Hopp til innhold

Har investert milliarder i omstridt selskap

Statens Pensjonsfond har over 3,6 milliarder kroner investert i et internasjonalt palmeoljeselskap som flere ganger har blitt beskyldt for overgrep mot lokalbefolkningen i Indonesia.

Tre indonesiske bosetninger, bestående av 111 Batin Sembilan-familier, ble hardt rammet i august 2011 da de ble jaget vekk fra landeområdet hvor urfolket har bodd i flere generasjoner.

Det sier Sophie Chao i organisasjonen Forest Peoples Programme (FPP).

I oktober 2011 besøkte hun Jambi-provinsen i Indonesia som en del av en undersøkende arbeidsgruppe. De skulle kartlegge konsekvensene etter etablering av nye plantasjer i regi av palmeoljeselskapet Wilmar International.

– Det var sjokkerende å høre urfolkets egne historier om hvordan det føltes å bli fratatt sine hjem og se avlingene deres bli ødelagt, uten noen forvarsel, sier Chao til NRK.no.

– Brukte skytevåpen for å skremme

Batin Sembilan-familier forteller om tvangsutflyttingen

Batin Sembilan-familier har blitt tvunget bort fra sine hjem på grunn av nyetablering av palmeoljeplantasjer i regi av selskapet Wilmar i Indonesia, sier FPP.

Foto: Sophie Chao / Forest Peoples Programme

Ifølge Forest Peoples Programme-rapporten skal den lokale indonesiske politibrigaden (BRIMOB) og Wilmars plantasjearbeidere ha samarbeidet om utkastelsen.

Brigaden skal ha brukt skytevåpen for å skremme lokalbefolkningen vekk fra landeområdene, og deretter ødelagt bygningene med bulldosere for å gjøre plass for nye palmeoljeplantasjer.

– De fortalte oss at brigaden skjøt i lufta for å skremme dem vekk fra sine hjem. Mange rømte til skogen for å gjemme seg i områder hvor det er lite tilgang til mat og ingen tilgang til helsetjenester, forteller Chao.

– Ingen forvarsel om utkastelse

Lokalbefolkningen skal heller ikke ha fått noen advarsler på forhånd om utkastelsen, skriver Forest Peoples Programme i rapporten.

– Mye av jordområdene er eid av den indonesiske staten. Regjeringen ser derfor ikke alltid behovet for å konsultere med folket som bor i området før de selger land til store selskaper, sier Chao.

For henne var det en sterk opplevelse å høre de personlige historiene til de ulike familiene som hadde mistet sine hjem og avlinger.

– De har mistet grunnlaget for det eneste livet de kjenner. De har fått ødelagt avlingene sine, og nå er de redde for at drikkevannet sitt skal bli forurenset. Det var traumatisk å se hvordan store selskaper kan slippe unna med slike uetiske handlinger, sier Chao til NRK.no.

Investert 36,7 milliarder

I 2011 investerte Statens Pensjonsfond Utland (Oljefondet) 63,8 millioner dollar, tilsvarende 36,7 milliarder norske kroner i selskapet Wilmar International. Det til tross for gjentatte varslinger fra miljøorganisasjoner som Forest Peoples Programme og Regnskogsfondet.

I mai 2010 signerte Statsminister Jens Stoltenberg (Ap) og den indonesiske presidenten, Susilo Bambang Yudhoyono, en avtale som skulle redusere klimautslipp. I avtalen lovet Norge å bruke seks milliarder kroner på å bevare indonesisk regnskog.

Enkelte kritikere mener det er paradoksalt at oljefondet fortsetter å investere i omstridte selskaper som er knyttet til nettopp avskoging og skogforringelse.

– Dersom den norske regjeringen fortsetter med slike investeringer, vil det bli stadig mer uklart nøyaktig hva Norge ønsker å oppnå i Indonesia," sa Greenomics Indonesias administrerende direktør Elfian Effendi til Mongabay.com.

Investments of Norway's pension fund in Wilmar International

Faksimile fra Regnskogsfondet.

Etikkrådet vil ikke kommentere

I fjor kartla Etikkrådet selskaper i Oljefondet som synes å være involvert i hogst eller konvertering av tropisk regnskog til plantasjer i Sørøst-Asia og Afrika.

– Rundt 40 selskaper var involvert i slik virksomhet og vi undersøker nå de enkelte selskapene nærmere, sier leder i rådets sekretariat Eli Lund til NRK.no.

Er Wilmar blant selskapene dere har vurdert?

– Vi kjenner godt til selskapet. Wilmar er vel et av de største selskapene i palmeoljebransjen. Men Etikkrådet kommenterer ikke enkeltsaker eller selskaper før en eventuell tilrådning om utelukkelse er offentliggjort, sier Lund.

Hun kan derfor verken bekrefte eller avkrefte at selskapet blir eller har blitt vurdert av Etikkrådet.

Boikottet av Verdensbanken

I mars 2012 offentliggjorde forvaltningsselskapet til Deutsche Bank, DWS Investment, at de trekker alle sine investeringer ut av Wilmar International grunnet miljøhensyn.

To år tidligere suspenderte Verdensbankens avdeling for investeringer i privat sektor, International Finance Corporation (IFC) sine investeringer i selskapet etter en gjennomgang av selskapets miljømessige og sosiale standarder.

En forurenset elv på grunn av palmeolje

Wilmar-virksomhet fra provinsen Sentral Kalimantan i Indonesia. Bildet er tatt i oktober 2011. En forurenset elv ved siden av skilt som viser Conservation area.

Foto: Anja Lillegraven / Regnskogsfondet

Hvordan påvirker International Finance Corporations beslutninger Etikkrådets vurderinger om å se nærmere på et enkeltselskap?

– IFC har så vidt jeg kjenner til, ingen offentlig svarteliste over selskaper som ikke kan motta finansiering. I enkelte tilfeller har IFC retningslinjer om at de ikke skal finansiere særskilte typer virksomhet. De har også ganske detaljerte standarder selskaper må oppfylle for å få finansiering.

– Deres retningslinjer kan være ett av mange elementer Etikkrådet legger vekt på i vår vurdering, sier Eli Lund.

Lund sier det ligger ganske grundige utredninger bak når Etikkrådet anbefaler å utelukke et selskap.

– Etikkrådet innhenter informasjon fra en lang rekke kilder som for eksempel vitenskapelige rapporter, egne konsulentstudier, rapporter fra frivillige organisasjoner, presse og ikke minst fra selskapene. Dette gjør at utredningene tar ganske lang tid.

SISTE NYTT

Siste nytt

Voldsomme russiske angrep dreper sivile i Ukraina

Ukraina utsettes for kraftige angrep mens landets president Volodymyr Zelenskyj besøker fronten ved byen Bakhmut.