var at en båt fra EU ble arrestert av Kystvakta i Svalbard-sonen i fjor, og påført store tap i form av bøter og beslaglagt fangst.

Et annet EU-fartøy ble arrestert i Smutthullet like utenfor vernesonen.

To virkeligheter

Bakgrunnen er ulik forståelse av Svalbard-traktaten fra 1920. Der heter det at alle land som har undertegnet har like rettigheter til ressursene på øyriket.

POLAND NEW PARLIAMENT

VIL HA TILGANG: EU-parlamentarikeren Jaroslaw Walesa krever at EU-landenes fartøyer også får fiske snøkrabbe i vernesonen rundt Svalbard.

Foto: CZAREK SOKOLOWSKI / Ap

Men norske myndigheter mener at disse rettighetene bare gjelder ut til 12 nautiske mil, og at utenfor dette bestemmer Norge suverent hva som skal være lov og rett.

Og Norge gir bare lisenser til norske fartøyer.

– Alle land som har undertegnet Svalbard-traktaten har lik rett til å utnytte naturressursene, det er ikke til å komme unna, sier den polske EU-parlamentarikeren Jaroslaw Walesa til NRK.

Han mener at loven blir brutt hvis det ikke skjer.

– Dette dreier seg egentlig om olje

Walwsa hevder også at denne saken dreier seg om noe mer enn bare krabbe for Norges del.

Tromsbas

MYE ARBEID: Tromsbas fisker snøkrabbe med 10 000 teiner. Her klargjøres teiner med nytt agn før de settes ut på 200 meters dyp.

Foto: Jan Espen Kruse / NRK

– Vi snakker om fremtidig utnyttelse av hele det arktiske området, hva vil skje om det blir funnet olje her?

Andre EU-politikere mener at striden om snøkrabben bør avklares i den internasjonale domstolen i Haag.

– Tjener ikke penger ennå

På brua på «Tromsbas» er skipper og reder Karl Olav Kjile Pettersen i gang med sin vakt.

Han passer på at farten på båten er riktig for dem som står nede på dekk og drar opp og tømmer teiner på rekke og rad.

Skipper på Tromsbas

SIER NEI: Karl Olav Kjile Pettersen er skipper og reder på Tromsbas. Han mener at det ikke er nok snøkrabbe til å la EU-lands fiskere få slippe til utenfor Svalbard.

Foto: Jan Espen Kruse / NRK

– Vi har holdt på i litt over et år med dette fisket, og det er ennå ikke lønnsomt, sier Pettersen.

«Tromsbas» ble ombygd spesielt for dette fisket, og det er investert svært mange millioner i dette usikre eventyret.

– Vi håper jo at det skal bedre seg etter hvert, vi har et femårsperspektiv på dette. Det er jo spennende å se om vi klarer å utnytte denne nye ressursen, påpeker Pettersen.

Tromsbas

IDYLLISK: Noen dager er det fint være også vinterstid nord i Barentshavet. Det gjør arbeidet til snøkrabbefiskerne litt lettere.

Foto: Jan Espen Kruse / NRK

Men rederen ønsker på ingen måte EU-båter velkommen til Svalbardsonen

– Dette er jo ikke et lønnsomt fiske for de få norske båtene som holder på nå, hvordan skulle det bli hvis flere EU-lands båter også kommer opp hit?

Mat veldig viktig

Mannskapet på «Tromsbas» er ute på havet i ukevis av gangen.

Alle er enige om at maten betyr veldig mye for trivselen om bord.

Jørn Hansen

SMAKFULLT: Maten om bord er fantastisk, og betyr veldig mye for trivselen, sier Jørn Hansen.

Foto: Jan Espen Kruse / NRK

– Maten er veldig viktig, vi jobber og sliter ute hele dagen, og et godt måltid gjør at vi får sove bra og blir klare til neste dag, sier Jørn Hansen. Livretten hans om bord er pizza.

Den dagen vi er på besøk, er det røkt svinekam med gratinerte poteter, grønnsaker og poteter til middag. Desserten er riskrem. Til kvelds er det også en varmrett.

Og hver dag klokka 11 serveres det kake og kaffe.

Tromsbas mat

KJEMPEGODT: – Kokken på Tromsbas viser hvordan kjøttet fra snøkrabbe kan tilberedes.

Foto: Jan Espen Kruse / NRK

– Mannskapet setter pris på smakfulle og gjenkjennelige retter, sier Tor Rett, den ene av to kokker på Tromsbas. Han påpeker at mange av mannskapet har tungt fysisk arbeid, og at de derfor trenger næringsrik mat.

Det er riktignok ikke så ofte de spiser snøkrabbe, men kokken viser hva han kan når gjester ber om en smaksprøve.

Kjøttet fra snøkrabbe kan brukes både naturell, i salater og i sushi-ruller.

Les også: Mener EU-fiskere blir behandlet som kriminelle i Norge

Delikatesse til Japan

I løpet av det døgnet vi er på «Tromsbas», er fangsten på om lag 1,6 tonn.

Det er en brukbar fangst, og nok til å sette i gang produksjonen i fabrikken nede i båten.

Tromsbas fabrikk

KORT LIV: I fabrikken nede i Tromsbas slaktes snøkrabbene, og klørne sorteres etter størrelse før de kokes og fryses.

Foto: Jan Espen Kruse / NRK

Snøkrabbene slaktes først, og beina sorteres etter størrelse.

Deretter kokes de i 21 minutter, før de avkjøles og fryses.

Det aller meste av fangsten eksporteres til Japan.

Kystvakta overvåker

Kystvaktskipet Svalbard gir NRK skyss ned til Tromsø, siden «Tromsbas» skal være et par måneder til nord i Barentshavet.

Offiserene om bord understreker at Kystvaktas hovedoppgave på havet i nord er å overvåke og kontrollere fiskeriet.

Kystvakt

OVERVÅKER OG KONTROLLERER: – Kystvakta kan arrestere et fartøy og bringe det opp til norsk havn hvis det ikke har lisens for fisket, sier skipssjef på KV Svalbard, Øystein Smaaberg.

Foto: Jan Espen Kruse / NRK

– Vi gjennomfører inspeksjoner på norske og utenlandske fartøyer for å kontrollere at fisket skjer i henhold til norsk lov, sier Øystein Smaaberg som er skipssjef på KV Svalbard.

Han påpeker også at Kystvakta har myndighet til å arrestere et fartøy og bringe det opp til norsk havn hvis det ikke har lisens for fisket.

Og skulle flere EU-lands båter bli arrestert, så vil krigen om snøkrabben bli enda hardere.

SISTE NYTT

Siste nytt