Lover økt Afghanistan-innsats

På NATOs forsvarsministermøte i Polen fikk USAs forsvarsminister lovet økt Afghanistan-innsats fra en rekke medlemsland, slik president Obama hadde bedt om.

Robert Gates i NATO

USAs forsvarsminister Robert Gates.

Foto: PAWEL KOPCZYNSKI / REUTERS

NATO åpner også for å sende deler av prestisjestyrken NATO Response Force, der Norge også deltar, til Afghanistan i forbindelse med presidentvalget i landet i august.

Norsk støtte

USAs forsvarsminister Robert Gates ba under NATO-møtet i Krakow i dag om at NRF kunne settes inn for å sørge for sikkerhet ved det kommende presidentvalget i Afghanistan. Dette er en strategi Norge støtter.

- Vi må ha en mye større fleksibilitet i bruken av NRF, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen til NTB.

Gates sa etter møtet i dag at inntil 20 nasjoner har tilbudt seg å øke den militære eller humanitære innsatsen i Afghanistan, i tråd med president Obamas ønsker.

NATO oppfordret medlemslandene til å satse mer på den sivile oppbyggingen, for å bringe den på høyde med krigsinnsatsen.

- De siste par dagene har 19 eller 20 land erklært at de vil øke sitt bidrag, enten militært eller sivilt, eller på opplæringssiden, sa Gates.

- Jeg anser det som en god start for NATO-toppmøtet, som vi begynner å forberede nå, mente han. Toppmøtet finner sted i begynnelsen av april, og blir Barack Obamas første Europa-besøk som USAs president.

Ikke hele styrken

Sterk motstand, særlig fra Tyskland, gjør at NRF som egen enhet trolig ikke vil bli brukt. Men ifølge kilder i den norske delegasjonen i Krakow, vil medlemslandene kunne hente sine bidrag ut av NRF for å sende dem til Afghanistan.

Skulle USA og Norge fått gjennomslag for å sende NRF til Afghanistan ved behov, ville det potensielt kunne bety en kraftig opptrapping av norske styrker i landet - hvis Norge skulle ha styrker stående i NRF ved det aktuelle tidspunktet.

- Når vi setter inn styrker i NRF, må vi være forberedt på at de kan bli brukt. Men dette vil være veldig tidsbegrenset, sier Strøm-Erichsen.

Dette halvåret har ikke Norge store styrker avsatt til NRF. Men betydelige norske styrker som Telemark bataljon har tidligere vært i NFR-beredskap.

SISTE NYTT

Siste nytt