Danmark kunne blitt tysk delstat

Hittil ukjente dokumenter avslører at den danske kongen i 1864 tilbød å gjøre sitt eget land til en delstat i Tyskland. Alt for å unngå å miste området Schleswig-Holstein.

Kart med Danmark som en del av Tyskland og statue av Christian IX

Hadde kong Christian IX av Danmark fått viljen sin i 1864 ville Danmark blitt en del av Tyskland.

Foto: Bill Ebbesen (foto), Ssolbergj (kart, Creative Commons BY-SA)

Det er en ny bok av den danske forfatteren Tom Buk-Swienty som avslører de oppsiktsvekkende opplysningene.

Kong Christian 9. av Danmark

Kong Christian den niende av Danmark er kjent som «Europas svigerfar». Nå kan han også bli kjent som den som ville innlemme Danmark i Tyskland.

Foto: Henrik Olrik / To hundrede Træsnit. Tegninger fra Krigen i Danmark 1864

Den danske kongen Christian IX tilbød i juni 1864 til preusserne som styrte Tyskland på den tiden at Danmark kunne gå inn i det tyske forbundet. Dermed ville Danmark blitt en delstat under Tyskland, skriver den danske avisa Politiken etter å ha fått lese i Buk-Swientys nye bok «Dommedag Als».

Hadde dette blitt gjennomført hadde jo Danmarks historie sett helt anderledes ut, kommenterer Buk Swienty til Danmarks Radio.

Bakgrunnen for tilbudet skal være fredsforhandlingene etter krigen med tyskerne om området Schleswig og Holstein. De nye opplysningene om forhandlingene kommer frem fordi forfatteren har fått tilgang til tidligere ikke offentliggjorte kongelige arkiver fra den danske dronning Margrethe.

– Holy shit, står det virkelig at man forsøkte å få Danmark til å bli en del av Tyskland, uttaler forfatteren selv om oppdagelsen i de tidligere lukkede arkivene av hva som virkelig var på nippet til å skje under fredsforhandlingene.

Danmark hadde tapt krigen mot Otto von Bismarck og Tyskland om området som både hadde dansker og tyskere som innbyggere.

På grensen til å bli forræder

I tillegg til at den daværende kongen gjorde noe som i dag virker helt uttenkelig, å tilby hele Danmark til tyskerne som en delstat, gjorde han det heller ikke helt etter boka da han gikk til tyskerne med tilbudet som et ledd i fredsforhandlingene.

Den danske kong Christian den niende valgte å kontakte preusserne uten først å informere regjeringen om hva han foreslo. Dette innebar at han balanserte på kanten mot direkte høyforræderi.

Kongen ville virkelig ikke miste det som da kunne tilsvare en tredel av det danske kongeriket helt – noe som kanskje også kan sees i lys av at han selv var oppvokst i det sydlige Schleswig.

Bismarck ville ikke ha Danmark

Otto von Bismarck i ca 1860

Otto von Bismarck takket nei til å innlemme Danmark i det tyske forbundet.

Foto: Bundesarchiv

De nye opplysningene fra Christian den niendes egne arkiver viser også at kongen senere gikk til regjeringen og klarte å overtale dem om forslaget. Dermed ble ideen om Danmark som en del av det tyske forbundet fremsatt flere ganger for Otto von Bismarck og Tyskland.

Bismarck takket på sin side nei til å ta over hele Danmark.

Den tyske regjeringssjefen mente en slik inntreden av hele Danmark i Preussen kunne skape så store problemer at han heller bare ville overta Schleswig-Holstein.

Problemene som i første omgang hadde startet krigen i de omstridte områdene på grensen mellom Danmark og Tyskland ville ikke løse seg ved en innlemmelse av hele Danmark. Området ville fortsatt ha både danske og tyske innbyggere.

Maktspillet i Europe var også med på å påvirke Bismarck til å si nei til å innlemme Danmark i det tyske forbundet. En overtakelse av Danmark ville også innebære en overtakelse av den betydelige danske skipsflåten. Dette ville være en fordel for tyskerne i maktspillet i Europa, men Bismarck fryktet også en aggressiv holdning fra Frankrike på grunn av akkurat dette.

Det endte dermed med at tyskerne overtok Schleswig-Holstein, og ikke hele Danmark.

Unikt innsyn i arkivene til «Europas svigerfar»

Tom Buk-Swienty

Tom Buk Swienty er mannen som i arbeidet med sin bok fikk innsyn i de unike arkivene.

Foto: Erik Smedegaard / Gyldendal Danmark

At det veldig spesielle tilbudet kommer opp i lyset skyldes nå at det danske kongehuset har åpnet opp et privat arkiv som tidligere aldri har vært tilgjengelig.

– Ved å få tilgang til kongens eget arkiv kunne jeg faktisk få ut hele historien. En historie der kongen på et vis nesten sendte ut sine mellommenn som spioner for å prøve å se om dette var en mulighet, sier forfatteren Tom Buk Swienty til Danmarks radio om kongens forsøk på å innlemme Danmark i Tyskland.

Arkivet tilhørte kong Christian IX som var konge i Danmark under krigen og fredsforhandlingene om Schleswig-Holstein, og at dronning Margrethe nå åpner for innsyn gir helt ny informasjon. Museumsinspektøren ved Sønderjyllands Museum hadde hørt om at et slikt tilbud kunne vært fremsatt, men aldri fra en slik kilde.

– Med sin adgang til Christian IXs arkiv, og ved å bruke tyske kilder bruker forfatteren helt nye ting frem, sier museumsinspektør Inge Adriansen til Politiken.

Christian IX er kjent som «Europas svigerfar» fordi hele fire av hans sønner og døtre ble giftet inn i andre fremtredende europeiske kongehus. Han var dermed også bestefar til prins Carl av Danmark som senere ble norsk konge som Haakon den sjuende.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste nytt