– Nesten halvparten kjenner ikke til Holocaust

En verdensomspennende spørreundersøkelse viser utbredt antisemittisme og at mange ikke har hørt om nazistenes jødeutryddelser.

Gjerde utenfor Auschwitz

Gjerde utenfor Auschwitz, leiren der rundt 1,5 millioner mennesker ble drept under 2. verdenskrig.

Foto: Pawel Kopczynski / Reuters

Den USA-baserte jødiske organisasjonen Anti-Defamation League (ADL) har gjennomført undersøkelsen i over 100 land og territorier rundt om i verden.

Totalt er 53.100 mennesker spurt i undersøkelsen, skriver Independent.

Det er første gang en så stor undersøkelse av folks forhold til jøder er gjennomført.

– For første gang har vi fått en virkelig følelse av hvor omfattende og vedvarende antisemittisme i dag er rundt om i verden, sier nasjonaldirektøren for ADL, Abraham Foxman, til The Local.

Undersøkelsen viser at nesten halvparten av de spurte ikke har hørt om jødeutryddelsene under 2. verdenskrig.

Når det gjelder Vest-Europa er imidlertid tallene helt annerledes; bare seks prosent av vest-europeerne sier at de ikke har hørt om Holocaust.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Auschwitz

Porten inn til dødsleiren Auschwitz med den berømte parolen «Arbeit macht frei» over inngangen.

Foto: Ap

Indeks over antisemittisme

I tillegg til å undersøke kunnskap om Holocaust har ADL også satt opp en indeks over i hvilke land innbyggerne er mest fiendtlige overfor jøder.

De spurte får seg forelagt 11 stereotypiske påstander om jøder, der de blir klassifisert som antisemittiske om de svarer «sannsynligvis» eller «definitivt» på seks eller flere av påstandene.

Den vanligste stereotypien var påstanden «Jøder er mer lojale overfor Israel enn til det landet/de landene som de lever i». 41 prosent av de spurte svarte at påstanden «sannsynligvis» eller «definitivt» var sann.

Nest vanligst var stereotypien «Jøder har for mye makt i forretningslivet», der 35 prosent sa at påstanden «sannsynligvis» eller «definitivt» var sann.

Hellas verst – Sverige best

Av landene som regnes som vesteuropeiske er Hellas det som ifølge undersøkelsen er mest antisemittisk.

69 prosent av grekerne svarer «sannsynligvis» eller «definitivt» på minst seks av de 11 antisemittiske stereotypiene.

Til sammenligning svarer bare fire prosent tilsvarende i Sverige, det minst antisemittiske landet i Europa.

I engelsktalende land ble bare 13 prosent av innbyggerne klassifisert som antisemittiske, mens tilsvarende tall for spansktalende land er 30 prosent.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Demonstrasjon i Athen

Medlemmer av det høyreekstreme partiet i Gyllent Daggry demonstrerte i Athen 1. februar i år. Hellas er ifølge den nye undersøkelsen det landet i Vest-Europa der antisemittismen er mest utbredt.

Foto: Louisa Gouliamaki / AFP

15 prosent antisemitter i Norge

Undersøkelsen viser at 15 prosent av innbyggerne i Norge klassifiseres som antisemittiske.

Tallene viser at norske menn er over dobbelt så fiendtlige overfor jøder som norske kvinner, 21 prosent mot ni prosent.

Som ellers i verden var den vanligste stereotypien påstanden «Jøder er mer lojale overfor Israel enn til det landet/de landene som de lever i». 41 prosent sa seg enig i den.

«Jøder snakker fortsatt for mye om det som skjedde med dem under Holocaust», var den av påstandene som fikk nest mest støtte i Norge. 31 prosent av de spurte sa at påstanden «sannsynligvis var sann».

SISTE NYTT

Siste nytt