India kritiserte voldtektstallene i Norge

Landene i FNs menneskerettsråd fant flere ting å ta tak i i Norge. Ett av landene var India, som anbefalte høyere fokus på forebygging av vold mot kvinner her til lands.

India anbefaler høyere fokus på forebygging av vold mot kvinner i Norge. De etterlyser også større toleranse for minoriteter i landet.

India ytrer sin bekymring over de mange tilfellene av voldtekter i Norge.

– I lys av tall fra Norges «Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress» som viser mange tilfeller av voldtekt i Norge, og at halvparten av ofrene var under 18 år, anbefaler vi at Norge setter i gang effektive tiltak for å hanskes med vold mot kvinner og jenter.

Det var ordene fra den indiske delegasjonen mens utenriksminister Børge Brende satt på podiet og ble grillet om menneskerettigheter i Norge.

Paradoks

En legitim kritikk, som likevel kan virke paradoksal når den kommer fra India – et land som har blitt rystet av en rekke grusomme voldtektssaker de siste årene.

India opplevde mer enn en dobling i antallet voldtektssaker fra 1990 til 2008, men kun 9 prosent av anmeldte voldtekter ender med fellende dom.

I desember 2012 skapte den grufulle gjengvoldtekten av og drapet på en 23 år gammel kvinnelig student på en buss i New Delhi ramaskrik i den indiske befolkningen og utløste en hissig debatt om den økende volden mot kvinner i det folkerike landet.

Siden har India med jevne mellomrom vært i media på grunn av forferdelige voldtektssaker – der ofte utenlandske kvinnelige turister er ofrene.

De mange voldtektssakene i India som har ført til overskrifter over hele verden, har konsekvenser for turismen. Antallet kvinnelige turister sank med 35 prosent i fjor.

Indiske myndigheter har strammet inn lovverket for å få bukt med vold mot kvinner. Likevel har det fortsatt å komme en rekke anmeldelser av gjengvoldtekter, og myndighetene regner med at mørketallene er store.

– Må forholde seg til spørsmålet

– Tallet på voldtekter er for høyt også i Norge. Dette er et komplisert område. Jeg har allerede nevnt Norges ambisjoner om å bekjempe denne forbrytelsen og straffeforfølge disse sakene bedre, sa Børge Brende da han fikk slippe til og kommentere kritikken på slutten av grillingen i Genéve.

Artikkelen fortsetter under videoen

Brende svarer i FN

Børge Brende svarer på kritikken i Menneskerettsrådet.

Det var ikke bare Indias kritikk som virket paradoksal mandag. Et land som Egypt, som på samme dag hadde dømt 683 personer til døden, kritiserte at det forsvinner mindreårige fra asylmottak i Norge.

– Man må rett og slett forholde seg til spørsmålet. Det er fristende å svare med den helt uakseptable fremgangsmåten vi har sett i Egypt i dag. Egypt er et land som bryter menneskerettighetene på det mest fundamentale den senere tid, men vi skal finne de rette fora for å ta opp det, sier utenriksministeren til NRK etter at sesjonen i Menneskerettsrådet var over.

Opplevde du det som absurd?

– Jeg synes dette var en viktig og god runde. Mange land stilte gode og relevante spørsmål til Norge, sier Brende.

– Viktig prosess

Han roser prosessen som fant sted i Genéve mandag og sier at land som ikke har kommet like langt som Norge når det gjelder menneskerettigheter må sitte på det samme podiet selv og svare for sine brudd de også.

Ifølge Brende er høringen et viktig instrument, og det er avgjørende at man holder på det.

– Det at 193 medlemsland i FN som i tur og orden må svare for hvor de står når det gjelder menneskerettigheter. Det gir land en mulighet til å ta opp viktige saker, sier Brende.

– I dag var det Norges tur. Det er mye bra å vise til hos oss, men vi ble også utfordret på tema om barn, seksuell vold mot kvinner og mindreårige asylsøkere.

Jon-Peder Egenæs

Jon-Peder Egenæs i Amnesty

Foto: Amnesty

Generalsekretær i Amnesty International, Jon-Peder Egenæs, er enig i at runden hvert land må gjennom i Menneskerettsrådet er svært viktig.

– Det kommer ofte noen paradoksale spørsmål, men systemet fungerer, sier han til NRK.

– Alle land må på det podiet og underkaste seg og ta imot kritikk fra de andre. Når Norge tar imot kritikk fra India om for eksempel voldtekter, får vi også mer troverdighet neste gang vi kritiserer India og ber dem om å gjøre mer for å bekjempe vold mot kvinner i sitt land.

Kritiserer utenriksministeren

Og selv om det var flere som syntes at det var paradoksalt at kritikk om vold mot kvinner kom fra Inda, var det flere som mente at den indiske delegasjonen hadde et poeng.

– Senterkvinnene er svært skuffet over Børge Brendes orientering til FNs råd for menneskerettigheter i dag, og mener at regjeringen svikter norske kvinner, sier leder Beate Marie Dahl Eide.

Hun påpeker at FNs Kvinnekomite gjentatte ganger har kritisert Norge for at lovgivningen ikke er i tråd med internasjonal menneskerettighetsstandard, og for å ikke gjøre nok på flere områder som gjelder kvinner og vold.

Beate Marie Dahl Eide

Beate Marie Dahl Eide fra Senterkvinnene var svært skuffet over Børge Brendes orientering til FNs råd for menneskerettigheter i dag, og mener at regjeringen svikter norske kvinner.

Foto: Senterpartiet

– Vi reagerer på at utenriksministeren ikke omtaler dette temaet i hovedinnlegget sitt til rådet for menneskerettigheter og at regjeringen ser ut til å ikke ta dette temaet på alvor, sier Dahl Eide.

– Vi må få på plass et lovverk som sier klart ifra om hva som er akseptabelt, og jobbe med holdningene ute blant folk.

Mange innspill

Det var nok av innspill da 91 land stilte spørsmål og ga anbefalinger til utenriksminister Børge Brende (H) i FNs menneskerettsråd i Genève mandag.

Barns rettigheter, isolasjon i fengslene, lønnsforskjeller, romfolks situasjon og bruk av makt i psykiatrien var noen av de andre temaene som ble tatt opp.

Albania ba Norge ratifisere barnekonvensjonens tillegg som gir barn klagerett til FNs barnekomité.

USA anbefalte en styrket lovdefinisjon av voldtekt for å gi kvinner bedre beskyttelse. Irland og Italia ba om begrenset bruk av isolasjon i fengslene.

– Vi er bekymret for kriminalitet motivert av fordommer mot minoriteter, sa Venezuela.

Artikkelen fortsetter under bildet

Børge Brende i FNs menneskerettsråd

Utenriksminister Børge Brende presenterer Norge i FNs menneskerettighetshøring 28. april 2014.

Foto: Astrid Sehl/Utenriksdepartementet / NTB scanpix

Mye var også skryt da Norge for andre gang var oppe til eksamen i FNs menneskerettsråd.

Men flere land tok opp situasjonen for unge asylsøkere og barn som forsvinner fra asylsentre, flere snakket om bekymring for hatefulle ytringer mot utsatte grupper, vold mot kvinner og lønnsforskjellene mellom kvinner og menn.

Hviterussland var blant landene som satte søkelyset på integrering av innvandrere og romfolk. Israel var bekymret for antisemittisme. Kina snakket om samenes rettigheter.

Og en rekke land ba Norge sette fart i arbeidet med å opprette et uavhengig menneskerettssenter, noe Brende sier er i gang.

– Vi skal ha en uavhengig enhet som kan håndtere slike spørsmål, lovet Brende.

– Jeg kan forsikre dere om at den norske regjeringen skal fortsette å gi høy prioritet til å fremme og beskytte menneskerettighetene i Norge, sa Brende.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste nytt