Kjempekrater etter meteor funnet på Grønland

Forskere har funnet et gigantisk krater under innlandsisen på Grønland. Krateret ble dannet da en jernmeteor med diameter på én kilometer traff bakken.

Meteorkrater på Grønland

UNDER INNLANDSISEN: Danske forskere mener det er en jernmeteor med diameter på én kilometer som har truffet nordvest på Grønland. Krateret er 31 km bredt.

Foto: Statens Naturhistoriske Museum

Funnet ble gjort av et internasjonalt forskerteam under ledelse av forskere fra Center for GeoGenetik på Statens Naturhistoriske Museum ved Københavns Universitet.

Det er første gang at et krater av denne størrelsen er funnet under en av jordas iskapper. Det ligger skjult under en kilometer med is.

Krateret ble oppdaget i 2015, og i tre år har forskerne arbeidede med å bekrefte oppdagelsen.

Fant bekreftelse i smeltevann

De har blant annet undersøkt sandkorn som er vasket ut av smeltevann under isen, og funnet bevis på at de inneholder lameller som er dannet under ekstrem sammentrykking etterfulgt av ekspansjon og varmeutvikling. Nå er funnet offentliggjort i en ny studie som er publisert i det internasjonalt anerkjente tidsskriftet Science Advances.

Meteorkrater på Grønland

Meteoren traff jorda med en slik kraft at den lagde et 7 km dypt hull. Krateret har fått navnet Hiawatha etter isbreen det ligger under.

Foto: Statens Naturhistoriske Museum

Meteorkrateret måler mer enn 31 km i diameter, noe som tilsvarer arealet til den danske øya Bornholm, eller hele Stor-Paris. Det plasserer krateret blent de 25 største på jorda.

Tror krateret er ungt

Krateret er usedvanligt godt bevart, sier forskerne. De er overrasket over det, fordi isbreer er en utrolig effektiv slipemaskin som hurtig vil kunne fjerne spor fra et nedslag.

Det mener de betyr at krateret er ungt sett med geologiske øyne.

Foreløpig har det ikke vært mulig å datere krateret, men mye tyder på, at det er yngre enn tre millioner år.

– Det er mulig det ble dannet for 12.000 år siden ved avslutningen av den siste istid, sier professor Kurt H. Kjær fra Center for GeoGenetik på Statens Naturhistoriske Museum.

7 km dypt hull

Krateret som har fått navnet Hiawatha-krateret, har en tydelig kraterring. Beregneringer som forskerne har gjort viser at det skal en meteoritt på rundt én kilometer til for å gjøre et slikt avtrykk.

Da meteoren traff jordoverflaten lagde den et sju kilometer dypt hull i jordskorpen. Kort etter kollapset kraterkanten.

Nå skal forskerne fortsette undersøkelsen av krateret for å tidfeste det nøyaktig, og prøve å forstå hvilke konsekvenser nedslaget fikk for klimaet og livet på jorden.

SISTE NYTT

Siste nytt