Hopp til innhold
Urix forklarer

Kinesisk TV: – Vi takker deg, Trump!

BEIJING (NRK): To av verdens største økonomier er i dag gått dypere inn i handelskrigen, etter at USA torsdag påførte enda flere kinesiske varer straffetoll. Kina svarer med samme mynt, men også med ironi.

Kinesisk produksjon av amerikanske flagg

FLAGG: Trass handelskrigen produseres «Trump 2020» flagg i Kina, og handelen med dette produktet går godt.

Foto: - / AFP

– Takk Trump, du er fantastisk!

Uttalelsen ble servert i en video fra den kinesiske kringkasteren CGTN, og var uten tvil ment sarkastisk.

Da handel til en verdi av 16 millarder dollar ble ilagt nye tollsatser torsdag, lot reaksjonen fra Kina ikke vente på seg. De gjør det samme mot USA.

Kina ønsker seg slett ingen handelskrig, men når Trump ypper til kamp, så nekter også kineserne å vike. Da kan ironi også brukes som krigføring, selv om den nevnte videoen ble fjernet fra nettet bare få timer før USA iverksatte den nye straffetollen, ifølge SCMP.

– På vegne av legestanden takker vi deg for at du pekte på nødvendigheten av å kutte ut amerikanske produkter som whisky og bacon, het det fra programlederen i budskapet til USAs president..

Poenget er altså at når Kina blir presset til å by på mottiltak, så kan kineserne bli langt sunnere, om de snur ryggen til amerikanske produkt.

Sannheten er selvsagt ikke så enkel.

«Made in China 2025»

Kineserne er blitt svært avhengige av amerikanske produkt. Det gjelder ikke bare forbrukerne som boltrer seg i merkevarer som NIKE og Iphone, eller altså bourbon. Middelklassen ville bli svært opprørt om handelskrigen fører til at slike viktige ting i livet blir vanskelig tilgjengelige.

Viktigere er det likevel at mange av de amerikanske varene produseres, nettopp i Kina.

Dersom Beijing ønsker å gjøre livet surt for amerikanske bedrifter som allerede er i «Midtens rike», i håp om at disse selskapene skal legge press på USAs regjering, så kan det kanskje ha en effekt.

Samtidig vil slike tiltak ramme kinesiske bedrifter som lager deler til de amerikanske produktene. Det vil igjen ramme kinesiske arbeidsplasser.

USA prøver å få Kina i kne ved å skvise landet på det store nasjonale løftet «Made in China 2025.» Innen sju år har Kina nemlig mål om å ha løftet seg ut av ryktet som verdens billige fabrikk.

Landet ønsker å bli konkurransedyktig internasjonalt, ikke minst når det gjelder egen høyteknologi.

Robot i Kina

TEKNOLOGI: Kina ønsker å riste av seg stemplet som «verdens (billige) fabrikk», og være internasjonalt konkurransedyktig på høyteknologi innen 2025. Her er den kinesisk-amerikanske roboten Ipal, som ensomme kinesiske barn skal kunne ha som venner.

Foto: JASON LEE / Reuters

I hjertet på Trump

USA krever kinesiske tiltak for å dramatisk redusere det amerikanske handelsunderskuddet. Altså at handelen mellom de to landene blir mer lik, og at det blir like lett for amerikanske selskap å operere i Kina, som omvendt.

Trump vil også straffe Kina for det han mener er tyveri av amerikansk teknologi og immaterielle rettigheter.

Kineserne mener de opererer innenfor reglene til Verdens handelsorganisasjon, og ønsker å fremstå som beskytteren av en etablert internasjonal handelsorden.

Kina svarer derfor på tiltale med å ilegge straffetoll på varer som går rett i hjertet på Donald Trumps støttespillere i USA. Da handler det om jordbruksprodukter, som soyabønner og grisekjøtt.

En kineser overvåker produksjonen av olje fra soyabønner

SOYABØNNER: En kineser overvåker produksjonen av olje fra soyabønner, som Kina er storimportør av.

Foto: GREG BAKER / AFP

I tillegg ønsker Kina at det svir når økt toll gjør det vanskelig for flyprodusenten Boeing, og amerikanske bilmerker.

Kineserne håper at tung toll på slike produkter vil gjøre det så smertefullt for amerikanerne at de trygler Trump om å imøtekomme Kina, eller blir så rasende på ham at han ikke har noe annet valg enn å redde dem ut av uføret, altså ved å la Kina være i fred.

– Boeing kunne ikke skryte av sine kinesiske kunder dette året, er kommentaren på et bilde fra CGTN, som samtidig viser USAs president som skriker i forgrunnen.

Også her kommer den kinesiske ironien inn og understreker ståstedet om at amerikanerne skyter seg selv i foten med straffetiltakene.

– Velkommen Tesla

CGTN takker dessuten Trump for at han har presset på for at Kina skal åpne mer opp, slik at kineserne kunne «lokke» utenlandske investorer, som Tesla, til Kina.

For mens Trump mener at amerikanerne skal produsere mer selv, kunngjorde den amerikanske bilprodusenten Tesla nylig at selskapet skal bygge en ny fabrikk i Shanghai.

Det er første gang en utenlandsk bilprodusent får stå på egne ben i Kina. Altså helt uten en kinesisk samarbeidspartner.

Dette mener kineserne er et bevis på at landet jobber hardt med å åpne opp sin økonomi, også for utenlandske selskap.

Budskapet her synes å være at Trump skal være forsiktig med hva han ønsker seg. Kanskje er det, for USAs del, bedre at Kina tar tiden landet trenger, slik at det også blir noen fabrikker igjen der hjemme.

Nå blir det jo kinesere som sikres arbeidsplasser hos den amerikanske bilprodusenten.

Her kommer det derfor en ny takk via den kinesiske tv-kanalen:

– Velkommen Tesla.

Ingen klare løsninger

En handelskrig er uansett det siste Kina trenger.

Landets leder, Xi Jinping, har lovet nasjonen at fattigdommen skal bekjempes og at miljøet skal bli bedre. Slikt koster tid, krefter og penger, og bidrar både til en nedkjøling av den kinesiske økonomien, og lavere lønnsvekst.

Kina står derfor lite rustet til handelskrig, selv om landet prøver å gi inntrykk av noe annet.

Handel utgjør dessuten mer av den kinesiske økonomien, enn den amerikanske. USA er sterkere på tjenester, ikke minst finans.

Observatører mener at det kanskje burde være her Trump setter inn støtet. I stedet for å være så opptatt av at handelen skal være absolutt lik, burde han kanskje kreve adgang for amerikanske banker i Kina. Her er det nemlig et stort potensial.

Foreløpig er handelskrigen en nedadgående spiral der begge parter vil vise muskler, men går i tap.

Kina varer

HANDEL: Kinesisk handel utgjør en femtedel av kinesisk økonomi

Foto: JOHANNES EISELE / AFP

SISTE NYTT

Siste nytt