Makedonsk valg

Parlamentsvalget i Makedonia gav en klar borgerlig valgseier. De regjerende sosialdemokratene gratulerte i natt den nye statsministeren med valgseieren.

Makedonias sosialdemokratiske statsminister Vlado Buckovski gratulerte det borgerlige partiets leder Nikola Grujevski med valgseiren i natt. De endelige tallene er ikke klare ennå, men det borgerlige VMRO leder stort over sosialdemokratene.

Som i mange tidligere kommunistland er den lave valgdeltakelsen opposisjonens beste støtte. Nå stemte bare 55 prosent av de valgberettigede, og mange skuffede sosialdemokrater ble sittende hjemme.

Nytt sosialdemokratisk nederlag

Forholdet til grunnplanet i fagbevegelsen har vært dårlig. For et par år siden var det en storstreik blant offentlige ansatte. Igjen viser det seg at et regjerende sosialdemokratisk parti i det "nye Europa" ikke kan oppfylle valgløftene på det sosiale og økonomiske område.

Dette fører til apati og misnøye blant folk flest. Mange sitter hjemme, en del stemmer i protest på opposisjonen. Modellen, som gjentar seg gang på gang i Øst-Europa, viser klart hvor vanskelig det er for et regjeringsparti å vinne en ny valgseier. Ved valg nylig i Tsjekkia, Slovakia og Ungarn var det bare de ungarske sosialistene som klarte å vinne for annen gang. Makedonia er et nytt eksempel på at regjeringspartiet mister makten fordi folk flest er misnøyde eller apatiske.

Uløste problemer

Nederlaget skyldtes de uløste økonomiske og sosiale problemer, med en vekst på bare 3.9 prosent og en arbeidsløshet på 36 prosent Noen kan også ha stemt på det tradisjonelt mer eller mindre nasjonalistiske VMRO i protest mot at albanerne hatt fått langt større rettigheter etter fredsavtalen i Ochrid for fire år siden. Den kom i stand etter en vepnet konflikt mellom makedonere og albanere i 2001.EU og NATO grep inn og stoppet volden.

Et nytt albansk parti for integrasjon, DUI, ble etter siste valg med i regjeringen og har ledet arbeidet med å styrke albanernes stilling i komunene, politiet og de væpnede styrker. Partiet, som paradoksalt nok har sine base blant opprørene i 2001, vant en klar seier ved gårsdagens valg. Det andre albanske partiet, DPA, som førte en nasjonalistisk valgkamp, fikk langt færre stemmer.

EU-protest

EU har protestert mot voldsbruken mellom tilhengerne av de to rivaliserende partiene. Konflikten mellom de to albanske partier kan skape større problemer i tiden som kommer enn en eventuell trussel fra makedonske nasjonalister. Den nye statsminister Nikola Grujevskis største fortjeneste er at han har gått klart imot den sterke antialbanske makedonske nasjonalismen i sitt eget parti.Et par ekstreme nasjonalistiske partier står svakt. Det er all grunn til å tro at den nye regjeringen vil føre en ikke-nasjonalistisk politikk, og konsentrere seg om økonomiske reformer.

EU har samarbeidet godt med den sittende sittende regjering og hadde nok gjerne sett en sosialdemokratisk valgseier. Den nye regjer ingen vil bli fulgt nøye i Unionen, spesielt fordi Makedonia allerede er blitt kandidatland og kan oppnå medlemskap om noen år.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste nytt