Kriminelle i Danmark tilbys penger for å flytte

Danmarks tredje største by tilbyr kriminelle 15.000 kroner for å flytte. Odense frykter at prislappen kan bli langt høyere dersom de blir boende, på grunn av kravene i de nye «gettolovene».

Vollsmose

Det er 3600 allmenne boliger i Vollsmose i Odense. For familiene i området har det vært en stor belastning å komme på den såkalte «gettolisten», med alt det innebærer for både beboere, boligforeninger og kommune. Nå går Odense nye veier for å unngå at flere boligområder havner på den omstridte listen.

Foto: Asger Ladefoged

I helgen dukket det plutselig opp et infoskriv spikret opp i boligområdene Påskeløkken, Risingparken, Smedeløkken og Solbakken i Odense på Fyn, der beskjeden lød:

«Tilbud. Tilskudd til flytting. Har du blitt dømt i 2019? Da har du mulighet til å få hjelp til en ny start. 15.000 kroner og betalt flytting».

Du må altså være straffedømt skal du kunne nyte godt av Odenses sjenerøse nye tilbud om betaling av depositum, nye møbler, flyttehjelp og tilskudd til husleien – skattefritt.

Det var Fyens Stiftstidende som først omtalte saken, som har utløst debatt i Danmark.

Odense

Da dette tilbudet dukket opp i Odense i helgen sperret flere øynene opp. Nå har saken utløst debatt over hele landet.

Foto: Faksimile / NRK

Forsøker å unngå «gettolover»

Bakgrunnen for det utradisjonelle grepet Odense Kommune og boligforeningene nå tar, er de nye «gettolovene» som ble vedtatt i Danmark i fjor.

«Gettolovene» pålegger kommuner og Danmarks allmenne boligforeninger å endre beboersammensetning, dersom områder havner på den såkalt «harde gettolisten».

Blant tiltakene som tilbys for å innfri lovene er riving av hele boligblokker og tvangsflytting av familier.

Finlandsparken

I Finlandsparken i Vejle har de brukt over 433 millioner kroner på å renovere de siste årene. Nå er beboerne redde for å bli kastet ut fordi antallet familieboliger må reduseres til 40 prosent for å innfri de nye lovene.

Foto: Charlotte Bergløff / NRK

Vedtatt av et bredt flertall i byrådet

Da «gettolisten» ble opprettet i 2010 ble Danmark kritisert av FN for å kategoriserte mennesker på bakgrunn av etnisitet i en slik sammenheng, og for å bruke begrepet «getto».

Både «gettolisten» og «gettolovene» har skapt debatt langt utenfor Danmarks grenser, og boligforeningene har blant annet vært kritiske til gettokriteriene fordi marginene som avgjør om områder havner på «gettolisten» oppleves som svært små.

Å betale noen tusenlapper for å få enkelte straffedømte til å forlate boligområdet frivillig kan bli langt billigere for Odense enn å måtte rive hele boligblokker.

Beslutningen om å tilby flyttehjelp til kriminelle er tatt av et bredt flertall av byrådets partier.

Almen Modstand

Beboere over hele Danmark samlet seg under fanen Almen Motstand og kjemper mot gettolovene. De mener lovene er et angrep på Danmarks allmenne boligsektor, og at de er drevet frem av et ønske om en økt privatisering av boligmarkedet i Danmark.

Foto: Charlotte Bergløff / NRK

En «lortesituasjon»

Flere av politikerne er frustrerte over at de er nødt til å ty til et tiltak som kontant flyttehjelp for å endre beboersammensetning i enkelte områder av kommunen.

Arbeids- og sosialrådmann Brian Dybro (SF) kaller beslutningen for en «lortesituasjon».

– Det er et valg mellom pest eller kolera. Hvis vi ikke får flyttet 12–14 kriminelle ut av området, så ender det på den «harde gettolisten», og så må vi rive bygninger ned og flytte beboere. Det vil jeg for alt i verden unngå, sier Brian Dybro til Danmarks Radio.

Transport-, Bygnings- og Boligdepartementet publiserer en oppdatert «gettoliste» 1. desember hvert år.

Odense håper å slippe unna i år, og gir kriminelle frist til 20. november med å godta tilbudet.

Venstres gruppeformann i Odense Byråd Christoffer Lilleholt sier at det er en vanvittig beslutning.

– Det er et meget meget stort dilemma. Som politiker sitter man ikke med ro i magen og sier: «Vi bruker 15.000 kroner på, at kriminelle skal flytte og få flyttehjelp», men hvis det kan sikre at vi ikke river andre menneskers boliger, så synes jeg det er en god løsning, sier Christoffer Lilleholt til DR.

Danmark

Danmark vedtok i november i fjor en rekke «gettolovene» som pålegger kommuner og boligforeninger å endre beboersammensetning i Danmarks allmenne boligområder.

Foto: Charlotte Bergløff / NRK

– Kriminelle skal ikke ha gavedryss

Dansk Folkeparti reagerer kraftig på tilbudet til beboere i Odense.

Onsdag ba partiet boligminister Kaare Dybvad (S) om å innkalle til hastemøte i Folketinget for alle partiene som i november i fjor stemte for «gettolovene».

– Formålet med å lage «gettopakken» var å forhindre gettoer og forhindre den massive kriminaliteten som er der hvor mange innvandrere er samlet på samme sted. Det var ikke vårt formål at det skulle være et gavedryss over kriminelle, sier Mette Hjermind Dencker i Dansk Folkeparti til DR.

Christiansborg

Dansk Folkeparti ønsker et hastemøte i Folketinget om «gettopakken».

Foto: Charlotte Bergløff / NRK

Blandet mottagelse hos beboerne

Beboere i området er splittet i synet på tilbudet. Enkelte opplever det som stigmatiserende.

Sofie Hovdekorp flyttet til Risingparken for et års tid siden, og synes fremgangsmåten er beklagelig.

– Det er problematisk at området stigmatiseres, sier Sofie Hovdekorp til DR og legger til:

– Alt det andre arbeidet som foregår her, ved å gjøre området mer tiltrekkende for folk som selv har økonomi til å flytte hit, motarbeides av et slikt oppslag.

Danmarks "harde ghettoer"
Foto: Synne Gjul / NRK

Sofie Hovdekorp hadde foretrukket om tilbudet ble rettet direkte til dem det gjelder i stedet for å gå bredt ut med oppslag.

Abdullah Ghuzlan har også bodd i Risingparken i Odense i ett års tid. Han ser positivt på tiltaket.

– Jeg synes det er en god ide, fordi det ville være synd å rive boligene. Det er jo ingen grunn til å komme på den «harde gettolisten», sier Abdullah Ghuzlan.

Ifølge Fyens Stiftstidende har en rekke personer allerede henvendt seg og vist interesse for tilbudet.

Odense
Foto: Faksimile / NRK

SISTE NYTT

Siste nytt