Urix forklarer

Kan Jagland holde Russland i Europarådet?

MOSKVA (NRK) Europarådets generalsekretær Thorbjørn Jagland skal onsdag møte den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov og Russlands president Vladimir Putin. Møtene kan avgjøre om Russland vil forbli en del av Europarådet og dermed den europeiske rettsorden.

Russia Putin EU Vladimir Putin, Thorbjoern Jagland

Thorbjørn Jagland har i egenskap av generalsekretær i Europarådet møtt Russlands president Vladimir Putin en rekke ganger, her i mai 2013

Foto: Misha Japaridze / Ap

Det er altså mye som står på spill når Thorbjørn Jagland setter seg ned for å snakke med russerne.

Russland har allerede stoppet betalingene til Europarådet, etter at russiske parlamentarikere er fratatt stemmeretten i Europarådets parlamentarikerforsamling, på grunn av den russiske annekteringen av Krimhalvøyen i 2014 og støtten til de prorussiske separatistene i Øst-Ukraina.

I 2016 utgjorde den russiske betalingen til Europarådet rundt 300 millioner kroner, men det er trusselen om at Russland vil trekke seg helt ut av dette samarbeidet, som har fått alarmklokkene til å gå hos generalsekretær Thorbjørn Jagland og hans medarbeidere.

Europarådet viktig for russisk rettssikkerhet

Europarådet har nemlig vært svært viktig både for å reformere det russiske retts- og ikke minst fengselssystemet, og også gitt russiske statsborgere en unik mulighet til å klage rettsavgjørelser inn for den europeiske menneskerettighetsdomstolen.

Hvis Russland skulle gjøre alvor av truslene om å trekke seg helt ut av Europarådet, vil selvfølgelig denne muligheten forsvinne for de 145 millioner innbyggerne i Russland.

Utgangspunktet er altså konflikten i Ukraina, der det så langt er ingenting som tyder på at Russland vil gi etter for presse, hverken når det gjelder Krim eller støtten til separatistene.

Derfor mener mange i Europa at presset må opprettholdes og at det ikke må inngås noen kompromisser for å holde Russland innenfor Europarådet.

RUSSIA-JUSTICE-YUKOS-KHODORKOVSKY-PRISON

Russiske fengsler har hatt et dårlig rykte på seg, dette er et bilde av et fengsle i Tsjita er fra 2005

Foto: ILYA PITALEV / AFP

Knefall for Putin?

Thorbjørn Jagland har flere ganger blitt kritisert, blant annet fra den danske folketingsrepresentanten Michael Aastrup Jensen for å gjøre knefall for Putin og at han går på akkord med organisasjonens prinsipper når han vurderer å finne en ordning for at Russland kan få tilbake stemmeretten.

Samtidig er det flere andre menneskerettighetssaker som er trukket fram i forbindelse med fotball VM som Jagland kommer til å ta opp med russiske myndigheter under sitt besøk i Moskva denne uken.

Rapport: Kaviardiplomati og korrupsjonsmistanke i Europarådet

Kan Jagland få Oleg Sentsov fri?

Det gjelder både situasjonen for den fengslede tsjetsjenske menneskerettighetsaktivisten Ojub Titijev, og ikke minst hva som skal skje med den ukrainske filmregissøren Oleg Sentsov, som soner en dom på 20 år for å ha planlagt terrorisme, etter den russiske annekteringen av Krim i 2014.

Oleg Sentsov har nå sultestreiket i mer enn 30 dager, og situasjonen hans er blitt en sak for filmarbeidere over hele verden, og også har forsøkt å bruke fotball-VM til å få satt ham fri.

UKRAINE-CRISIS/RUSSIA-SENTSOV

Den ukrainske filmregissøren Oleg Sentsov er dømt til 20 års fengsel i Russland, og har nå sultestreiket siden midten av mai

Foto: SERGEY PIVOVAROV / Reuters

Thorbjørn Jagland kommer også til å ta opp situasjonen for et titalls andre ukrainere som sitter fengslet i Russland, og som muligens kan bli utvekslet med russere som sitter i ukrainsk fangenskap.

Jagland og Europarådet har fått til en dialog mellom menneskerettighetsombudene i Ukraina og Russland, som skal snakke sammen og samtidig besøke hverandres fanger. Jagland skal derfor også ha møter med det russiske menneskerettighetsombudet Tatjana Moskalkova under sitt besøk i Russland.

Det er altså viktige møter som Thorbjørn Jagland skal ha i Moskva denne uken, som både kan bestemme framtiden til Russland i det europeiske samarbeidet, og løse noen av de mange knuter som er mellom de slaviske nabolandene Russland og Ukraina.

Og en Russisk utmelding av Europarådet kan få konsekvenser utover at et land forlater dette viktige samarbeidet. Det kan svekke ikke minst menneskerettighetsdomstolens autoritet og gjøre at også andre land kan vurdere å trekke seg ut, hvis de føler at de blir dårlig behandlet.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste nytt