Hopp til innhold

Japan vil stenge skular mellombels på grunn av koronaviruset

Regjeringa i Japan ønsker å stenge alle offentlege skular inntil vidare på grunn av virusutbrotet. Skulane kjem truleg til å halde stengt store delar av mars, melder Reuters.

Japan Outbreak Cruise Ship

I Japan er det registrert rundt 900 personar som er smitta av det nye koronaviruset. Over 700 av desse var om bord i cruiseskipet «Diamond Princess», som ligg til kai i Yokohama.

Foto: Jae C. Hong / AP

Den japanske statsministeren Shinzo Abe sa torsdag at regjeringa ville be alle offentlege skular i Japan om å stenge 2. mars, og halde stengt til skuleferien som kjem i slutten av månaden.

Ifølgje det japanske utdanningsdepartementet vil tiltaket omfatte 12,8 millionar elevar ved 34.847 skular. Målet er å avgrense spreiinga av det nye koronaviruset.

– Regjeringa meiner barns helse og tryggleik er viktigare enn noko anna, seier Abe om tiltaket ifølge AFP.

Mange skular stengde

Om lag 900 personar er smitta av covid-19-viruset i Japan. Over 700 av de smitta var på det virusramma cruiseskipet «Diamond Princess» som ligg til kai i Yokohama. Til no har åtte personar mista livet i Japan som følge av utbrotet.

Ifølge nyheitsbyrået AP har Hokkaido-regionen allereie bestemt seg for å følge oppmodinga frå regjeringa, og stengde allereie torsdag dei 1600 offentlege skulane på øya. Denne regionen har no 54 stadfesta tilfelle.

I Osaka kjem blir alle skular og barnehagar stengde i to veker i eit forsøk på å få kontroll på viruset, skriv AFP.

Spent før sommar-OL

Det har blitt viktig for japanske styresmakter å få kontroll på viruset, blant anna fordi dei skal arrangere OL i Tokyo til sommaren.

Klokka tikkar nedover mot opningsseremonien 24. juli, men dersom dei ikkje får tilstrekkeleg kontroll, står arrangementet i fare for å bli avlyst.

Koronavirus i Japan

I Japan spreier uvissa seg etter utbrotet av korona-viruset i landet. Styresmaktene i landet kjempar no mot klokka for å få kontroll på viruset før sommar-OL i Tokyo.

Foto: ATHIT PERAWONGMETHA / Reuters

IOC har ikkje teke stilling til om leikane kan gjennomførast. Det kjem blant anna an på korleis Japan klarer å få kontroll på viruset. Men mangeårig IOC-medlem Dick Pound seier til AP at viruset kan vere med å velte arrangementet.

– Slik smitte er det største trugsmålet mot leikane om ein ser bort frå krigføring, seier han, samtidig som han poengterer at han ikkje uttalar seg på vegner av IOC.

SISTE NYTT

Siste nytt