Hopp til innhold

Ikke bare Hellas som har lånt over pipa

Alle snakker om Hellas sin enorme gjeld, men det er ikke bare grekerne som sliter med blodrøde tall. – Det har vært en lånebonanza, mener Europa-ekspert.

Flere land i Europa har mye gjeld, f.eks. Italia, Portugal, Irland, Beliga og Kypros. Kart. Grafikk

Hellas ligger på gjeldstoppen i Europa, men flere land har en bruttogjeld på over 100 prosent. Tallene i grafikken er rundet oppover.

Foto: Mari Grafsrønningen / NRK

Da grekerne søndag stemte nei til kreditorenes kutt- og reformforslag slapp mange jubelen løs i Atens gater.

Men det haster å bli enige om en avtale som kan sikre nye midler i den greske statskassa. Den er bunnskrapt, og allerede 20. juli forfaller avgjørende lån til betaling i Den europeiske sentralbanken.

En oversikt fra Eurostat over eurolandenes bruttogjeld viser at store deler av Europa er tynget av gjeld.

I tillegg til Hellas har både Italia, Portugal, Irland, Kypros og Belgia over 100 prosent av sitt Brutto nasjonalprodukt (BNP) i bruttogjeld.

Gjeldsstater

Professor Ved Universitetet i Oslo og leder ved Senter for europaforskning, Erik Oddvar Eriksen, sier at flere EU-land i bunn og grunn er gjeldsstater.

– Mye gjeld er et problem for mange land, og ikke bare for Hellas. Det kommer av gjeldskrisen i 2008, men også av EUs politikk, sier han og utbroderer:

– Landene er integrert i det åpne markedet med like konkurransebetingelser. Da får de ikke gjort så mye på egen hånd, som for eksempel å øke skattene. På den måten er gjeld blitt et generelt problem i eurosonen, sier Eriksen.

Gjeld i Europa, vist som prosent av BNP og i Euro. Hellas, Italia og Portugal har mest gjeld.Grafikk

Grafen over viser hvor mye landene skylder av sin BNP og i milliarder euro. Ser man kun på summen, er det Storbritannia som skylder mest. I grafen er det gjort et utvalg av land i Europa, og tallene er rundet oppover.

Foto: Mari Grafsrønningen / NRK

Lånebonanza

– Men hvorfor så mye oppstyr rundt Hellas, når flere land har så stor gjeld?

– Fordi de har lånt over evne, og politikken som har blitt ført i landet har ikke stimulert til økonomisk vekst. De har rett og slett ikke betalingsevne, og samtidig har arbeidsledigheten økt kraftig.

Eriksen karakteriserer EUs pengepolitikk som en ren lånebonanza.

– Nå finanskrisen traff satt mange med råtne lån. Men tiltak ble satt inn, og det ser ut til at land som Irland, Portugal, Spania og Italia klarer å ri av stormen. Men for for Hellas sin del, ser man ingen utvei.

Han frykter at flere land kan havne i samme situasjon som Hellas.

– Man er redd for at de svakere landene skal slite med gjelden sin, hvis renten går opp, sier Eriksen.

Jobber imot land som sliter

Men gjeld i seg selv trenger ikke være et problem, sier Eriksen og peker til Japan og USA.

Japan har hele 206 prosent bruttogjeld av landets BNP, mens USA har 97 prosent.

– Men de har også virkemidler for å håndtere gjelden, samt økonomisk vekst. Japan lever godt med et kronisk underskudd, sier Eriksen.

Eriksen mener reglene i eurosonen jobber imot de landene som sliter.

– Enkelte land får ikke dratt inn nok inntekter, men settes skatt og avgifter høyere, vil industri flytte til andre EU-land. Samtidig premieres landene med vekst, sier han.

Fakta om Hellas. 4 av 10 lever under fattigdomsgreien og 1 av 4 er arbeidsledige. Grafikk.
Foto: Mari Grafsrønningen / NRK

Les også: For 62 år siden fikk Tyskland hjelp

Les også: – Demokratiet i Hellas kan bli utfordret

SISTE NYTT

Siste nytt

Denne videoen skal vise en drone fra det ukrainske forsvaret slippe en granat på russiske styrker utenfor Kharkiv.

Slipper håndgranater fra minidroner

Nye videoer viser at små droner utstyrt med lette granater blir brukt i krigen i Ukraina. Disse blir først og fremst brukt som propaganda, mener ekspert Ole Jørgen Maaø fra Luftkrigsskolen.