NRK Meny
Normal

Kan måtte leve med konsekvensene av klimaendringer til år 5000

En gruppe forskere har funnet at drastiske kutt i klimautslipp i løpet av det neste tiåret er den eneste måten man kan unngå en katastrofal kollaps av den antarktiske innlandsisen.

Thwaites-breen

Thwaites-breen er en av seks isbreer i Vest-Antarktis som blir smeltet fra undersiden av oppvarmet havvann.

Foto: NASA / Reuters

I en artikkel som er publisert i tidsskriftet Nature skriver forskerne om konsekvensene dersom den globale temperaturen stiger med over tre grader fra det førindustrielle gjennomsnittet.

Klikk her for å se kveldens klimaspesial i Urix (NRK2 kl 22:30)

Britiske Guardian skriver at forskerne har kommet frem til at det vil føre til at brehyllene som holder tilbake iskappen som dekker det antarktiske kontinentet, forsvinner.

Konsekvensene av det vil kunne merkes i flere tusen år fremover. Havnivået vil stige med mellom 0,6 meter og tre meter innen år 2300, avhengig av hvor høye de menneskeskapte utslippene holder seg i årene fremover.

Våre etterkommere i år 5000 vil fortsatt merke konsekvensene av vår bruk av fossile brensler med en stigning i havnivået på opptil ni meter over dagens nivå.

Iskappen over Antarktis dekker et område som tilsvarer USA og Mexico til sammen. Dersom all isen forsvant ville verdenshavene stige med 60 meter, viser beregninger fra Det amerikanske datasenteret for snø og is (NSIDC).

Se hvordan havnivået vil stige under ulike scenarioer.

Er mulig å forhindre

Havnivået i verden har allerede steget med 20 centimeter det siste hundreåret, noe som har ført til problemer i lavtliggende områder.

Forskerne skriver at det er mulig å forhindre den dramatiske utviklingen om man handler raskt.

Dersom temperaturstigningen holder seg under to grader over det førindustrielle gjennomsnittet vil brehyllene stabilisere seg og iskappen over Antarktis være noenlunde intakt.

Dermed vil havstigningen som skyldes Antarktis-isen begrense seg til 23 centimeter i år 2300.

For å få til det mener forskerne at verden må følge det laveste utslippsscenarioet fra Det internasjonale klimapanelet (IPCC).

Det innebærer at utslippene av klimagasser skal nå toppen i 2020 – om fem år – og deretter synke mot nullutslipp i år 2100.

Totten-breen i Antarktis

Totten-breen i Antarktis er med sine 538.000 kvadratkilometer større enn Norge. Den er den breen i det østlige Antarktis som raskest blir tynnere.

Foto: AUSTRALIAN ANTARCTIC DIVISION / AFP

Kart viser konsekvensene

Samtidig med rapporten i Nature har amerikanske forskere publisert en artikkel oktoberutgaven av Proceedings of the National Academy og Sciences om konsekvensene i USA av stigende havnivå langt fram i tid.

Artikkelen inneholder også et kart der forskerne viser hvilke konsekvenser havstigning vil har for en rekke utsatte områder i USA.

Også den artikkelen advarer om dramatiske stigninger i havnivået på opptil 9,9 meter, men er usikre på når det vil inntreffe.

– Det kan skje så tidlig som neste århundre, men det kan også ta mange århundrer. Bare tenk på is i et varmt rom. Man vet det vil smelte, men det er verre å si når, sier artikkelens hovedforfatter Ben Strauss.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste nytt