Hopp til innhold

Koronaviruset kutter en firedel av Kinas klimagassutslipp

På kun to uker har Kinas utslipp gått ned med dobbelt så mye som Norges årlige klimagassutslipp. Årsaken er koronaviruset.

En mann med maske inne i Shanghaibørsen i det landets økonomi lider under koronaviruset. Viruset har også ført til et kraftig fall i klimagassutslippene fra landet.

SHANGHAI: En mann med maske inne i Shanghaibørsen i det landets økonomi lider under koronaviruset. Viruset har også ført til et kraftig fall i klimagassutslippene fra landet.

Foto: Aly Song / Reuters

CO₂ i atmosfæren
419,7 ppm
1,5-gradersmålet
+1,08 °C
Les mer  om klima

Det nye koronaviruset har ført til et kraftig fall i Kinas klimagassutslipp, ifølge finske forskere.

I løpet av de siste to ukene har det vært en nedgang i utslippene på minst 100 millioner tonn CO₂. Det viser en ny studie fra Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) i Finland.

For å sette det i perspektiv utgjør Kinas utslippsnedgang i løpet av to uker dobbelt så mye som Norges årlige utslipp.

Nedgangen i utslipp i løpet av den totale perioden da koronaviruset har lammet industrien i Kina skal være på hele 25 prosent. Det tilsvarer nesten 6 prosent av de samlede globale utslippene i samme periode i fjor.

Rammer industri og luftfart

Virusepidemien har rammet kinesisk økonomi og senket forbruket av kull og olje, noe som påvirker CO₂-utslippene.

Produksjonen ved oljeraffinerier i Shandong-provinsen har ikke vært lavere siden 2015. Også produksjonen ved kinesiske kullkraftverk er uvanlig lav. Alt i alt har industriell aktivitet i landet gått ned med 40 prosent.

Innenlandsflyginger har gått ned med 70 prosent i løpet av én måned.

Renere luft over Wuhan

Også den lokale luftkvaliteten har blitt merkbart bedre. Forurensningen av nitrogendioksid (NO₂) over Kina har gått ned med 36 prosent, ifølge Carbon Brief.

Slik ser Nasas målinger av luftforurensning over Wuhan ut sammenlignet med samme periode i fjor:

Luftforurensing i Wuhan
Foto: NASA Earth Observatory

Kartene viser konsentrasjoner av nitrogendioksid, en helse- og miljøskadelig gass som slippes ut av kjøretøyer, kraftverk og industri.

Luftkvaliteten over Kina

Kartet viser NO₂-tetthet i troposfæren over Kina.

Foto: NASA Earth Observatory

– Dette er første gag jeg har sett et så dramatisk fall i forurensningen over et så stort område på grunn av én spesiell hendelse, sier Fei Liu, som forsker på luftkvalitet ved Nasa.

Beijing har derimot omtrent den samme forurensingen som før. Det meste er stengt, men stålfabrikkene går for fullt. Dette kombinert med ufordelaktig vindretning fører til spesielt dårlig luftkvalitet over den kinesiske hovedstaden, ifølge Centre for Research on Energy and Clean Air.

Kriser bra for klimaet?

Nå er spørsmålet om nedgangen i utslipp vil påvirke klimaet i det lange løp.

Økonomiske kriser, kriger og epidemier reduserer effektivt utslippene i en periode, ifølge klimaforsker ved Cicero, Borgar Aamaas.

– Men jeg vil ikke anbefale det som en måte å løse klimautfordringene på. Dette vil bare gi kortvarig nedgang i utslepp, slik som finanskrisen gjorde i 2008. Likevel vil en midlertidig reduksjon i utslippene fremover hjelpe litt, siden det er de kumulerte CO₂-utslippene som påvirker klimaet, sier Aamass til NRK.

Rådgiver i Greenpeace i Kina, Li Shuo, er mindre optimistisk.

– Når koronaviruset har roet seg er det sannsynlig at utslippene øker markant fordi fabrikkene maksimerer sin produksjon for å kompensere for det tapte, sier Li til Phys.org.

Dominic Moran, professor i økonomi ved Edinburgh University, tror på sin side at reduksjonen i flyreiser kan få en mer varig effekt.

Én av fem flyginger kanselleres. Jeg tviler på at det vil tas igjen etterpå, sier Moran til The Independent.

WUHAN: Stille i gatene i Wuhan i Hubeiprovinsen i Kina. Store deler av industri og arbeidsliv i landet står stille i det landet e rammes av koronaviruset.

WUHAN: Stille i gatene i Wuhan i Hubeiprovinsen i Kina. Store deler av industri og arbeidsliv i landet står stille i det landet e rammes av koronaviruset.

Foto: Arek Rataj / AP

Ønsker seg CO₂-målinger fra Kina

– Den reduserte aktiviteten i Kina på grunn av koronaviruset vil utvilsomt gi målbar effekt på den globale konsentrasjonen av CO₂.

Det sier Alex Vermeulen, direktør ved ICOS Carbon Portal. ICOS driver med måling av klimagassutslipp i atmosfæren, havene og ekosystemene ved hjelp av 130 målestasjoner over hele Europa.

De eksakte tallene for CO₂ over Kina nå er derimot vanskelig å si noe om. CO₂-metningen i atmosfæren blir stort sett kun rapportert som et årsgjennomsnitt for landene i FNs klimakonvensjon, og ofte med flere års forsinkelse.

– Det ville være interessant å se resultatene fra Kina, hvis de ville dele sine data, noe de for tiden ikke gjør. ICOSs målestasjoner er dessverre for langt unna Kina til å kartlegge endringer i utslipp for kortere tidsperioder, sier Vermeulen til NRK.

SISTE NYTT

Siste nytt