Krever at imamer snakker dansk i moskeene

For å ha bedre kontroll med hva imamene sier i moskeene, foreslår danske politikere å innføre krav til bruk av dansk språk i forkynnelsen. Det vekker sterke reaksjoner. Ifølge kulturdepartementet er muligheten til å stille språkkrav til norske moskeer begrenset.

Naser Khader

VIL HA KONTROLL PÅ IMAMENE: – Vi ønsker ikke å diskriminere, men har fokus på å løse noen konkrete og alvorlige problemer med imamer, sier den profilerte danske politikeren Naser Khader i De Konservative (K).

Foto: JOHN MCCONNICO / AP

– Hovedspråket for preken og forkynnelse bør være dansk. På den måten sikrer vi en åpenhet, og at alle har mulighet for å vurdere hva som blir sagt, sier den profilerte danske politikeren og integreringstalsmann Naser Khader i De Konservative (K).

Det nye språkforslaget er spilt inn i forbindelse med forhandlingene om den såkalte imam-loven, skriver Kristeligt Dagblad.

De Konservative har bedt regjeringens jurister om å undersøke om det er juridisk grunnlag for å innføre tilsvarende språkkrav som Østerrike og Nederland allerede har innført.

Naser Khader

Naser Khader, dansk politiker (K)

Foto: BOB STRONG, Bob Strong / REUTERS

– Vi ønsker ikke å diskriminere, men har fokus på å løse noen konkrete og alvorlige problemer med imamer, som gjennom sin forkynnelse skaper splittelse i samfunnet og taler mot den offentlige orden, sier Naser Khader.

Strider mot Grunnloven

Men forslaget blir møtt med sterk skepsis. Grunnlovsekspert og professor i offentlig rett ved Aarhus Universitet, Jørgen Albæk Jensen, mener det er juridisk uholdbart å nekte noen å snakke på det språk de selv ønsker.

– Det fremgår klart av Grundlovens paragraf 67 at man kan dyrke sin religion som man selv ønsker. Heri ligger også at man kan bruke det språk man selv vil, sier Albæk Jensen til avisen.

– Begrenset mulighet til stille språkkrav

Statssekretær Bård Folke Fredriksen (H) i Kulturdepartementet vil ikke si om det kan bli aktuelt å stille krav til norsk tale i moskeene.

– Vi trenger religiøse ledere som forstår norske forhold. Jeg tror utviklingen går i retning av at flere trossamfunn vil bruke norsk i sin forkynnelse, sier Folke Fredriksen.

Bård Folke Fredriksen

Bård Folke Fredriksen (H)

Foto: Bendiksby, Terje / Scanpix

Han understreker betydningen av trosfrihet og fri religionsutøvelse.

– Dette er grunnleggende verdier og forutsetninger for et fritt samfunn. Muligheten til å stille språkkrav vil være avgrenset av grunnlovens bestemmelse om fri religionsutøvelse, menneskerettighetene og internasjonale konvensjoner, sier statssekretæren.

Filmet med skjult kamera

Dansk TV2 har gjennom dokumentarserien «Moskeerne bag sløret» oppsøkt moskeer med skjult kamera. I programmene har det kommet fram oppfordringer om at utro kvinner skal piskes og steines til døde, og at foreldre kan slå barna sine.

Avsløringene har utløst en omfattende debatt i Danmark. Dette er noe av årsaken til at forslaget om språktvang for å bekjempe radikale muslimske miljø kommer nå.

Professor i religionsrett ved Roskilde Universitet, Lisbet Christoffersen, mener det nye språkforslaget ikke er forenlig med Menneskerettighetskonvensjonen.

Laster Twitter-innhold

Naser Khader forstår innvendingene, men sier han står ved forslaget.

– Hvis det strider mot Grundloven, er det selvfølgelig ikke noe å gjøre med det, innser han.

SISTE NYTT

Siste nytt