Klimaendringer topper global «bekymringsmåling»

Klimaendringene er det folk frykter mest, om man skal tro en måling utført i 26 land. Også dataangrep er noe folk i økende grad er bekymret for.

CLIMATECHANGE-SWISS/DEMONSTRATION

Demonstranter i Zürich i Sveits den 2. februar. Flere steder i verden har folk demonstrert for å få politikere til å ta mer ansvar for klimaendringene. En undersøkelse utført i 26 land viser at klimatrusselen er det flest folk er bekymret for.

Foto: ARND WIEGMANN / Reuters

I 13 av 26 land i undersøkelsen overgår klimafrykten alle andre sikkerhetstrusler, viser undersøkelsen, som er utført av den uavhengige amerikanske tankesmia Pew Research Center. Totalt 27.612 personer deltok i undersøkelsen mellom mai og august i fjor, flere europeiske land er inkludert i undersøkelsen, men ikke Norge.

TOPSHOT-INDIA-WEATHER-SUMMER-ENVIRONMENT-CLIMATE

Ein indisk bonde går på botnen av ein inntørka innsjø.

Foto: NOAH SEELAM / Afp

IS på vei ned

Klimafrykten er gjennomgående høy i de 26 landene, der 90 prosent av de spurte i Hellas sier de mener det er en sikkerhetstrussel, deretter fulgt av Sør-Korea, Frankrike og Spania. Minst bekymret for klimaendringene er de i Israel (38 prosent), Nigeria (41 prosent) og Russland (43 prosent).

Undersøkelsen har også kartlagt respondentene sitt politiske standpunkt. Frykten for klimaendringer er gjennomgående mindre blant dem som oppgir at de stemmer på partier ytterst på høyrefløyen, slik som Alternativ for Tyskland, Sverigedemokraterna, Frihetspartiet i Nederland, britiske UKIP eller franske Nasjonal Samling (tidligere Nasjonal Front).

Dette skillet er enda større i USA, der 27 prosent av dem som sympatiserer mest med republikanerne sier de frykter klimaendringer, mens 83 prosent av dem som lener seg mot demokratisk side sier det samme.

Isis Company Names

16. juni 2014 skal denne demonstrasjonen ha funnet sted i Mosul i Irak. Da var det tilhengere av IS som viste sin støtte til organisasjonen. Nå er gruppen nesten nedkjempet, og frykten for gruppa er langt mindre enn før.

Foto: STR / Ap

I åtte land, blant dem Frankrike, Russland og Nigeria, rangeres trusselen fra terrorgruppen IS øverst, mens frykt for dataangrep troner øverst i USA, Sør-Afrika, Japan og Nederland.

Bekymringen for IS er imidlertid avtagende. Spesielt i USA, Japan, Spania og Israel er IS-frykten markant lavere enn i 2017. Gruppen har de siste årene blitt påført enorme tap i Syria og Irak.

Mer frykt for USA enn Russland

Rundspørringen viser en markant økning i bekymring tilknyttet USAs rolle i verden, mens bekymringen for Russlands rolle i verden i gjennomsnitt er langt mindre. Det er i den sammenheng verdt å merke seg at de fleste landene i undersøkelsen er vestlige land.

USA-NUCLEAR/RUSSIA-ARMSRACE

USAs president, Donald Trump, møtte sin russiske kollega, Vladimir Putin, i Finland i juli. Undersøkelsen viser at flere frykter Trump og USA makt og innflytelse på verden, enn Russland og Putins makt og innflytelse.

Foto: Kevin Lamarque / Reuters

I 2013, da Barack Obama var president, så 25 prosent på USAs makt som en trussel. Under Trump er andelen steget til 45 prosent. Sør-Korea er landet hvor flest frykter USAs rolle i verden, men også i ti andre land, inkludert Tyskland og Japan, svarer halvparten at USAs makt utgjør en vesentlig trussel mot deres land.

Undersøkelsen viser også at regionale konflikter og spenninger påvirker folks trusselvurderinger. I Polen rangeres Russlands makt og innflytelse som den største sikkerhetstrusselen, mens sørkoreanere vurderer Kinas makt som den største trusselen fra et enkeltland.

Sju kategorier har blitt rangert

Israel skiller seg ut ved at de spurte ikke frykter noen av de sju kategoriene i veldig stor grad. Det er ikke en eneste kategori der mer enn 50 prosent av respondentene i Israel svarer at de er bekymret.

Undersøkelsen begrenser seg imidlertid til sju kategorier som respondentene har måttet ta stilling til: Klimaendringer, terrorgruppen IS, dataangrep, Nord Koreas atomprogram, den globale økonomien, USAs makt og Russlands makt.

SISTE NYTT

Siste nytt