Småbarnsmor Mariama (16): – Jeg ber til Gud om at noen skal bygge et sykehus her

Kvinner og barn har 14 ganger større risiko for å dø i katastrofer enn menn. 16 år gamle Mariama fødte sønnen Mohamed (fire uker) i veikanten i Sierra Leone. Nå trygler hun om bedre helsehjelp.

Mariama (16) med sønnen på fire uker, samt en fødselsklinikk i Sierra Leone

16-årige Mariama (t.v.) holder hånden over sin fire uker gamle sønn Mohamed. Både mor og barn overlevde fødselen, noe som ikke er en selvfølge i Sierra Leone.

Foto: Jordi Matas,Redd Barna/Issouf Sanogo / AFP

– Jeg ber til Gud om at noen skal bygge et sykehus her, slik at lidelsene kan ta slutt, sier Mariama.

16-åringen rakk aldri frem til fødselsklinikken, og lille Mohamed ble født i veikanten på landsbygda i Sierra Leone.

Sierra Leone er ett av de landene som viser tydeligst hvordan mødre rammes i konflikter og katastrofer, og landet har høy mødre- og spedbarnsdødelighet.

Soldatene har større sjanse for å overleve enn konene

For når konflikt og katastrofe rammer sårbare stater, er det ingen som rammes like hardt som mødre og barn.

Landene har ikke robuste helsesystemer eller økonomi nok til å ivareta dem som rammes.

På verdensbasis har kvinner og barn 14 ganger større risiko for å dø i katastrofer enn menn, viser den nye rapporten State of the World's Mothers 2014 fra Internasjonale Redd Barna.

Kvinner rammes langt hardere i en krisesituasjon, enten den skyldes væpnet konflikt eller en naturkatastrofe.

I Kongo har selv soldatene i den væpnede konflikten større sjanse for å overleve enn deres koner og barn.

Utsettes for vold og dør i barsel

Én av årsakene til det er vold mot kvinner.

– Vi ser at både barn og kvinner brukes aktivt i krigføring på en helt annen måte enn det vi så for noen år siden. Det viser også rapporten og peker på at konene til soldatene er mer utsatt enn soldatene selv. Voldsnivået mot kvinner er i mange konflikter økende og er helt uakseptabelt, sier Tove Wang, generalsekretær i Redd Barna.

Væpnede konflikter rammer nå i over 20 land rundt om i verden og påvirker direkte over 170 millioner mennesker. Flertallet av dem som blir såret, drept eller må flykte, er ofte mødre og barn.

I Syria er det anslått at 1000 kvinner og barn har mistet livet i krigen hver måned, ifølge Redd Barna-rapporten. Enda flere har trolig omkommet på grunn av matmangel og mangel på medisinsk hjelp.

– Vi ser også i Syria-konflikten at man gifter bort døtrene sine tidligere, både fordi man trenger penger, og fordi man tenker at det kan være en beskyttelse å være ung og gift i stedet for ugift. Det betyr også at jentene føder tidligere. Jo tidligere man føder, jo mer utsatt er man. Unge jenter på 14 år er ikke klare til å føde, særlig ikke i en situasjon hvor de kanskje har vært underernært de siste årene, sier Wang.

– Kvinner er mer sårbare

Flere enn 60 millioner kvinner og barn trenger humanitær hjelp i år.

Ifølge Redd Barna-rapporten er de ti landene som er rangert som de landene i verden det er vanskeligst å være mor i, preget av en historie med væpnede konflikter, og flertallet av dem rammes også gjentatte ganger av naturkatastrofer.

– Én av grunnene til at flere kvinner dør, er at det er tøffere å overleve selve katastrofen, for eksempel ved en flodbølge, når du er kvinne og kanskje har flere barn du skal passe på, sier Wang.

– Men helsemessig er også kvinner mer sårbare, særlig gravide, kvinner som skal føde eller akkurat har født. Når helseklinikken er ødelagt, det ikke er noen jordmor til stede, eller du føder mens du er på flukt, er man helsemessig veldig utsatt.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Mor Ramatu og babyen Yahya på sju måneder

Ramatu sammen med babyen Yahya på en klinikk i Nigeria, der de er behandlet for akutt feilernæring. Dagen etter at dette bildet ble tatt, døde den lille gutten.

Foto: Oiwoja Odihi, Redd Barna

Nettopp mangel på offentlige tjenester, spesielt innenfor helsesektoren, pekes på som en viktig årsak til at kvinner og barn rammes så hardt.

Dør av årsaker som kan forebygges

Hver dag dør anslagsvis 800 mødre og 18.000 barn under 5 år av årsaker som kan forebygges.

I Nigeria ble moren Ramatu (se bildet over) behandlet på en helseklinikk for akutt feilernæring. Med seg hadde hun sin sju måneder gamle sønn Yahya. Guttens blodårer på armen var for små når medisinene skulle gis intravenøst, så det måtte skje gjennom en sonde i hodet.

Dagen etter at Yahya og moren Ramatu ble avbildet av Redd Barna, døde den lille gutten.

– Det er langt flere barn som overlever sin egen 5-årsdag nå enn for noen år siden, og vaksinasjon av barn har bidratt til en stor nedgang i barnedødeligheten. Nå må vi sette inn støtet rett før, under og like etter fødselen, både overfor kvinnen og de nyfødte barna, sier Wang.

Hva kan gjøres for å endre situasjonen?

Vi ser at det nytter å satse på bedre helse for de fattigste. Både Etiopia, Afghanistan og Nepal er eksempler som viser at hvis det er politisk vilje til å satse på å utbedre helsesystemene, slik at det er helsearbeidere til stede der hvor kvinnene bor og føder, vil mødre- og barnedødeligheten gå drastisk ned, sier Wang.

– I tillegg ser vi at der det er en økt andel jenter som går på skole, for eksempel i Etiopia, har det også en positiv innvirkning på mødrehelse. Etiopia har greid å redusere mødredødeligheten med to tredeler og har halvert barnedødeligheten i løpet av de siste 10–12 årene. Det er takket være systematisk satsing på et bedre helsesystem og bedre tilgang på helsearbeidere når man trenger det.

SISTE NYTT

Siste nytt