Hopp til innhold

Kaninar i Wales gjorde unikt steinalderfunn

­Opptil 9000 år gamle gjenstandar er funne på øya Skokholm utanfor Wales. – Artig, seier norsk arkeolog.

Kanin på Skokholm i Wales

Kaninar på den avsidesliggande øya Skokholm har fått ein karriere som arkeologar.

Foto: Giselle Eagle

Kaninar på den avsidesliggande øya Skokholm har fått ein karriere som arkeologar.

Foto: Giselle Eagle

– Dette er det første klare beviset for mesolittisk nærvær på denne øya, seier steinalderekspert Andrew David ifølgje The Guardian.

Takka vere kaninar på den vesle øya Skokholm utanfor kysten av Wales, har ein avrunda rullestein blitt funnen.

Steinen viste seg å vere eit verktøy brukt av menneske i steinalderen. Arkeologar seier det er eit fantastisk funn.

Verktøy steinalder Wales

Det gamle verktøyet blei funne utanfor eit kaninhol på øya.

Foto: RICHARD BROWN/GISELLE EAGLE
Verktøy steinalder
Foto: RICHARD BROWN/GISELLE EAGLE

Funne i kaninhol

Skokholm er ei avsidesliggande øy om lag fire kilometer frå kysten. Øya er eit fuglereservat, og er kjent for å huse titusenvis av sjøfuglar.

Det bur berre to fastbuande forstandarar på øya. Dei overvaker dyrelivet og tar imot besøkande som ønsker å komme tett på naturen. På grunn av koronapandemien er øya no stengt for besøk.

Skokholm ligg omtrent fire kilometer frå kysten av Wales på Storbritannia.

Forstandarane, Richard Brown og Giselle Eagle, gjorde det uvanlege funnet tidlegare i mars. Steinalder-verktøyet var grave opp frå eit kaninhol.

Bileta blei sende til arkeologar på Storbritannia, som antok at det var i bruk for rundt 9000 år sidan.

Verktøyet kan ha hatt fleire bruksområde, som behandling av selpels og matlaging, forklarar David.

A two week old wild rabbit cleans its paws on the island of Skomer, Pembrokeshire, Wales

Skokholm og naboøya Skomer er mest kjend for sitt rike dyreliv. No har kaninane blitt arkeologar.

Foto: Rebecca Naden / Reuters
Lunder på Skokholm, Wales.
Foto: RICHARD BROWN/GISELLE EAGLE
Månefisk, Skokholm i Wales
Foto: RICHARD BROWN/GISELLE EAGLE
Fugler på Skokholm, Wales
Foto: RICHARD BROWN/GISELLE EAGLE
Fugl på Skokholm
Foto: RICHARD BROWN/GISELLE EAGLE
Fugler på Skokholm, Wales
Foto: RICHARD BROWN/GISELLE EAGLE

– Ny kunnskap

Lucia Koxvold er arkeolog ved Kulturhistorisk museum i Oslo. Ho seier det er artig at kaninane på øya har grave fram spor frå fortida.

– Det gir oss ein ny og oppdatert kunnskap om rørslene og kontaktnettverka til menneske. Og utbreiinga av gjenstandar, seier ho.

Lucia Uchermann Koxvold og Steinar Solheim

Arkeolog Lucia Koxvold synest det er artig at kaninane har grave fram gjenstandar frå fortida.

Foto: Stine Hansen Bakkebø / NRK

Det er gjort fleire funn av liknande steinverktøy på Storbritannia.

At ein finn dei på små øyar i havet, viser at forhistoriske menneske var knytt saman trass i store avstandar, forklarer Koxsvold.

– Vi tenkjer ofte at slik øyar alltid har vore øyde, men dei har kanskje vore viktigare enn ein trur, seier ho.

A two week old wild rabbit cleans its paws on the island of Skomer, Pembrokeshire, Wales

Skokholm og naboøya Skomer er mest kjend for sitt rike dyreliv. No har kaninane blitt arkeologar.

Foto: Rebecca Naden / Reuters
An Atlantic Puffin flies with sand eels in its beek in the late evening light on the island of Skomer, Pembrokeshire, Wales
Foto: Rebecca Naden / Reuters
Lunder på Skokholm, Wales.
Foto: RICHARD BROWN/GISELLE EAGLE
Månefisk, Skokholm i Wales
Foto: RICHARD BROWN/GISELLE EAGLE
Fugler på Skokholm, Wales
Foto: RICHARD BROWN/GISELLE EAGLE
Fugl på Skokholm
Foto: RICHARD BROWN/GISELLE EAGLE
Fugler på Skokholm, Wales
Foto: RICHARD BROWN/GISELLE EAGLE

Fleire funn

Kaninane på Skokholm viste seg å ikkje å vere ferdige med arkeologijobben. Dagen etter funnet av rullesteinen, fann Brown og Eagle eit stort potteskår ved kaninholet.

Det viste seg å vere 3750 år gammalt, og første av dette slaget funne på øya.

potteskår fra Wales

Potteskaret kjem frå bronsealderen og er nesten 4000 år gammalt.

Foto: RICHARD BROWN/GISELLE EAGLE
potteskår på Skokholm, Wales
Foto: RICHARD BROWN/GISELLE EAGLE

Det to funna kan tyde på at det har vore fleire busetjingar på den vesle øya gjennom historia.

– Skokholm har gitt oss nokre fantastiske forhistoriske funn. Det ser ut som ein gravplass frå tidleg bronsealder er bygd over ei busetting frå steinalderen, seier arkeolog Jody Deacon til BBC.

Ho seier det tydeleg at folk har levd på øya i tusenvis av år.

Når koronarestriksjonane tillèt det, vil arkeologar besøke øya for å undersøke kva som finst gøymt under jorda.

Skokholm, øy i Wales

Øya Skokholm ligg i havgapet mellom Storbitannia og Irland.

Foto: RICHARD BROWN/GISELLE EAGLE
Skokholm, øy i Wales
Foto: RICHARD BROWN/GISELLE EAGLE

SISTE NYTT

Siste nytt