Hopp til innhold

Kirurg framskunda død for å få nyre

Ein doktor i USA er sikta for å ha framskunda døden til ein funksjonshemma pasient, slik at doktoren kunne gje nyra hans til ein annan pasient.

Kirurger.
Foto: Dale Omori / AP

Det er første gong ei slik sak skal opp i retten i USA.

Den 33 år gamle transplantasjonskirurgen Hootan Roozrokh er sikta for å ha beordra ein sjukepleiar til å gje dødlege dosar smertestillande til pasienten.

Mannen, som var dødeleg sjuk, døydde få timar etter.

Organdonor

Mora til den 25 år gamle pasienten hadde gått med på at sonen sine organ kunne brukast til transplantasjon når han gjekk bort, men ho hadde ikkje gjeve legen autorisasjon til å fjerne apparata som heldt sonen i live eller til å framskunde døden hans.

- Fakta indikerer at Roozrokh forsøkte å akselerere døden for å gjere det enklare å ta ut organa, sa advokat for San Luis Obispo- distriktet, Stephen Brown, til timesonline.uk .

Han meiner det sentrale punktet i saka er mishandling av ein svært funksjonshemma vaksen.

- Er ikkje kriminell

Forsvararen til doktor Roozroh, Gerald Schwartzbach, sa at doktoren har blitt utsett for ei heksejakt, og at siktinga var grunnlaus.

- Han er ein ekstremt dedikert og gjennomført transplantasjonskirurg. Doktor Roozrokh har ikkje gjort noko kriminellt, hevda forsvararen.

Doktoren kan få opptil åtte år i fengsel om han vert kjent skuldig.

Organa til offeret kunne ikkje brukast. Grunnen skal vere at det gjekk for lang tid frå apparata som heldt han i live vart skrudd av, til han døydde.

Må ha donorkort

I USA og Storbritannia må ein bere eit donorkort om ein vil at eigne organ skal bli brukt til transplantasjon etter ein er død.

Donorkorta er registrerte i ein nasjonal database.

Også i Noreg kan ein fylle ut eit donorkort om ein ønskjer å gje vekk organa sine etter ein er død.

Men Noreg har ikkje noko donorregister, og avgjerda vert ikkje registrert. Pårørande må difor stadfeste avgjera om donasjon om det skulle bli aktuelt.

Les også: Nettsida til stiftinga Organdonasjon

Stor mangel på donorar

Det er stor mangel på organdonorar, og Arthur Caplan, direktør ved bioetikksenteret ved universitetet i Pennsylvania, er redd for følgjene ei slik sak kan ha.

- Om skuldingane i denne saka viser seg å vere rette, er doktoren sin oppførsel alarmerande og sjokkerande, fordi det kan føre til at nokre vil ta avstand frå å bli organdonor.

Doktorar i USA har ifølgje lova ikkje høve til å ta opp spørsmålet om organdonasjon før ein person har blitt erklært død av ein person utanfor transplantasjonsprosessen.

Også i Noreg er det eit stort behov for organdonorar.

Det var i 2006 ei auke i talet på transplantasjonar, men samstundes står fleire på venteliste for nytt organ. Særleg gjeld dette nyrepasientar.

Talet på pårørande i Noreg som sa nei til organdonasjon, gjekk frå 33 prosent i 2005 til 28 prosent i 2006. 

Les også: Vil ta organ utan godkjenning

SISTE NYTT

Siste nytt