Analyse

Kan hun bli president - likevel?

BEIJING (NRK): Grunnlovsendringer står øverst på agendaen når Aung San Suu Kyi møter juntaens ledere for første gang idag. Trolig vil hun prøve å forhandle om bestemmelsen som hindrer henne i å bli landets neste president.

Suu Kyi møter Thein Sein

Aung San Suu Kyi har for første gang etter valget møtt president Thein Sein for å drøfte hvordan maktovertakelsen skal bli så myk som mulig.

Foto: MYANMAR NEWS AGENCY / Afp

Mellom Aung San Suu Kyi og presidentembetet står paragraf 59(f) i Myanmars grunnlov, som sier at en president ikke kan ha bindinger til fremmed makt.

Grunnloven ble revidert av juntaen i 2008, og det er en lov de grønnkledde – på tross av NLDs overveldende flertall i valget for tre uker siden – fortsatt har vetorett over.

På svært mange områder legger loven store begrensninger på hva en ny sivil regjering kan utrette, og nettopp derfor vil det være så viktig for Aung San Suu Kyi å starte en prosess som kan munne ut i lovendringer.

Frykter kompromiss

Men mange NLD-tilhengere er nervøse for den forhandlingen om maktovertakelse som har startet i dag, og som skal gå sin gang de neste månedene – bak lukkede dører.

For mens juntaen har holdt valg før, har de aldri gitt fra seg makt frivillig. At møtene mellom NLD og juntaen trakk flere uker ut i tid, fikk flere til å frykte en gjentakelse av hvordan valget ble tilsidesatt i 1990. Så tynnslitt er tilliten.

En større bekymring blant mange NLD-tilhengere er det mulige kompromisset:

Vil Aung San Suu Kyi godta at juntaen beholder det symboltunge presidentembetet, mot en lovnad om grunnlovsendringer senere?

Det spørsmålet nektet fredsprisvinneren å svare på da NRK traff henne i Yangon før valget.

Kan fredsprisvinneren bli tvunget til å svelge så store politiske kameler i bytte mot at juntaen trer fredelig til side, at det blir lite politisk handlingsrom igjen?

Må styre med en hånd på ryggen

Og hvordan skal NLD greie å styre et land der juntaen beholder kontrollen over de tre viktigste departementene, inkludert full kontroll over politi, soldater og sikkerhetsstyrker?

Sikkerhetsstyrker som har fortsatt å arrestere studentaktivister og politiske meningsmotstandere - inkludert NLD-medlemmer - med nær like stor intensitet som tidligere, uten at en ny sivil regjering vil kunne gjøre noe som helst for å stoppe det.

Å begrense hærens innflytelse gjennom budsjettene er ingen mulighet: hæren setter sine egne budsjetter. Den sivile regjeringen må klare seg med pengene som blir igjen etter at de grønnkledde har tatt sitt.

Nasjonal forsoning

Mange av juntaens ofre i Myanmar ønsker seg hevn over generalene og deres medsammensvorne etter 50 år med vanstyre, tortur, overgrep og politiske fengslinger.

Da valget i 1990 ble annullert, var en sterk medvirkende årsak at NLD-tilhengere begynte å snakke om et krigsforbryteroppgjør. Mange i juntaen fryktet at deres privilegerte liv skulle byttes med en fengselscelle.

Denne gangen har Aung San Suu Kyi gjort klart at hun ønsker en nasjonal forsoning.

Hva det innebærer i praksis gjenstår derimot å se. Det er interessant å følge om NLD og befolkningen i Myanmar bare kan feie overgrepene under teppet uten noen form for nasjonalt oppgjør.

MYANMAR-POLITICS-ELECTION

temningen var optimistisk i årets valgkamp for opposisjonspartiet NLD.

Foto: NICOLAS ASFOURI / Afp

Fredsprosessen

Hæren beholder også kontrollen over hvordan fredsprosessen og de mange etniske konfliktene skal håndteres.

Forsøket på å få i stand en fredsavtale før valget var en blandet suksess, der gruppene som har stått hardest mot regjeringsstyrkene lot være å signere.

Men juntaen vil beholde begge hendene på rattet i hvordan disse væpnede konfliktene skal håndteres videre.

Soldater som brenner ned landsbyer og dreper sivile vil bli svært krevende å håndtere for en sivil regjering, spesielt etter at de etniske partiene gjorde et dårlig valg der mange av setene i etniske områder ble vunnet av NLD.

– Jeg er over presidenten

Aung San Suu Kyi har gjort det klart at hun ser sin egen rolle som «over presidenten», dersom hun ikke kan ta embetet selv.

Om det faktisk blir slik når en ny regjering skal være klar i mars neste år, vil avhenge av utfallet av forhandlingene som nå har startet.

Mange er spente på hva som vil skje på bakrommet i månedene som kommer.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste nytt