Leksefri reduserer skolefrafallet

Forsøk med å gi danske elever leksefri i første halvår på videregående skoler har redusert frafallet og fraværet kraftig.

Lekser

Forsøk med leksefri i danske videregående skoler viser at både frafallet og fraværet synker.

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

I stedet for hjemmelekser, leser og løser elevene oppgaver i skoletimene, og har to timer ekstra undervisningstid i uka. Det tekniske gymnaset Cph West i Ishøj i København praktiserte leksefri for førsteklassingene i fjor høst.

Frafallet ble redusert med 15 prosent, mens fraværet sank med ti prosent.

Lettere overgang

- Dette handler om å gjøre overgangen fra grunnskole til videregående skole lettere, sier viserektor Knud-Erik Krøjer Hansen til avisen Politiken .

- Vi vet at overgangen fra grunnskolen til videregående kan være vanskelig for mange, og gir et visst frafall. Elevene begynner på en ny skole, og får langt mer lekser enn tidligere. På tekniske gymnas må elevene besvare mange omfattende skriftelige oppgaver hjemme. Det tar mye tid.

- Dersom ikke elevene rekker å gjøre hjemmeleksene, kan det hende de skulker for ikke å bli avslørt når læreren spør dem, sier viserektoren.

Han sier at dersom elevene gjør leksene i skoletiden, så har alle samme utgangspunkt. Viserektoren sier imidlertid at noen av de beste elevene føler at de ikke blir utfordret nok.

- Karakterene for de andre har heller ikke blitt dårligere, sier han.

Bedre karakterer

Det har de heller ikke blitt for førsteklassingene som har valgt handelsfag ved Tønder gymnasium på Jylland. Der har gjennomsnittskarakterene steget med 1,1 på en skala fra 1 til 7.

Der har forsøket med leksefri i første halvår var i tre år. Elevandelen som fullfører har steget fra 70 til 85 prosent, mens landsgjennomsnittet er 75.

- Dette er solid, dokumenterbart og svært positivt, sier rektor Jens Gade.

Han vurderer å innføre det samme på de allmennfaglige linjene.

- Når jeg nøler, så skyldes det at undervisningsmåten må legges kraftig om, og det gjør man ikke fra den ene dagen til den andre, sier Gade.

Skeptisk

- Dersom de videregående skolene, i tillegg til å gi elevene kunnskap, skal disiplinere dem til å lese lekser, så er det jo ikke så greit å droppe dem, sier Noemi Katznelson, som leder Center for Ungdomsforskning på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole.

- Lekser er ikke en naturlov, men dersom gymnasienes rolle også er å forberede elevene til videre utdannelse der de må gjøre lekser, så er det uheldig å fjerne leksene på videregående, sier Katznelson, som understreker at også motivasjon er svært viktig for læring.

Professor i naturfagundervisning ved Universitetet i Oslo, Svein Sjøberg, kjenner ikke til det danske forsøket, men sier på generelt grunnlag at de fleste forsøk har en tendens til å lykkes i starten.

- Forsøk fører ofte med seg økte ressurser og ledes av entusiastiske medarbeidere, men ettersom tiden går ser vi ofte at den positve virkningen avtar, sier han.

SISTE NYTT

Siste nytt