Homofile får bli speiderledere i USA – kirkesamfunn raser

WASHINGTON, DC (NRK): I natt vedtok Boy Scouts of America å oppheve et omstridt forbud mot homofile speiderledere. Mormonerkirken truer med å forlate speiderbevegelsen.

Slutt på langvarig diskriminering:

Speider Casey Chambers bærer regnbueflagget under homopride-festivalen i San Francisco i juni 2014.

Foto: NOAH BERGER / Reuters

Det er nok en seier for homofiles rettigheter i USA. I mange tiår har speiderbevegelsen fått opprettholde diskrimineringen av homofile. Først i 2013 fikk homofil ungdom lov til å være med i speideren, og i natt vedtok altså styret i speiderbevegelsen etter tiår med strid at homofile menn skal kunne være speiderledere.

Kirkesamfunn nekter

Mer enn 70 prosent av speidergruppene innenfor Boy Scouts of America drives og sponses av USAs mange kirkesamfunn. Det er trolig derfor det har tatt så lang tid å få slutt på diskrimineringen.

Under det nye lovverket kan kirkesamfunn fortsatt få følge sine formålsparagrafer når de velger sine lokale ledere. Dermed kan fortsatt nekte å rekruttere homofile ledere uten å bli straffet for det.

Til tross for dette unntaket truer Mormonerkirken med å trekke seg fra Speiderbevegelsen.

– Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige har store problemer med avstemningsresultatet, heter det i en pressemelding fra kirkesamfunnet. Mormonerkirken i USA har flere speidergrupper under sine vinger enn noe annet kirkesamfunn.

Sterk splittelse

Det spekuleres også i om den katolske kirken vil vurdere å trekke seg.

I 2013 trakk flere evangelisk kristne kirker i USA seg fra speiderbevegelsen fordi homofil ungdom fikk lov til å bli speidere, og spørsmålet har i flere tiår skapt intens splittelse i speiderbevegelsen for gutter som har hovedkontoret sitt i konservative Dallas i Texas.

Organisasjonen har hatt stor medlemsflukt de siste årene, og er blitt mer avhengig av sitt tette samarbeid med ulike kirkesamfunn.

Forsvarsminister for homofile

Prosessen for å oppheve forbudet mot homofile har skutt fart de siste to årene etter at en profilert mann overtok som president for Boy Scouts of America.

Robert Gates var USAs forsvarsminister fra 2006 til 2011, både under president Bush og president Obama. Han prosessen med å oppheve forbudet mot åpen homofili i det amerikanske forsvaret. Der hadde den omstridte "ikke spør, ikke fortell"-loven blitt praktisert siden 1990-tallet.

Den ga homofile soldater og befal rett til å være en del av de militære styrkene så lenge de ikke fortalte medsoldater om sin legning.

Kjent speiderleder:

Tidligere forsvarsminister Robert Gates var speider som ung. Nå er han president i Boy Scouts of America og har vært en pådriver for å få fjernet forbudet mot homofile ledere.

Foto: Mark Zaleski / Ap

Overmoden endring

Robert Gates har selv vært speider og har siden han ble valgt til det frivillige presidentvervet stått fast ved at tiden var overmoden for å oppheve forbudet mot homofile ledere og at speiderbevegelsen rett og slett ikke kunne fortsette med diskrimineringen i et USA som er i rask endring i sine holdninger til homofile og lesbiske

27. juni vedtok høyesterett her at ingen delstat kan nekte homofile og lesbiske å gifte seg, og i kjølvannet av den avgjørelsen er en prosess på gang for å luke ut diskriminering av homofile og lesbiske på arbeidsmarkedet og i samfunnet for øvrig.

SISTE NYTT

Siste nytt