Hopp til innhold

Kvinner ligger 9 år etter menn i lønnsutvikling

Kvinner tjener i 2015 det samme som menn gjorde i 2006, viser en ferske rapport fra World Economic Forum. Den anslår at likelønn vil være oppnådd i år 2133.

Kvinnelige soldater

LIKESTILT: Norske kvinner har samme rettigheter som menn på papiret, men i praksis er det et betydelig gap blant annet i lønn. Bildet viser kvinnelig befal på Akershus festning.

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

De siste ti årene har en kvart milliard kvinner funnet veien ut i lønnet arbeid. Og jo da, det er likelønn på papiret de aller fleste steder.

Men det er bare det, at tidsregningen er ulik. I 2015 får kvinner bare utbetalt det som menn fikk i lønn i 2006. Selv om kvinnelønnen klatrer oppover, går det med sirupsfart.

Lik lønn i år 2133

Med dagens fart vil det ta 118 år før lønnsgapet er lukket, viser rapporten Global Gender Gap. Undersøkelsen som er gjort for World Economic Forum (WEF) har gjort opp likestillingsstatus i 145 av verdens land.

Kvinner har tatt innpå menn de siste 10 årene på alle måleparametre, men det går langsomst på det økonomiske området. Målt etter lønnsslippene, har fremgangen fått en bråbrems etter tilbakeslaget i verdensøkonomien i 2009.

Det ser lysest ut når det gjelder utdanning. Kvinner utgjør nå flertallet av nye universitetsstudenter i mer enn halvparten av landene. Men i lederjobbene i arbeidslivet er mennene i flertall i 141 av landene.

Norge krabber fremover

De nordiske landene er fortsatt blant verdens mest likestilte. Norges gjør et lite hopp opp på rankingen, fra 3. til 2. plass. Foran oss ligger Island, i år som i fjor.

Norge klatrer av to årsaker. På helserankingen hopper vi 28 plasser oppover (fra 98. til 70. plass), og fordi forskjellene i arbeidslivet er blitt mindre (1. plass).

Når det gjelder politisk deltakelse er vi på 3. plass og på 32. plass når det gjelder utdanning.

Pakistan og Jemen på bunn

Fredsprisvinner Karman

MINST LIKESTILT: Kvinner i Jemen er minst likestilt i hele verden. Bildet viser Tawakkul Karman som fikk Nobels fredspris i 2011.

Foto: Margrete Konstad / NRK

Men på topp 10-listen følger en del land som vi sjelden sammenligner oss med.

Irland ligger for eksempel på 5. plass, og på plassene deretter ligger Rwanda og Filippinene.

USA faller 8 plasser nedover listen, til 28. plass. Helt på bunn av listen ligger Iran, Tsjad, Syria, Pakistan og Jemen (nr. 145).

Global Gender Gap Index 2015

Rangering 2015

2014

Score*

Land

1

1

0.881

Island

2

3

0.850

Norge

3

2

0.850

Finland

4

4

0.823

Sverige

5

8

0.807

Irland

6

7

0.794

Rwanda

7

9

0.790

Filippinene

8

11

0.785

Sveits

9

23

0.784

Slovenia

10

13

0.782

New Zealand

11

0.779

Tyskland

12

0.776

Nicaragua

13

0.776

Nederland

14

0.767

Danmark

15

0.761

Frankrike

* 1.000 = Full likestiling. Kilde: The Global Gender Gap Report 2015

Island på topp

Av de 145 landene som er med i World Economic Forums (WEF) undersøkelse har Island ligget i toppen siden 2009 da Norge ble sparket ned fra den internasjonale likestillingstoppen. I

Rapporten har vurdert forskjeller mellom kvinner og menn langs 14 variabler på områdene politisk styring, utdannelse, økonomisk deltagelse, helse/levealder.

Verden sett under ett, er kvinner nå 95 prosent likestilt, opp fra 92 prosent i 2006. Ingen land har fullt ut lukket gapet mellom kjønnene.

Når det gjelder helse er tallet 96 prosent (en liten tilbakegang). Også for utdanning er det tilbakegang. I hvert 5. land er forskjellene mellom menn og kvinner økende, selv om antall kvinner som strømmer til universitetene øker.

Når det gjelder politisk deltakelse er fremgangen stor, fra 14 til 23 prosent. Bare to land har like mange kvinner og menn i nasjonalforsamlingen, og bare fire land har kjønnsmessig jevnbyrdighet i regjeringen.

SISTE NYTT

Siste nytt