Lang ventetid for visumsøkere

Norske utlendingsmyndigheter bruker fire ganger lenger tid på å behandle klager i visumsaker enn EU-landene.

Utlendingsdirektoratet
Foto: Arkivfoto: Stian Lysberg Solum, Solum, Stian Lysberg

Det kan ta fire måneder for en visumsøker å få avgjort saken i Utlendingsdirektoratet (UDI).

- Det virker som utlendingsforvaltningen ikke har vært forberedt på den økte innvandringen til Norge, sier Sivilombudsmann, Arne Fliflet.

Vondt å vente

I St. Petersburg i Russland sitter Larissa Artsumanova, pensjonert lege og stor Norges-venn og vet ikke sin arme råd. I sommer fikk hun avslag på sin søknad om turistvisum til Norge

. Hun skulle bare et lite besøk til Norge for å treffe venner, men har ennå ikke fått reise. Nå er klagen hennes på avslaget til behandling i UDI, og hun må belage seg på å vente i fire måneder på en avgjørelse.

- Det er en lidelse, sier Larissa som med et hjertesukk slår fast at sjøl små planer som går i vasken blir brysomme for vanlige enkle mennesker.

- Hvert år får Sivilombudsmannen mange klager på sen saksbehandling i alle forvaltningsområder, sier Arne Fliflet.

Han mener utlendingsmyndighetene ikke skiller seg spesielt ut.

- Det er tungt og vanskelig å vente lenge på en avgjørelse som betyr mye for en, sier han.

Høysesong

- Sommeren er høysesong for visumsøknader, og i UDI er saksmengden ekstra stor i disse dager, forteller underdirektør ved visumenheten, Anne Kari Kollstrøm.

Uansett bruker Utlendingsdirektoratet inntil fire måneder på å behandle en klage på en visumavgjørelse.

- Vi skulle ønske vi kunne hatt kortere saksbehandlingstid på visumsøknader, sier Kollstrøm.

Langt raskere i EU

Dersom Larissa Artsumanova i St. Petersburg hadde hatt sin visumsøknad til behandling i et EU-land, ville hun fått en avgjørelse på en firedel av tida.

Det er nemlig kravet i den gjensidige visumavtalen mellom EU og Russland.

Om kort tid trer en ny norsk-russisk visumavtale i kraft, og den er i praksis identisk med EUs avtale. Dermed må også norske utlendingsmyndigheter behandle visumsøknader innen 30 dager.

SISTE NYTT

Siste nytt