Kinesiske miljøaktivister skygget og trakassert under NRK-intervju

TANGSHAN (NRK): Allerede på motorveien oppdaget vi at flere biler fulgte etter oss. NRKs forsøk på å intervjue kinesiske miljøaktivister i sterkt forurensede Tangshan endte i klappjakt og trakassering.

Svart bil

Den svarte bilen fulgte etter NRKs reporter og to menn kom ut og stilte seg opp bare noen få meter unna da NRK intervjuet en miljøaktivist.

Foto: Peter Svaar / NRK

I praksis er det å oppsøke Kinas forurensende fabrikker både upopulært og farlig, og de store fabrikkene blir ofte beskyttet:

Lokaladministrasjoner som ønsker å nå sine økonomiske vekstmål vil ofte se gjennom fingrene med forurensing, det viktigste er at industriproduksjonen går for fullt.

Det er aktivistene selv også godt klar over.

– Ja, vi tar en risiko. Ofte kommer vi i farlige situasjoner, forklarer Zhao Liang til NRK.

Midt under intervjuet hopper to menn ut av en svart bil i nærheten og begynner å sirkle tett rundt NRK-teamet.

– Vi har funnet dem! De er ved fabrikkgjerdet, nede ved elven på baksiden av fabrikken! roper en av dem inn i sin mobiltelefon.

De to mennene stiller seg bare noen skritt unna vårt intervjuobjekt, Zhao Liang, som blir tydelig ukomfortabel.

At de to mennene nå har varslet andre om vår posisjon, gjør også oss urolige. Vi velger derfor å pakke kamerautstyret og forlate Guofong-stålverket.

Zhao Liang

Miljøaktivisten Zhao Liang ser ut av øyekroken at to menn har tatt oppstilling bare få meter unna mens han intervjues av NRK.

Foto: Peter Svaar / NRK

Ny miljølov kan bli milepæl

Kinas nye miljølov ble vedtatt i april i fjor, som en del av det kommunistpartiet kaller en «krig mot forurensing».

Et helt kapittel i loven er viet allmennhetens rett til informasjon og deltakelse.

Ma Jun

– I andre land kan allmennheten bruke rettsapparatet for å tvinge fabrikker til å følge loven. Men det er fortsatt vanskelig i Kina, sier den kinesiske miljøvernaktivisten Ma Jun.

Foto: Peter Svaar / NRK

App med forurensingsdata

Organisasjonen til Ma Jun har utviklet en ny app som viser utslippsdata i sanntid fra de fleste av landets store fabrikker. De som bor i nærheten kan da følge med på om utslippstillatelsene overskrides. - Dette vil gjøre det mer risikabelt for lokale tjenestemenn å beskytte fabrikkene, sier Ma Jun.

Foto: Peter Svaar / NRK
Lokale miljømyndigheter plikter å «tilrettelegge» for at vanlige innbyggere og miljøorganisasjoner kan delta i, og holde øye med myndighetenes miljøarbeid.

Og offentlig deltakelse er svært viktig, sier en av Kinas mest profilerte miljøaktivister, Ma Jun, til NRK:

– I Kina er det fortsatt et stort gap mellom lovteksten og håndhevelsen. Offentlig deltakelse og informasjon er kanskje det eneste verktøyet vi har for å legge press på lokale myndigheter, sier han.

Langt igjen

Men som vår erfaring i Tangshan viser, er det ikke alle som er like interessert i journalister eller miljøvernere som går fabrikkene for nære.

Etter å ha blitt skygget og fotografert av en rekke menn som ikke identifiserte seg i Tangshan, velger miljøorganisasjonen «Naturuniversitetet» å avslutte opptakene med NRK.

Avtalene NRK hadde i en landsby i nærheten, der flere innbyggere skulle fortelle oss om sine helseplager, lot seg heller ikke gjennomføre med to svarte biler på slep.

Kinas nye og strenge miljølov ser bra ut på papiret.

SISTE NYTT

Siste nytt