Ikke bare Hellas som har lånt over pipa

Alle snakker om Hellas sin enorme gjeld, men det er ikke bare grekerne som sliter med blodrøde tall. – Det har vært en lånebonanza, mener Europa-ekspert.

Flere land i Europa har mye gjeld, f.eks. Italia, Portugal, Irland, Beliga og Kypros. Kart. Grafikk

Hellas ligger på gjeldstoppen i Europa, men flere land har en bruttogjeld på over 100 prosent. Tallene i grafikken er rundet oppover.

Foto: Mari Grafsrønningen / NRK

Da grekerne søndag stemte nei til kreditorenes kutt- og reformforslag slapp mange jubelen løs i Atens gater.

Men det haster å bli enige om en avtale som kan sikre nye midler i den greske statskassa. Den er bunnskrapt, og allerede 20. juli forfaller avgjørende lån til betaling i Den europeiske sentralbanken.

En oversikt fra Eurostat over eurolandenes bruttogjeld viser at store deler av Europa er tynget av gjeld.

I tillegg til Hellas har både Italia, Portugal, Irland, Kypros og Belgia over 100 prosent av sitt Brutto nasjonalprodukt (BNP) i bruttogjeld.

Gjeldsstater

Professor Ved Universitetet i Oslo og leder ved Senter for europaforskning, Erik Oddvar Eriksen, sier at flere EU-land i bunn og grunn er gjeldsstater.

– Mye gjeld er et problem for mange land, og ikke bare for Hellas. Det kommer av gjeldskrisen i 2008, men også av EUs politikk, sier han og utbroderer:

– Landene er integrert i det åpne markedet med like konkurransebetingelser. Da får de ikke gjort så mye på egen hånd, som for eksempel å øke skattene. På den måten er gjeld blitt et generelt problem i eurosonen, sier Eriksen.

Gjeld i Europa, vist som prosent av BNP og i Euro. Hellas, Italia og Portugal har mest gjeld.Grafikk

Grafen over viser hvor mye landene skylder av sin BNP og i milliarder euro. Ser man kun på summen, er det Storbritannia som skylder mest. I grafen er det gjort et utvalg av land i Europa, og tallene er rundet oppover.

Foto: Mari Grafsrønningen / NRK

Lånebonanza

– Men hvorfor så mye oppstyr rundt Hellas, når flere land har så stor gjeld?

– Fordi de har lånt over evne, og politikken som har blitt ført i landet har ikke stimulert til økonomisk vekst. De har rett og slett ikke betalingsevne, og samtidig har arbeidsledigheten økt kraftig.

Eriksen karakteriserer EUs pengepolitikk som en ren lånebonanza.

– Nå finanskrisen traff satt mange med råtne lån. Men tiltak ble satt inn, og det ser ut til at land som Irland, Portugal, Spania og Italia klarer å ri av stormen. Men for for Hellas sin del, ser man ingen utvei.

Han frykter at flere land kan havne i samme situasjon som Hellas.

– Man er redd for at de svakere landene skal slite med gjelden sin, hvis renten går opp, sier Eriksen.

Jobber imot land som sliter

Men gjeld i seg selv trenger ikke være et problem, sier Eriksen og peker til Japan og USA.

Japan har hele 206 prosent bruttogjeld av landets BNP, mens USA har 97 prosent.

– Men de har også virkemidler for å håndtere gjelden, samt økonomisk vekst. Japan lever godt med et kronisk underskudd, sier Eriksen.

Eriksen mener reglene i eurosonen jobber imot de landene som sliter.

– Enkelte land får ikke dratt inn nok inntekter, men settes skatt og avgifter høyere, vil industri flytte til andre EU-land. Samtidig premieres landene med vekst, sier han.

Fakta om Hellas. 4 av 10 lever under fattigdomsgreien og 1 av 4 er arbeidsledige. Grafikk.
Foto: Mari Grafsrønningen / NRK

Les også: For 62 år siden fikk Tyskland hjelp

Les også: – Demokratiet i Hellas kan bli utfordret

SISTE NYTT

Siste nytt