Karmapa renvasket for pengesnusk

Den 17. Karmapa blir ikke arrestert eller tiltalt, verken for hvitvasking av penger eller skatteunndragelser. Men buddhisthelligheten er bedt om å sette seg inn i indiske regler, samt skaffe seg en forretningsfører.

Karmapa

Karmapa er nummer tre i det tibetanske geistlige buddhisthierarkiet. En arrestasjon ville vært en skandale.

Foto: Tsering Topgyal / Ap

Joar Hoel Larsen
Foto: NRK

Den 25. januar i år ble to av Karmapas nære medarbeidere arrestert med om lag én million kroner i kontanter. Under en undersøkelse av Karmapas kloster og lærested et par dager senere fant politiet ytterligere ti millioner kroner i kontanter - i 24 forskjellige valutaer.

Indiske medier videreformidlet raskt rykter om at en del av pengene kom fra Beijing, og at Karmapa dermed var kinesisk spion. Forholdet mellom India og Kina kan betegnes som «korrekt kjølig».

Indiske myndigheter ser nå ut til å ha akseptert forklaringen om at det dreier seg om innsamlede midler fra Karmapa-tilhengere som har besøkt Karmapa i Dharamsala i Nord-India, der også Dalai Lama holder til.

Karmapa

Engasjementet for Karmapas sak har vært stort.

Foto: Mustafa Quraishi / Ap

Karmapa er nummer tre i det geistlige tibetanske hierarkiet, etter Dalai Lama og Panchen Lama, og er av mange pekt ut som en mulig etterfølger av Dalai Lama.

Etterforskningen pågår

Både det nasjonale indiske «økokrim» og det føderale skattepolitiet, har bistått delstatspolitiet Himachal Pradesh i etterforskningen.

Myndighetene i New Delhi fastslår nå at det hele er en blanding av «kynisme og uvitenhet» hos enkelte av Karmapas medarbeidere.

I et møte med utsendinger fra Karmapas stiftelse har innenriksminister G K Pillai bedt eksil-tibetanerene om å følge indiske lover, oppgi innsamlede midler til skattemyndighetene samt sørge for at buddhiststiftelsen blir registrert i henhold til indisk praksis.

Det bor nærmere 100.000 tibetanske flyktninger i India. De får god behandling, selv om de byråkratiske og administrative forhold ikke er blitt lagt spesielt godt til rette for dem i de mer enn 50 årene som er gått siden Dalai Lama flyktet fra det tibetanerne mener er en kinesisk okkupasjon.

Karmapa

Buddhistmunker deltar i en lysmesse til støtte for Karmapa i New Delhi den 11. februar.

Foto: ADNAN ABIDI / Reuters

Økonomisk løsning = politisk løsning

Siden det nå ser ut til at Karmapa ikke blir innblandet i en fremtidig rettssak for brudd på diverse økonomiske lover, går en del av luften ut av den politiske konflikten rundt den 17. Karmapa, hvis egentlige navn er Ogyen Trinley Dorje.

Han er godkjent som Karmapa av såvel Dalai Lama som av kommunistmyndighetene i Beijing og vil i praksis bli Tibet-buddhistenes åndelige leder fra den nåværende Dalai Lama går av, til hans etterfølger blir funnet og er gammel nok til å overta.

Den nå 25-år gamle Karmapa flyktet fra Tibet til India for elleve år siden.

Mange i India mener fremdeles at flukten var så spektakulær og spesiell at han må ha fått «hjelp» fra kinesiske myndigheter til å ta seg over Himalaya midt på vinteren, slik at kommunistregimet i Beijing kunne få «plantet» en kinesisk-vennlig Karmapa i India.

Den indiske skepsisen mot Karmapa lever videre, men den er nå på fjorårsnivå.

Ryktene om spionasje til fordel for Kina, som ble aktualisert gjennom valutamislighetene, er lagt døde – i denne omgang.

SISTE NYTT

Siste nytt