Hopp til innhold

Kina skjerper ikke CO₂-målene – forsker mener landet allerede gjør mye

Kina slipper ut mer CO₂ enn noe annet land, men skjerper ikke utslippskravene for de neste fem årene. Likevel mener en klimaforsker at landet har ambisiøse mål.

Røyk og damp stiger opp fra et kullkraftverk i Kinas Shanxi-provins.

Røyk og damp stiger opp fra et kullkraftverk i Kinas Shanxi-provins. Kina satte i drift flere nye kullkraftverk i 2020.

Foto: Sam McNeil / AP

CO₂ i atmosfæren
417.2 ppm
1,5-gradersmålet
+1.01°C
Les mer  om klima

Kina skal de neste fem årene redusere karbonintensiteten med 18 prosent.

Det kunngjorde statsminister Li Keqiang da Kinas 14. femårsplan ble lagt frem under den pågående Folkekongressen i kommunistpartiet i Beijing.

I motsetning til andre land kunngjør ikke Kina direkte kutt i CO₂-utslippene. I stedet måler de karbonutslipp i forhold til landets bruttonasjonalprodukt, også kalt karbonintensitet.

Målet om kutt på 18 prosent er det samme for den forrige femårsplanen.

Kinas president Xi Jinping (t.v.) og statsminister Li Keqiang

Kinas president Xi Jinping (t.v.) og statsminister Li Keqiang under den pågående Folkekongressen.

Foto: NOEL CELIS / AFP

Karbonnøytral innen 2060

Det vakte stor oppmerksomhet i fjor da president Xi Jinping i september erklærte at Kina skal bli klimanøytralt innen år 2060.

Landet får rundt 60 prosent av sin strøm fra kull, og står for halvparten av verdens kullkraft.

Mens resten av verden reduserte bruken av kull i 2020, økte Kina sin bruk. Kinesiske kullprodusenter sa ifølge Bloomberg at de vil øke produksjonen frem mot 2025.

Kina står for nesten rundt 28 prosent av verdens CO₂-utslipp.

Det er nesten dobbelt så mye som nummer to på listen, USA. Det gjelder for de totale utslippene.

Målt etter utslipp per innbyggerne slipper amerikanere (og nordmenn) ut langt mer CO₂ enn kinesere.

Etter at Xis kunngjøring i fjor var det derfor knyttet spenning til om Kina nå ville stramme ytterligere inn.

Kan være nok for 2030-mål

Femårsplanen inneholder tre sentrale mål når det gjelder klima:

  • Redusere karbonintensiteten med 18 prosent
  • Øke andelen energi fra ikke-fossile kilder til 20 prosent i 2025, fra dagens 15,9 prosent
  • Øke produksjonen av atomkraft til 70 gigawatt, fra dagens snaue 50 gigawatt

Dersom Kina oppfyller de nye målene, kan det være nok til at landet oppfyller sine forpliktelser i Parisavtalen. Det skyldes at landet så langt har meldt inn få kutt.

For at verden skal klare å begrense den globale oppvarmingen til to grader, kreves det at Kina kutter mer enn hva landet så langt har lovet.

«Business as usual»

Seniorforsker Knut H. Alfsen ved Cicero

– Vi har forlatt den tiden da USA og Kina gjorde opp seg imellom, og deretter er kunne gå ut med målsettinger som resten av verden sluttet seg til, sier seniorforsker Knut H. Alfsen ved Cicero

Foto: Privat

Seniorforsker Knut H. Alfsen ved Cicero har i en årrekke vært rådgiver for Kina i klimaspørsmål.

– På en måte er vedtaket skuffende fordi det er «business as usual» i Kina. I lys av utsagnet om karbonnøytralitet kunne man håpe på at de hadde skjerpet målene, sier Alsen til NRK.

Likevel mener Alfsen at Kinas mål er mer ambisiøse enn mange ser. Reduksjonen på 18 prosent betyr at Kina før 2025 skal få en fornybar-andel inn i energiproduksjonen som tilsvarer hele USAs kraftbehov i dag.

– Det er egentlig et veldig hårete mål, sier han.

Tror det kan komme mer

Årets store klimahendelse er toppmøtet i Glasgow i november. Der skal landene melde inn nye mål om kutt i CO₂-utslippene.

Alsen sier at det er mulig at Kina venter med å legge frem nye kutt til toppmøtet.

– Det kan være at Kina tar eventuelle skjerpelser med som et forhandlingskort inn til toppmøtet og ikke vil spille det kortet ut i forkant, sier han.

Han viser også til at det er stor usikkerhet om fremtiden akkurat nå, med pandemi og det forverrede forholdet mellom Kina og USA.

– Forholdet til USA er jo særdeles uklart, for å si det mildt. Det gjør det risikofylt for Kina å skjerpe klimamålsettingene akkurat nå, sier Alfsen.

SISTE NYTT

Siste nytt