Hopp til innhold

Forskerne er enige: Klima-endringene er menneskeskapte

En gjennomgang av 4000 forskningsrapporter viser en bred akademisk enighet: 97 prosent av klimaforskerne mener at menneskene er skyld i klimaendringene.

Isbre ved Grønland

Et isfjell har nettopp kalvet fra Jakobshavn-breen ved Grønland og flytt inn i Ilulissat-fjorden.

Foto: Ian Joughin / Ap

CO₂ i atmosfæren
419,7 ppm
1,5-gradersmålet
+1,08 °C
Les mer  om klima

University of Queensland fikk med seg 24 frivillige fra nettstedet Skepticalscience.com til å gå gjennom 12.000 internasjonale forskningsrapporter om klimaendringer.

Gruppen som undersøkte rapportene, delte dem inn i tre kategorier: De som klart mente at klimaendringene er menneskeskapte, de som ikke uttrykte noen spesiell stilling i årsaksspørsmålet, og de som avviste at endringene er menneskeskapte, eller minimerte den menneskelige faktoren.

4000 rapporter, publisert mellom 1991 og 2011, ga klart uttrykk for om klimaendringene er menneskeskapte eller ikke. Ifølge den nye studien konkluderte 97,1 prosent av dem med at de er menneskeskapte.

General sekretær i WWF-Norge, Nina Jensen

Nina Jensen i WWF påpeker at CO2-nivået aldri har vært høyere i menneskehetens historie enn nå, og krever handling.

Foto: WWF-Norge

– Et bredere flertall enn dette går det ikke an å få, sier Nina Jensen, generalsekretær i WWF Norge, til NRK.no.

– Dette viser at det er hevet over enhver tvil at klimaendringene er menneskeskapte. Dette må få en tydelig konsekvens for politisk handling, mener Jensen.

Enigheten har økt

I tillegg til å selv vurdere rapportene, tok gruppen kontakt med de totalt 8500 forskerne som sto bak rapportene. De ble bedt om å plassere sine egne rapporter i de samme kategoriene som gruppen ved Queensland hadde brukt.

14 prosent av forskerne svarte, og støtten til den menneskeskapte klimaendringen økte såvidt fra 97,1 prosent til 97,2 prosent.

Den nye studien viser også at enigheten blant forskerne har økt ettersom årene har gått. Mens det i 1991 var rundt 90 prosent av klimaforskningsrapportene som ga klart uttrykk for at klimaendringene var menneskeskapte, hadde tallet økt til 98 prosent i 2011.

– Det er ekstremt viktig at folk får vite hva som anses som faglige realiteter innenfor klimaforskning, på samme måte som innenfor for eksempel medisin og astrofysikk. Det har ganske enkelt med opplysningsnivå og grunnlag for å fatte beslutninger å gjøre, sier Rasmus Hansson, tidligere leder i WWF Norge, biolog, forsker og nåværende stortingskandidat for Miljøpartiet De Grønne i Oslo.

– Faglig begrunnet

Av de totalt 12.000 rapportene gruppen bak den nye studien har gjennomgått, var det bare 0,7 prosent som avviste menneskeskapt global oppvarming. 0,3 prosent konkluderte med at årsaken var usikker.

66 prosent av rapportene fra de siste 20 årene, omhandlet klimaendringene, men forskerne hadde ikke skrevet om årsaken til endringene.

Rasmus Hansson

Rasmus Hansson sier at det er viktig at folk får kjennskap til de faglige realitetene.

Foto: Gorm Kallestad / Scanpix

Hansson mener dette beviser at en stor del av klimaforskningen inkluderer tvil og skepsis, argumenter for og imot.

– Det aller tåpeligste med klimaskepsisen slik vi ofte ser den i media, er ikke påstandene om at klimakrisen ikke er menneskeskapt, men det er påstanden om at det ikke er rom for tvil og debatt innenfor fagmiljøet. Faktum er det stikk motsatte, sier Hansson.

– Når klimaskeptikerne sier at de ikke slipper til, viser denne studien at 8000 klimarapporter kan inneholde en form for skepsis, i den forstand at den ikke sier klart ditt eller datt. Der har du den virkelig faglige skepsisen, og den er dundrende godt representert.

WWF: – Må få konsekvenser for politikken

Nina Jensen i WWF mener imidlertid at de 66 prosentene ikke nødvendigvis betyr at forskerne har tvilt på om klimaendringene er menneskeskapte.

– Vi har kommet så langt i forskningen nå at de som driver med klimaforskning, vel ikke føler at de må understreke at de mener klimaendringene er menneskeskapte. Hvor lenge skal man måtte understreke det i seriøse forskningsrapporter?

Studien fra University of Queensland trekker også frem det samme argumentet som Jensen.

Nå håper prosjektleder John Cook at denne sammenstillingen av moderne forskning skal overbevise flere vanlige folk om at klimaendringene er skapt av mennesker.

En undersøkelse fra 2012 viser nemlig at bare 42 prosent av amerikanerne tror at den globale oppvarmingen er menneskeskapt. Fortsatt er en tredjedel av amerikanerne usikre eller tvilende til at jorden faktisk blir varmere.

Under halvparten av amerikanerne tror ikke, eller vet ikke, at det er er bred enighet blant forskerne om at klimaendringene er menneskeskapt.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Kulde i Chicago

Den globale oppvarming vil kunne gi kaldere vintre.

Foto: Scott Olson / Getty Images

– Det er et stort gap mellom den faktiske enigheten og folks oppfatning av den, sier John Cook.

Nina Jensen mener forskningsresultatene nå også må få konsekvenser for politikken som føres i Norge.

– Aldri i menneskehetens historie har CO2-nivået vært høyere enn det er nå. Når vi får bekreftet med en så rungende stemme at dette er menneskeskapt, må det få konsekvenser. Vi må la noe av oljen og gassressursene bli liggende i bakken, vi må satse mer på fornybar energi, og vi må bruke Pensjonsfondet til å vri verdens investeringer fra fossilt til fornybart, sier Jensen.

SISTE NYTT

Siste nytt