Kostnad: 680 000 000 000 kr

Krigen i Irak koster USA bortimot et norsk statsbudsjett i året.

Irak-krigen koster USA dyrt.
Foto: REBECCA COOK / REUTERS

1. oktober i år var regnskapsåret 2006 over for president George W. Bush og resten av USA.

Nå begynner man å få oversikt over hvor mye blant annet krigen i Irak koster. Og det er ikke småpenger.

- I regnskapsåret som nettopp er avsluttet har Irak-krigen kostet oss 680 milliarder kroner, sa budsjettdirektør Rob Portman.

- I det regnskapsåret vi nettopp har tatt fatt på, vil trolig utgiftene bli i samme størrelsesorden, sa Portman.

Portman sa at økte statsinntekter vil redusere budsjettunderskuddet og dermed gjøre krigsutgiftene mindre merkbare i amerikansk økonomi neste år.

 

SISTE NYTT

Siste nytt