Jobbet 16 timer i døgnet for luselønn i norskstøttet gruve

I et gruveselskap det norske oljefondet har investert millioner av kroner i, jobbet eritreiske Abadi Gebremeskel 16-timers dager uten nødvendig sikkerhetsutstyr for 26 kroner dagen.

Abadi Gebremeskel ved Bisha-gruven i Eritrea

Abadi Gebremeskel jobbet ved Bisha-gruven fra 2006 til 2010, da gruven ble bygget.

Foto: Privat

På fjellplatået høyt over Rødehavet og 150 kilometer vest for den eritreiske hovedstaden Asmara ligger noen svært mineralrike områder.

Måtte flykte

I dette området har flere arbeidere de siste årene flyktet på grunn av arbeidsforholdene i Bisha-gruvene. En av dem er Abadi Gebremeskel.

Forrige uke skrev NRK at Oljefondet har investert 74 millioner kroner i det kanadiske selskapet Nevsun, som eier gruva sammen med den eritreiske staten.

Ved et enkelt google-søk avslørte Fremtiden i våre hender at selskapets hovedvirsomhet er nettopp denne gruva i Bisha.

På sine hjemmesider viser Nevsun bilder av fornøyde arbeidere med nødvendig sikkerhetsutstyr, men bildet tidligere arbeidere tegner ser helt annerledes ut.

– Vi måtte jobbe 16 timer om dagen, og fikk en dagslønn på 26 kroner, sier Abadi Gebremeskel, som jobbet i gruva fra 2006 til 2010.

Han forteller til organisasjonen Human Rights Concern Eritrea at av de rundt 1000 som jobbet i hans avdeling, var det bare 130 som faktisk mottok lønn.

Statlige arbeidsbrigader

Kjetil Tronvoll professor ved internatioanl law and policy institute

Kjetil Tronvoll er professor ved international law and policy institute og kritisk til arbeidsforholdene i Eritrea.

Foto: Eva Marie Strand / NRK

– Vi vet at Eritrea er et av de få landene som har storskala tvangsarbeid, der titusener av menn og kvinner er innrullert i militæret. De kan jobbe flere år uten lønn, sier Eritrea-kjenner Kjetil Tronvoll til NRK.

– Det finnes ingen privat sektor i Eritrea, så staten styrer all arbeidskraft. De som innrulleres i militæret kan bli værende der i årevis og blir brukt til ulike arbeidsoppgaver. Noen skal fremme utviklingen av landet, andre bygger veier eller skoler. Men det er også noen som bygger privatboliger til generaler og partitopper. Vi vet også at staten i Eritrea kan dirigere disse arbeidsbrigadene til prosjekter hvor de finner det mest formålstjenlig. Vi har også fått rapporter om at de kan ha bli brukt i gruvedriften.

NRK har vært i kontakt med flere tidligere arbeidere i Bisha-gruva som bekrefter det Abadi forteller om arbeidsforhold og lønn.

Benekter

I en e-post til NRK sier Nevsun at de opererer basert på internasjonale sikkerhets- og menneskerettighetsstandarder.

«Nevsun er imot bruk av arbeidskraft fra militæret. Vi sørger for et trygt arbeidsmiljø, rettferdige lønninger og kursing for våre arbeidere. Vi har forpliktet oss til en ansvarlig drift av Bisha-gruven basert på internasjonale sikkerhets-, styrings- og menneskerettighetsstandarder».

Tronvoll sitter og blar i rapporten fra Nevsun der de skriver om trygge arbeidsforhold og gode rutiner for oppfølging av arbeiderne sine.

– De skriftlige rapportene ser fine ut på papiret, men det er ingen uavhengige kilder som kan bekrefte eller avkrefte det de skriver. I dagens system tillates det ikke noe form for kritikk. Det er ikke noe sivilt samfunn eller journalister i Eritrea som får lov til å følge opp situasjonen og arbeidsforholdene i gruvene. Det er heller ingen utenlandske journalister eller hjelpearbeidere som får lov til å undersøke dette, så det eneste vi har er selskapenes egne vurderinger og myndighetenes ord på at dette stemmer.

Det er Finansdepartement som er øverste sjef over Statens pensjonsfond utland, eller oljefondet, som er et av verdens største investeringsfond.

Departementet sier at de legger stor vekt på å være en ansvarlig investor, og at de utelukker selskaper fra oljefondet ved grove brudd på fondets etiske normer, som vern av arbeidstakeres rettigheter.

Departementet vil ikke uttale seg om dette selskapet før Etikkrådet eventuelt har behandlet saken.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste nytt