Br. dokumentar. Japanarar får ikkje mange nok barn til å unngå at folketalet kjem til å vere redusert med ein tredjedel om 40 år. Samstundes har landet verdas eldste befolkning. Ein fjerdedel er eldre enn 65 år, og 50 000 japanarar er over hundre år gamle. Anita Rani reiser rundt i landet og finn ut kva som ligg bak desse urovekkjande tala. (This World - The Great Japanses Retirement)

Japan - eit land av pensjonistar

Br. dokumentar. Japanarar får ikkje mange nok barn til å unngå at folketalet kjem til å vere redusert med ein tredjedel om 40 år. Samstundes har landet verdas eldste befolkning. Ein fjerdedel er eldre enn 65 år, og 50 000 japanarar er over hundre år gamle. Anita Rani reiser rundt i landet og finn ut kva som ligg bak desse urovekkjande tala. (This World - The Great Japanses Retirement)

SISTE NYTT

Siste nytt