Hopp til innhold

Mener Norge bør vurdere å gi Frode Berg erstatning

– Det vil være naturlig at den norske stat ser på muligheten for å betale Frode Berg en erstatning etter det han har vært gjennom i Russland, sier hans advokat Brynjulf Risnes.

Frode Berg 22. januar 2018

Frode Berg 22. januar 2018 under det første offentlige rettsmøte etter at han ble arrestert 5. desember 2017.

Foto: Morten Jentoft

– Frode Berg er bare 64 år og han må, etter at han forhåpentligvis kommer tilbake til Norge om ikke lenge, leve med at alle i hele landet ser på han som spionen som ble fengslet i Russland, sier Frode Bergs norske advokat Brynjulf Risnes.

I dag ble det klart at kommisjonen som behandler benådningssaker i Russland innstiller overfor president Vladimir Putin at Berg benådes og settes fri.

Det er ventet at dette vil kunne skje i forbindelse med en spionutveksling mellom Russland og Litauen. Det litauiske parlamentet behandler nå et lovforslag om benådning av spioner. Det skal etter planen opp til endelig avstemning 7. november.

Frode Berg saken i Moskva.

Naturlig med betydelig erstatning mener Frode Bergs advokat Brynjulf Risnes

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Etter dette kan landets president benåde minst en russisk statsborger som er dømt for spionasje, og en større spionutveksling med Russland kan finne sted.

– Jeg håper å kunne få møte Frode Berg med en gang han kommer over grensen sier advokat Brynjulf Risnes, som til nå bare så vidt har truffet sin klient, i forbindelse med rettssaken mot ham i Moskva i april.

Frode Berg ble 16. april dømt til 14 år i fengsel for spionasje mot den russiske staten.

Ikke gjort noe straffbart

– Men Frode Berg har ikke gjort noe straffbart i Norge, og det er jo i tillegg Norge som er beskyldt for å drive spionasje og lovbrudd i Russland, sier Risnes.

Han sier Frode Berg har signalisert at han føler seg lurt av norske myndigheter. Spørsmålet om kompensasjon er noe de skal diskutere.

– Kommer dere til å reise erstatningssak overfor norske myndigheter?

– Teoretisk sett kan vi det, men spørsmålet er om det er mulig å framskaffe bevis i en såpass spesiell sak som dette, sier advokat Brynjulf Risnes. Det er første gang vi har en slik sak i Norge, men det er mulig å se til utlandet for tilsvarende saker, sier Risnes.

I desember 2017 ble tidligere grenseinspektør Frode Berg arrestert i Moskva mistenkt for spionasje. Han risikerer inntil 20 års fengsel. Men hvem rekrutterte den pensjonerte grenseinspektøren, og hvordan har kona og dattera hatt de siden arrestasjonen. Vil norske myndigheter ta på seg noe ansvar for spionsaken ?

I desember 2017 ble tidligere grenseinspektør Frode Berg arrestert i Moskva mistenkt for spionasje. Han risikerer inntil 20 års fengsel. Men hvem rekrutterte den pensjonerte grenseinspektøren, og hvordan har kona og dattera hatt de siden arrestasjonen. Vil norske myndigheter ta på seg noe ansvar for spionsaken?

Billighetserstatning?

– Det vi ser er et mønster der myndighetene gjør to ting. På den ene siden vil man aldri innrømme noe som helst, det ligger i etterretningens natur. Man sier ikke at man har spionert offisielt. Men samtidig er det ofte man fra myndighetenes side sier at man har et ansvar og gir det som man kaller billighetserstatning.

Ilja Novikov og Frode Berg

Frode Bergs russiske advokat i samtale med Frode Berg under et av rettsmøtene i Moskva i 2018.

Foto: Morten Jentoft

– Her handler det om personer som har havnet i en fryktelig situasjon på grunn av en internasjonal konflikt. Dermed er det ikke unaturlig at Norge som stat bidrar. En del av et slikt oppgjør er en erstatningssum til den som har havnet i en slik vanskelig situasjon, sier Risnes.

– Jeg tror at dette er noe både vi og norske myndigheter tenker er fornuftig, men igjen blir dette helt opp til Frode Berg. Han må bestemme hvilke krav som skal framsettes på hans vegne, sier advokaten.

Aftenposten: Russisk statsadvokat hevder Norge ble lurt av dobbeltagent i Frode Berg-saken

Blir det en offentlig debatt?

– I utgangspunktet er det en avveining om han føler lojalitet overfor et system som han har tjent i nesten 40 år eller føler at her har en blitt misbrukt på en måte som er helt utilgivelig, sier Risnes.

Frode Berg var størsteparten av sitt yrkesaktive liv offiser. Den siste tiden før han ble pensjonert i 2014 var han ansatt ved grensekommissariatet i Kirkenes.

Advokat Brynjulf Risnes er også spent på om det komme til å bli en offentlig debatt om det som har skjedd rundt Frode Berg og den katastrofale etterretningsoperasjonen han var en del av.

– Vi har konsensus i Norge når det gjelder utenriks- og sikkerhetspolitikk, så jeg tviler litt på at dette blir en politisk sak i det offentlige rom. Det blir nok trolig opp til pressen å grave videre i denne saken sier advokat Brynjulf Risnes.

SISTE NYTT

Siste nytt