Justisdepartementet i USA dropper sak mot Michael Flynn

Det amerikanske justisdepartementet vil droppe straffesaken mot Donald Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn, melder nyhetsbyrået AP. Dette blir sett på som en stor seier for den amerikanske presidenten.

Michael Flynn

Michael Flynn, som var nasjonal sikkerhetsrådgiver for Donald Trump, innrømmet at han løy for FBI om kontakten han hadde med Russland i ukene før Trump ble president.

Foto: JONATHAN ERNST / Reuters

Michael Flynn var en viktig kilde i FBI-etterforskingen av mulig russisk innblanding i den amerikanske presidentvalgkampen i 2016.

Tiltalen og den senere rettssaken mot Flynn var en av de mest profilerte sakene som kom ut av arbeidet til spesialetterforsker Robert Mueller og hans team.

Flynn vedgikk i desember 2017 at han hadde løyet for FBI om kontakten han hadde med den russiske ambassadøren Sergej Kisljak i ukene før Donald Trump ble tatt i ed som president.

Amerikanske medier avslørte at Flynn og ambassadøren i desember 2016 hadde diskutert sanksjonene som Obama-regjeringen nettopp hadde innført mot Russland, som straff mot valgkampinnblandingen.

Flynn skal også ha antydet at Trump kunne tenke seg å lette på sanksjonene når han var innsatt som president.

Dette er brudd på en lov som forbyr amerikanske privatpersoner å blande seg inn i USAs forhold til andre land.

Den tidligere generalløytnanten rakk å være nasjonal sikkerhetsrådgiver i 23 dager, før han måtte trekke seg som følge av den irregulære Russland-kontakten.

Erklærte seg først skyldig

Michael Flynn ble etter hvert en viktig samarbeidspartner for spesialetterforsker Robert Mueller i granskingen av eventuelle koblinger mellom Russland og Trump-kampanjen under valgkampen i 2016.

Han ble avhørt til sammen 19 ganger, og Mueller valgte å komme med en anbefaling om at Flynn burde slippe straff fordi han hadde bidratt så mye til etterforskningen.

Da rettssaken mot Flynn startet, erklærte han seg skyldig. Men da dommen skulle leses opp i 2018, ble saken utsatt fordi advokatene hans bad om det.

Dommer Emmet Sullivan brukte likevel harde ord mot den tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiveren.

– Du var en uregistrert agent for et fremmed land mens du tjente som sikkerhetsrådgiver for USAs president. Det undergraver alt som flagget her borte står for. En kan si at du solgte landet ditt, sa dommeren.

Saken har siden vært utsatt flere ganger, og i januar i år trakk Michael Flynn tilbake sin tilståelse.

Rettsdokumenter hvor det fremgår at det amerikanske justisdepartementet vil droppe straffesaken mot tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn.

Rettsdokumenter hvor det fremgår at det amerikanske justisdepartementet vil droppe straffesaken mot den tidligere sikkerhetsrådgiveren.

Foto: Jon Elswick / AP

Mener tilståelsen ikke vedkommer saken

Samme måned ble også en statsadvokat fra Missouri engasjert av justisminister William Barr til å gjennomgå Flynn-saken på nytt.

Statsadvokaten kom i forrige uke med sin anbefaling, som var at saken mot Flynn burde droppes. Justisministeren har sagt seg enig i anbefalingen.

Nå har departementet levert inn en begjæring om at straffesaken mot Flynn henlegges. Det er en domstol som skal ta endelig stilling til saken.

I begjæringen, som nyhetsbyrået AP har fått tilgang til, skriver departementet at saken mot den tidligere sikkerhetsrådgiveren henlegges «etter en nøye gjennomgang av alle fakta og omstendigheter i saken, inkludert nye opplysninger».

En av konklusjonene er at FBIs samtale med Flynn ikke hadde noe legitimt grunnlag knyttet til etterforskningen av ham, og at tilståelsen han gav i desember 2017 derfor ikke er relevant. Det hevdes også at usannhetene Flynn først kom med til FBI var «ubetydelige».

Men justisministerens avgjørelse vekker uro internt i justisdepartementet. En ansatt som hadde det øverste ansvaret for Flynn-saken, og som var del av Mueller-etterforskningen, trakk seg like før begjæringen ble levert inn.

Justisminister Barr har de siste ukene også gått hardt ut mot etterforskningen av den russiske valgkampinnblandingen i 2016, og hevder den manglet reelt grunnlag.

Det amerikanske justisdepartementet har tradisjon for å handle uavhengig av Det hvite hus. Kritikere mener Barr er i ferd med å ødelegge dette og gjøre som presidenten ønsker, uansett om det gagner landet eller ikke.

USAs president Donald Trump i samtale med Russlands president Vladimir Putin mens visepresident Mike Pence og tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn hører på.

USAs president Donald Trump i telefonsamtale med Russlands president Vladimir Putin 28. januar 2017, mens visepresident Mike Pence og tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn (t.v.) hører på.

Foto: Jonathan Ernst / Reuters

Trump sier han er glad

President Trump har flere ganger hintet om at saken mot Flynn bør henlegges. Flere av presidentens støttespillere har også presset på for det samme.

I forrige uke erklærte presidenten på Twitter at Flynn var renvasket, og at han tenkte på å benåde ham.

Etter at Justisdepartementets avgjørelse ble kjent, uttrykker Trump at han er veldig fornøyd.

– Han er en uskyldig mann, sier Trump om sin tidligere sikkerhetsrådgiver.

Presidenten retter samtidig harde angrep mot ansatte i Justisdepartementet, som bidro til etterforskningen av Flynn. Mange av disse ble ansatt under Obama-tiden.

Presidenten beskriver dem som «menneskelig avskum» som har begått forræderi.

Han sier også at han på et tidspunkt trolig vil ta kontakt med Flynn.

Følg saken i NRKs Nyhetssenter:

SISTE NYTT

Siste nytt