Klar sammenheng mellom CO₂-utslipp og stemmegivning i USA

De 13 delstatene i USA med høyest CO₂-utslipp per person, stemte alle på Donald Trump ved forrige valg.

Dave Johnson-kullkraftverkket i Glenrock i delstaten Wyoming.

Dave Johnson-kullkraftverket i Glenrock i delstaten Wyoming ble bygget i 1958. Med gammel teknologi står kraftverket bak utslipp på over 5 millioner tonn CO₂ i året. Det er rundt en tidel av Norges samlede utslipp.

Foto: J. David Ake / AP
CO₂ i atmosfæren
413,9 ppm
1,5-gradersmålet
+1,0°C
Les mer  om klima

En gjennomgang NRK har gjort viser at sammenhengen mellom CO₂-utslipp per person og hva folk stemmer er veldig klar:

  • De 12 delstatene som slipper ut mest CO₂ per innbygger, har alle stemt på den republikanske presidentkandidaten ved de fem siste valgene.
  • Like klart er det for delstatene med minst CO₂ per innbygger. De ti delstatene som slipper ut minst har alle stemt på demokratenes kandidat ved de fem siste valgene.

De eneste unntakene fra «regelen» er at Indiana stemte på Barack Obama (Dem) i 2008 og at New Hampshire stemte på George W. Bush (Rep) i år 2000.

Kartet viser de 11 delstatene med høyest utslipp som alle har stemt republikansk (rød) og de 10 delstatene med lavest utslipp som alle har stemt demokratisk (blå). I tillegg kommer Alaska som stemmer republikansk.

«Verstingstaten» Wyoming

Wyoming er delstaten med størst utslipp per person, nærmest i en klasse for seg.

Delstaten slipper ut 44 prosent mer enn nummer to (Nord-Dakota) og over dobbelt så mye som nummer tre (Vest-Virginia).

Innbyggere i Wyoming slipper ut slipper ut tolv ganger mer CO₂ per person enn folk i New York, delstaten med minst utslipp.

De store utslippene skyldes flere forhold. Wyoming er USAs klart største kullprodusent og bruker deler av kullet til å lage strøm.

Et enkelt kullkraftverk, Dave Johnson-kullkraftverket i Glenrock, slipper ut over 5 millioner tonn CO₂ i året. Det utgjør 0,1 prosent av alle utslipp i hele USA.

Samtidig er Wyoming en stor delstat med liten befolkning. Det gjør at utslipp fra transport er store.

Nedgang i CO₂-utslipp

Til forskjell fra de fleste andre delstatene har Wyoming hverken inntektsskatt eller selskapsskatt.

Delstaten er derfor svært avhengig av inntekter fra forskjellige virksomheter som slipper ut mye CO₂.

Siden toppåret i 2007 har USA hatt en nedgang i landets totale CO₂-utslipp (se tabell under).

Det skyldes først og fremst at landet bruker mindre kull og mer naturgass til å lage strøm. For kullstatene er det ikke gode nyheter.

Ifølge kullindustriens egen oversikt har Wyoming over 5000 gruvearbeidere. Det er mange arbeidsplasser i en delstat med litt over 500.000 innbyggere.

Det har ført til at delstatens politikere ikke bare støtter kullindustrien, men også vil straffe de som driver med andre former for energiproduksjon.

Delstatsforsamlingen behandler nå et forslag som vil forby kraftproduksjon fra fornybare kilder og et annet forslag som vil legge ekstra avgifter på strøm fra solkraft.

Tror ikke på klimaendringer

Yale-universitetet har undersøkt hvilken grad amerikanerne tror at klimaet endrer seg.

Tallene viser at det er i delstatene med størst CO₂-utslipp, er det færrest som tror på klimaendringer.

Wyoming, Nord-Dakota og Vest-Virginia – de tre med størst utslipp – er delstatene med flest skeptikere.

En større undersøkelse fra forskningsinstituttet Pew i november 2019 viste at få konservative republikanere tror at klimaendringer er menneskeskapt.

Bare 14 prosent av de konservative republikanerne sa at menneskelig aktivitet var en viktig faktor for klimaendringer.

Blant mer moderate republikanere var andelen noe høyere (35 prosent), men like mange tror endringene skyldes naturlige endringer.

For mindretallet blant republikanerne som er opptatt av klimaendringene er det vanskelig å jobbe med saken.

– Du kan bare miste motet et visst antall ganger før du sier «jepp, det er bare sånn de er», sa den 22 år gamle republikanske klimaaktivisten Kiera O'Brien til NRK tidligere i høst.

En gigantisk lastebil i Eagle Butte Mine i Wyoming. En slik bil frakter opptil 750 tonn kull, nok til utslipp på 715 tonn CO2.

En gigantisk lastebil i Eagle Butte Mine i Wyoming. En slik bil frakter opptil 750 tonn kull, nok til utslipp på 715 tonn CO₂. Det tilsvarer de årlige CO₂-utslippene til over 50 nordmenn.

Foto: Kristina Barker / Reuters

Stemt republikansk i over 50 år

Wyoming er en av de sikreste delstatene for Republikanerne ved presidentvalgene.

Ved hvert eneste valg siden 1968 har delstaten stemt republikansk med overveldende flertall. For fire år siden fikk Hillary Clinton bare drøyt 20 prosent av stemmene.

En oversikt fra nettstedet FiveThirtyEight viser at alt tyder på storseier til Trump også i år.

Det samme gjelder alle de andre ti delstatene som har høyest utslipp per person.

Like tydelig er målingene for delstatene med minst utslipp. Der leder Biden med mellom 10 og 35 prosentpoeng.

Alt tyder derfor på at CO₂-utslipp også i år vil være blant faktorene som klarest viser hva folk stemmer.

SISTE NYTT

Siste nytt