Hopp til innhold

Festdag for verdens kvinner

Den første kjente kvinnedag-feiringen fant sted for nøyaktig 100 år siden - 28. februar 1909. Men først året etter ble dagen internasjonal.

Kvinner fra Zhuang-minoriteten feirer 8. mars i Beijing.

Kvinner fra Zhuang-minoriteten feirer 8. mars i Beijing.

Foto: FREDERIC J. BROWN / AFP

Det var tekstilarbeiderne som viste vei.

I 1909 ønsket USAs sosialistparti å hylle de kvinnelige tekstilarbeiderne, som året før hadde protestert mot de elendige arbeidsforholdene på fabrikken.

Verdens helseorganisasjon (WHO) om vold mot kvinner

Året etter så verdens første kvinnekonferanse dagens lys i København. Flere hundre kvinner fra 17 land hadde møtt frem for å delta i den store begivenheten.

De fremmøtte bestemte seg for å kjempe for kvinners rettigheter over hele verden. I ettertid anses konferansen i København som starten på markeringen av kvinnedagen.

Utvides

I 1911 markeres kvinnedagen av mer enn 1 million kvinner og menn i Østerrike, Danmark, Tyskland og Sveits. Kampsakene var kvinners rett til å stemme, rett til arbeid og slutt på offentlig diskriminering.

I årene som fulgte ble den internasjonale kvinndagen også brukt til kampen for fred. Kvinner over hele verden brukte dagen for å protestere mot 1. verdenskrig, og for å vise solidaritet med andre aktivister.

I forbindelse med markeringen i 1917, demonstrerte russiske kvinner for "brød og fred". Noen dager senere var tsaren styrtet og den midlertidige regjeringen innvilget russiske kvinnene stemmerett.

Kvinnekamp mot melkerasjonering mars 1948

I mars 1948 protesterte kvinnene mot melkesalgrasjonering foran Stortinget.

Foto: Scanpix/ Arkiv / Scanpix

Siden da har feiringen av den internasjonale kvinnedagen spredt seg til hele verden.

I hemmelighet

Her til lands ble kvinnedagen markert for første gang i 1915. Kvinneforbundet i Arbeiderpartiet avholdt et folkemøte for fred denne dagen.

I Norge var dagen knyttet til den sosialdemokratiske og kommunistiske bevegelsen, og bar preg av å være en partimarkering på venstresiden. Arbeiderpartiet tok opp markeringen av 8. mars fra 1921, men fra 1929 forsvant den igjen.

Under 2. verdenskrig fant kvinner hverandre i motstandsbevegelsen og i konsentrasjonsleirer, og markerte dagen i all hemmelighet.

Den første offisielle markering i Norge etter krigen var i 1948. Kvinner som feiret dagen under Den kalde krigen, møtte stor motstand.

8. marstog

Krav om likelønn i 8. marstoget i Oslo i fjor.

Foto: Lien, Kyrre, Kyrre Lien / SCANPIX

Det var først i 1972 at den norske kvinnebevegelsen tok opp igjen tradisjonen med 8. mars. En gruppe kvinnefrontere ved Universitetet i Oslo tok initiativ til en felles markering med de andre kvinneorganisasjonene.

Ingen politiske ledere skal tolerere vold mot kvinner.

FNs generalsekretær Ban Ki-moon

Også FN

Under det internasjonale kvinneåret i 1975 begynte også FN å markere 8. mars som den internasjonale kvinnedagen.

Unesco-logo

FN-organisasjonen UNESCO markerer årets 8. mars med en kampanje for likestilling i verdens medier.

Foto: pdesai

To år senere, i desember 1977, vedtok hovedforsamlingen en resolusjon som erklærte at alle medlemslandene skulle markere en verdensdag for kvinners rettigheter og internasjonal fred. Det enkelte land kunne velge en dag som passet til landets historiske og nasjonale tradisjoner. Les mer om UNESCO-kampanjen

Siden har FN-organene feiret kvinnedagen hvert år 8. mars. Dagen markeres blant annet med et budskap fra FNs generalsekretær.

Les: Ban Ki-moon til kvinnedagen 2009

FNs tema for markering av kvinnedagen 2009 er “Kvinner og menn sammen for å stanse vold mot kvinner og jenter”.

Les mer på FNs likestillingssider:

FN om likestilling

FNs "women's watch"

SISTE NYTT

Siste nytt

Finland og Sverige har levert sine Nato-søknader

Finland og Sverige har overlevert sine Nato-søknader i Brussel. – Det er en god dag i en kritisk tid, sa generalsekretær Jens Stoltenberg.