Luxemburg gjør all kollektivtrafikk gratis

Fra 1. mars neste år vil tog, buss og trikk være gratis for alle reisende i Luxemburg. – 99 prosent av fagfolk mener at det ikke er å anbefale i Norge, sier forsker.

Gamlebyen i Luxembourg

Et forstadstog på vei inn til gamlebyen i Luxembourg. Fra 1. mars neste år blir forstadstoget gratis.

Foto: PAUL AMES / Ap

Mens Ruter førstkommende søndag øker kollektivprisene i Oslo med opptil 14,5 prosent, blir Luxemburg neste år det første landet i verden som gjør all kollektivtrafikk gratis.

Fra 1. mars 2020 blir buss, trikk og 2, klasse på toget gratis i hele landet. De eneste som må betale er de som velger å reise første klasse på tog, skriver The Independent.

Allerede i dag er kollektivtrafikk billig i Luxemburg. Et 24-timerskort som gjelder på alle typer transport koster rundt 40 norske kroner.

De under 20 reiser gratis og et kort som gjelder for et helt år koster 1500 kroner.

Store trafikkproblemer

Tiltaket med gratisbilletter er et forsøk på å fjerne bilkøene som plager landet.

Ifølge Eurostat har Luxemburg flere biler per innbygger enn noe annet land i Europa.

En oversikt fra EU viser at hver innbygger sitter i gjennomsnitt 35.18 timer i kø i løpet av ett år.

Det er femte mest i Europa.

Mye dyrere i Norge

Nils Fearnley

– Jeg vil si at 99 prosent av fagfolk på transport mener at å gjøre kollektivtransporten gratis ikke er å anbefale, sier forskningsleder Nils Fearnley ved Transportøkonomisk institutt (TØI).

Foto: Svein Erik Dahl / Samfoto

De totale kostnadene for transportsystemet i Luxemburg er på rundt ti milliarder norske kroner i året.

Av dette kommer bare 30 millioner – rundt tre prosent – fra billettinntekter, skriver Independent.

Forskningsleder ved Transportøkonomisk institutt (TØI), Nils Fearnley, sier at hvis vi skulle gjøre noe lignende i Norge kan man regne med at alle trafikkinntekter vil bortfalle. I tillegg vil det bli økte utgifter på grunn av økt etterspørsel.

– I Norge er tilskuddsandelen på drøyt halvparten, mens den i Luxemburg er på over 90 prosent. Dermed er det mye billigere å fjerne billettinntektene i Luxemburg, sier Fearnley til NRK.

Tror ikke på klimaeffekt

Selv om det allerede er billig å reise kollektivt i Luxemburg, er det få som bruker tilbudet.

Analyser viser at reisetid, avgangsfrekvens og punktlighet er viktigere enn pris når det gjelder å få bilister til å velge kollektivt.

I Luxemburg frykter mange at uteliggere vil flytte inn på busser og trikker om vinteren og dermed gjøre det mindre attraktivt å reise kollektivt.

– De som vil reise mer hvis kollektivtrafikk blir gratis er først og fremst de som går, sykler eller reiser for reisens egen skyld. Erfaringer fra andre land viser at de kan ødelegge litt av imaget til kollektivtrafikken om f. eks skoleelever reiser uten formål, sier Nils Fearnley.

Fearnley legger også til at han ikke tror det vil bli noen særlig klimaeffekt av å gjøre reisene gratis.

– Gratis kollektivtrafikk gir ikke klimafordeler, snarere tvert imot fordi det vil føre til mer trafikk uten at det fjerner biler fra veiene, sier han.

SISTE NYTT

Siste nytt