Hopp til innhold

Kraftig økning i sykehusinnleggelser i Storbritannia

Delta-varianten av koronaviruset øker i Norge. I Storbritannia er den totalt dominerende og det påvirker hvor mange som havner på sykehus. Innleggelser har økt med 43 prosent på en uke.

Virus Outbreak Britain

MÅ VENTE: Delta-varianten har gjort at britene må sette sin gjenåpning på vent. I Norge kan varianten være dominerende om en måned.

Foto: Scott Heppell / AP

Over 90 prosent av alle smittede i Storbritannia har nå den såkalte delta-varianten av koronaviruset. I de siste tallene som er tilgjengelig for Norge er andelen beskjedne 3,6 prosent. Det kan likevel være kort tid før delta-varianten dominerer i Norge. Andelen dobler seg hver uke.

Fortsetter økningen fra de siste ukene, vil Norge nå 90 prosent delta-andel i midten av juli.

Smitteøkningen i Storbritannia den siste måneden er på grunn av delta-varianten mener britene. Antall innleggelser har økt i takt med smitten. For to uker siden var økningen i innleggelser på femti prosent, i den siste uken var økningen 43 prosent.

Farligere

Delta-varianten har det tekniske navnet B. 1.617.2 og ble først oppdaget i India. Nå har forskerne studert den grundig nok til å trekke noen konklusjoner.

– Delta-varianten gir mer alvorlig sykdom enn Alfa-varianten og smitter lettere, skriver Folkehelseinstituttet i den nye risikovurderingen.

Alfa-varianten er den varianten som dominerer i Norge nå. Den ble først oppdaget i England. At delta gir mer alvorlig sykdom enn alfa, betyr at det er større fare for at du havner på sykehus dersom du blir smittet med delta.

En undersøkelse i Skottland tyder på at risikoen er dobbelt så høy.

Line Vold

Avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet Line Vold kan ikke garantere at delta-varianten vil oppføre seg pent med den norske smittebildet i tiden fremover.

Foto: Heiko Junge / NTB

Samme økning i Norge?

Folkehelseinstituttet mener ikke det er sikkert at delta-varianten vil føre til en lignende smitteøkning som den som nå skjer i Storbritannia.

– Vi antar nå, akkurat nå, at også delta-varianten skal kunne holdes i sjakk med det smittevernregimet vi har på plass i Norge. Likevel er vi bekymret for denne varianten og følger nøye med på hva som skjer, sier avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet.

Instituttet peker på det forrige delta-utbruddet i Bergen. Det ble slått ned i løpet av kort tid.

Vaksinering Sparebanken Møre Arena

Den norske vaksineringen er nå nesten utelukkende med mRNA-vaksiner. De gir en bedre beskyttelse mot delta-varianten.

Foto: Alf-Jørgen Tyssing / NRK

Vaksineringen

I Storbritannia er nå omtrent 60 prosent av den voksne befolkningen fullvaksinert. 80 prosent har fått minst én dose vaksine. Tallene for Norge er 33 og 48. En stor andel av britene har fått vaksinen fra AstraZeneca. Det er en adenovirusvektor-vaksine.

I Norge blir det nå nesten utelukkende brukt såkalte mRNA-vaksiner som gir bedre beskyttelse mot delta-varianten enn det vaksinen fra AstraZeneca gir.

Det vil si beskyttelse mot smitte. Beskyttelsen mot alvorlig sykdom og død er omtrent lik.