Kongressen frigir varselet mot Trump

I etterkant av samtalen president Donald Trump hadde med Ukrainas president, forsøkte staben i Det hvite hus «å låse» referatet fra telefonsamtalen i et datasystem få har tilgang til.

USAs president Donald Trump

Innholdet i varselet mot Donald Trump er nå offentliggjort.

Foto: Evan Vucci / AP

Etterretningskomiteen i Representantenes hus har offentliggjort en sladdet versjon av varslet mot USAs president Donald Trump. Varselet kommer fra en person som skal være ansatt i etterretningsapparatet.

Vedkommende valgte å slå alarm på bakgrunn av samtalen Donald Trump hadde med Ukrainas president Volodymyr Zelenskij 25. juli i år, hvor presidenten bad ukrainerne etterforske tidligere visepresident Joe Biden og hans sønn Hunter.

Varsleren hørte ikke samtalen mellom Trump og den ukrainske presidenten selv, men fikk informasjon fra en rekke personer i Det hvite hus og i det amerikanske statsapparatet, som hadde detaljert kunnskap om den.

Fordi opplysningene fulgte det samme mønsteret og stemte overens med hverandre, festet varsleren lit til opplysningene.

Hovedinnholdet var at presidenten brukte sin makt til å få et annet land til å blande seg inn i det amerikanske presidentvalget neste år.

Joe Biden kan ende som Trumps hovedmotstander under presidentvalget til neste år.

Varslet mot Donald Trump etter samtale med Ukrainas president Volodymyr Zelenskij

Varselet beskrives som troverdig av generalinspektøren for etterretningstjenestene og den nasjonale etterretningssjefen.

Foto: Eva Hambach / AFP

Utskriften ble forsøkt gjemt unna

I dagene etter telefonsamtalen skal varsleren ha blitt gjort kjent med at opptak og referat fra samtalen ble forsøkt «låst» fra personer i staben til Trump.

Blant annet skal det ha blitt plassert i et annet datasystem enn den som vanligvis brukes i slike saker, et system som færre har tilgang til.

– Presidentens personlige advokat, Rudolph Giuliani, er en sentral skikkelse i dette. Justisminister Barr synes også å være innblandet, skriver varsleren i det ni sider lange varslingsdokumentet.

– At man valgte å gjøre dette understreket for meg at Det hvite hus forsto alvorlighetsgraden i det som hendte under telefonsamtalen, heter det.

Varsleren skriver at han har hørt fra en rekke personer i Det hvite hus som var «dypt urolige» over det de hørte i telefonsamtalen.

Les hele varselet mot Donald Trump her

– De fortalte meg at det allerede var en diskusjon med advokater i Det hvite hus om hvordan man skulle behandle telefonsamtalen, siden man – ifølge tjenestemennenes gjenfortelling – hadde vært vitne til at presidenten misbrukte sin stilling for egen vinning, skriver han.

Varsleren skriver også at Ukraina forsto at landet ville måtte rette seg etter Det hvite hus for å beholde forholdet til USA.

Identiteten til varsleren er fortsatt ikke kjent.

Donald Trump og Volodymyr Zelenskij deltok på en felles pressekonferanse etter et møte i FN. Han sa: Det var ingen som presset meg.

Utskrift av samtalen viser ordene

Et referat fra telefonsamtalen ble offentliggjort i går, onsdag.

I samtalen kommer det fram at Trump ville få den ukrainske presidenten til å samarbeide med sin advokat og rådgiver Rudy Giuliani og USAs justisminister William Barr slik at det kunne innledes en korrupsjonsetterforskning av tidligere visepresident Joe Biden og hans sønn Hunter.

Hør podkasten «Donald Trump ringer til Ukraina»:

Etterretningssjefen møtte i Kongresse

Varselet er årsaken til at Demokratene i Kongressen har startet prosessen med en mulig riksrettstiltale mot Trump.

Etterretningskomiteen i Representantenes hus startet med høring, hvor fungerende etterretningssjef Joseph Maguire vitnet.

Han skal ha gjort det klart overfor Det hvite hus at han måtte kunne svare de folkevalgte uten begrensninger, og åpnet med å si at han både er uten partitilhørighet og ikke er politisk anlagt.

Maguire ble spurt om innholdet i varselet virker å være reelt.

– Anbefalingen fra generalinspektøren (generalinspektøren for etterretningstjenestene som formelt mottok varselet red.anm.) var at varselet var troverdig, svarte Maguire

Senere la han til at varslet stemmer overens med utskriften fra telefonsamtalen som ble frigitt i går.

På spørsmål om han tror varsleren kan ha en politisk agenda, svarte etterretningssjefen:

– Jeg vet ikke hvem varsleren er, men jeg tror han eller hun handlet ut fra de beste hensikter og har gjort det riktige. Dette individet jobber for meg, og jeg er opptatt av følge reglene for håndtering av varslersaker.

– Har du snakket med Trump om varselet? ville en av de demokratiske representantene vite.

– Mine samtaler med presidenten er konfidensielle. Det ville vært upassende å snakke om mine samtaler med ham, svarte etterretningssjefen.

På et annet spørsmål om presidenten og Det hvite hus hadde spurt om varslerens identitet viste han til det forrige svaret, men understreket at han aldri ville avslørt en varslers identitet.

Etterretningskomiteen ønsker å høre varsleren direkte. Maguire forsikret at varsleren vil få anledning til å vitne fritt, så snart vedkommende er blitt sikkerhetsklarert.

Leder av etterretningskomiteen i Representantenes hus Adam Schiff

Adam Schiff, Demokratens leder av Etterretningskomiteen.

Foto: Pablo Martinez Monsivais / AP

Presidenten har brutt løftet om å forsvare nasjonen

– Det blir sagt at vi er en nasjon av lover, ikke av mennesker. Hvis vi ikke forsvarer grunnloven, har vi ingen nasjon å forsvare, sa komitéleder Adam Schiff da han åpnet høringen.

– Presidenten har brutt sitt løfte om å forsvare landet og grunnloven.

– Ukraina er avhengige av USAs støtte. Zelenskyj forsøkte å innynde seg hos presidenten, og svaret høres ut som klassisk mafia-utpressing. Det ville vært morsomt hvis det ikke hadde vært et så grovt svik av presidentembetet. Det er en tragedie som krever at vi bruker et av grunnlovens virkemidler, riksrett, sa Schiff.

Når generalinspektøren for etterretningstjenestene mottar et varsel som anses for troverdig, er prosedyren at det skal oversendes etterretningskomiteene i Kongressen innen en bestemt tidsfrist.

Demokratene har vært svært kritisk til at Mcguire ikke overholdt denne tidsfristen, selv om varslet ble stempet som alvorlig og prekær av generalinspektøren.

– Varselet skulle ha vært presentert for denne komiteen for flere uker siden, men det skjedde ikke, understreket Schiff og presset Mcguire om årsakene til forsinkelsen.

Etterretningssjefen mener han har fulgt loven og kvalitetssikre varselet. Han sa også at han ikke kunne gi det fra seg tidligere fordi presidenten ga ham ordre om å la være.

Devin Nunes under Ukraina-høringen i Representantenes hus

Devin Nunes, republikanernes fremste medlem i Etterretningskomiteen.

Foto: Kevin Lamarque / Reuters

Mener at det hysteri

Republikaneren Devin Nunes forsøkte å avdramatisere både varselet og telefonsamtalen som utløste det.

– Notatet fra telefonsamtalen har allerede avkreftet Demokratenes påstander, men da ble målet bare flyttet. Varselet er basert på andrehåndsinformasjon, og har en politisk slagside mot Trump.

– Denne påståtte skandalen gjør enorm skade. De vil ikke ha svar, de vil ha et offentlig spetakkel. Vi sitter igjen med pressekonferanser og falske nyheter.

– Dette hysteriet har mye til felles med Russland-svindelen. Det er mange eksempler på demokrater som gjør akkurat det samme som det de anklager andre for.

Donald Trump om torsdagens høring i Kongressen.

Donald Trump om torsdagens høring i Kongressen.

Endrer ingenting, ifølge Trump

En talskvinne for Det hvite hus hevder at «ingenting endrer seg ved frigivelsen av dette varselet».

– Ingenting har endret seg med offentliggjøringen av denne forklaringen, som ikke er noe annet enn en samling tredjehånds-beretninger av hendelser og avisutklipp som er lappet sammen, sier Trumps talsperson Stephanie Grisham.

Presidenten selv fulgte opp på Twitter:

«Er dette en sak som egner seg for riksrett? Absolutt ikke. Det er ingen alvorlig kriminalitet, forseelser, forræderi, utpressing eller forræderi.» skriver Trump».

Laster Twitter-innhold

Følg saken i vårt nyhetssenter:

SISTE NYTT

Siste nytt