Hopp til innhold

Katalanske ledere formelt avsatt

Klokken 9 i dag tok regjeringen i Madrid offisielt over styret av Catalonia. Den katalanske regionregjeringen er avsatt, det samme er den katalanske politisjefen.

Josep Lluis Trapero og Carles Puigdemont

AVSATT: Den katalanske regjeringssjefen Carles Puigdemont og politisjefen Josep Lluis Trapero er avsatt fra sine posisjoner.

Foto: Pau Barrena / AFP

Maktovertakelsen kom i form av en offentlig kunngjøring i den statlige publikasjonen El Boletín Oficial del Estado, som publiserer regjeringens vedtak. Med det er gårsdagens vedtak i den spanske regjeringen satt i verk etter at deler av det katalanske parlamentet i går vedtok å erklære seg som en selvstendig republikk, løsrevet fra Spania.

Statsminister Mariano Rajoy har overdratt fullmaktene til regionpresident Carles Puigdemont til sin visestatsminister Soraya Saenz de Santamaria.

Puigdemont har etter regelverket rett til avgangsvederlag og andre godtgjørelser, men det betraktes som usannsynlig at han – i dagens situasjon – vil driste seg til å søke om noe slikt.

Urix forklarer: Hvordan klarte Spania og Catalonia å havne i denne krisa?

Ber politiet holde seg rolig

Den spanske innenriksminister Juan Ignacio Zoido skrev i sin kunngjøring at han har avskjediget Josep Lluis Trapero, lederen for Mossos s'Esquarda som er de katalanske politistyrkene.

Josep Lluis Trapero

Politisjef Josep Lluis Trapero møtte 16. oktober for spansk høyesterett for å forklare hvorfor han ikke stanset avholdelsen av den katalanske folkeavstemningen 1. oktober.

Foto: Javier Barbancho / Reuters

Trapero er allerede er under etterforskning for oppvigleri.

Han er av de spanske sentralmyndighetene beskyldt for ikke å ha adlydt ordre om å stanse den omstridte folkeavstemningen om katalansk uavhengighet som ble gjennomført 1. oktober. Det til tross for at den spanske grunnlovsdomstolen og den spanske regjeringen hadde erklært den for grunnlovsstridig.

Det nasjonale politiet har måttet hard kritikk for sin voldsbruk under forsøket på å etterfølge den samme ordren.

Trapero er også anklaget for ikke å ha gitt ordre om bistand til polititjenestemenn fra det nasjonale politiet som ble holdt sperret inne i en bygning under en uavhengighetsdemonstrasjon i Barcelona.

Trapero anmodet i formiddag tjenestemenn i den lokale politistyrken om å opptre nøytralt og ikke ta side i konflikten mellom Catalonia og sentralmyndighetene i Madrid. Det forventes demonstrasjoner fra begge sider i dagene som kommer.

Polititjenestemenn fra Mossos d'Esquadra på gaten i Barcelona

Polititjenestemenn fra Mossos d'Esquadra var å se på gaten i Barcelona i dag.

Foto: Juan Medina / Reuters

Parlamentet fratas makt

Det katalanske parlamentet er bestemt oppløst, og lederne der fratas sine verv som følge av dette.

I tillegg mister rundt 150 personer i det katalanske regionale regjeringsapparatet sine funksjoner, ifølge Catalonias største avis La Vanguardia. Dette gjelder blant andre ministre i regionregjeringen, politiske rådgivere og informasjonsrådgivere.

Ifølge avisen kommer disse ikke til å bli nektet fysisk adgang til sine arbeidsplasser, men de risikerer å bli tiltalt for oppvigleri hvis de dukker opp – for ulovlig å utøve en makt de er fratatt.

Den spanske regjeringen bestemte at det skal avholdes et nytt valg i regionen den 21. desember. Inntil det vil Catalonia bli styrt fra sentralt hold i Madrid.

Det er ikke klart hvordan det direkte styret kommer til å bli organisert, men trolig blir det spanske tjenestemenn i de ulike fagdepartementene som får ansvaret som regionregjeringen har hatt, skriver La Vanguardia.

Tiltales på mandag

I går opplyste den spanske påtalemyndigheten at de vil innstille på at regionpresident Carles Puigdemont siktes for oppvigleri. En domstol skal ta stilling til om siktelsen er å anse som berettiget og at Puigdemont kan stilles for retten. Domstolens avgjørelse er ventet på mandag.

Det er også ventet at flere av de andre katalanske politikerne som har fremmet og stemt ja til uavhengighetserklæringen, vil bli siktet for det samme.

I løpet av dagen skal flere sivile organisasjoner som har hatt Catalonias uavhengighet som sin kampsak og sitt mål, møtes for å ta stilling til veien videre. Hvor går de og med hvilke virkemidler?

Samtidig har kataIanere, som ønsker et forent Spania og er imot katalansk løsrivelse, varslet demonstrasjoner i Barcelona i morgen.

SISTE NYTT

Siste nytt