Hjemløse blir rekruttert til ryddearbeidet i Fukushima

Mange hjemløse blir rekruttert til det farlige oppryddingsarbeidet ved det ødelagte atomkraftverket Fukushima.

Fukushima

Fremdeles er det livsfarlig for mennesker å ta seg inn på enkelte deler av området, og det er ventet at ryddejobben kan ta mer enn 30 år. Her måler en Tepco-ansatt strålingsverdiene rundt vanntankene på Fukushima-anlegget.

Foto: TEPCO / Afp

Kjernekraftverket Fukushima på nordøstkysten av Japan ble kraftig rammet av et jordskjelv og påfølgende tsunami den 11. mars 2011.

Mange som deltar i oppryddingsarbeidet på det ødelagte atomkraftverket utsettes for høy stråling hver dag og får dårlig betalt. Samtidig er det kjent at atomanlegget til stadighet mangler arbeidskraft.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters har flere store selskaper og underleverandører - gjennom høyst tvilsomme rekrutteringsfirmaer og mellommenn - rekruttert hjemløse til å utføre det farlige ryddearbeidet for en ussel lønn.

Minstelønn med høy risiko

Reuters traff mellommannen Seiji Sasa på Sendai togstasjon i den nordøstlige kysten tidligere i år. Seiji er på plass før daggry for å luske etter hjemløse menn og potensielle arbeidere til Fukushima-anlegget.

Han forteller at han blir honorert med rundt 100 (600 kroner) dollar for hver person han klarer å rekruttere til ryddearbeidet ved anlegget, blant annet å hente ut radioaktivt materiale.

Slik forsøker flere store selskaper og underleverandører, som er involvert i i det store ryddeprosjektet, å finne folk som er villige til å akseptere en minstelønn til en av de mest uønskede jobbene i den industrialiserte verden.

De minst kvalifiserte arbeiderne får ikke nok beskyttelse ved anlegget. Deres inntekter reduseres også av at rekrutteringsfirmaet, som skaffer dem jobb, som skal ha sin del. De tjener bare 45 euro (360 kroner) per dag.

Fukushima

Det er nå snart tre år siden kjernekraftverket Fukushima ble rammet av tsunami. Fortsatt er det stor fare for utslipp av radioaktiv forurensning. Dette bildet ble tatt i begynnelsen av desember da det Det internasjonale energibyrået (IAEA) var på inspeksjon ved Fukushima.

Foto: TEPCO / Afp

Ryddearbeidet kommer til å ta flere tiår

Det er ukjent hvor mange hjemløse mennesker som har blitt rekruttert til anlegget på denne måten, men flere store selskaper og underleverandrer har i høst blitt avslørt og anmeldt for brudd på menneske- og arbeidstagerrettigheter.

Fremdeles er det livsfarlig for mennesker å ta seg inn på enkelte deler av området, og det er ventet at ryddejobben kan ta mer enn 30 år.

Rundt 3000 mennesker jobber på Fukushima-anlegget. Omtrent 1400 av dem bor i J-landsbyen - et idrettsanlegg som ble omgjort til et mottakssenter for arbeiderne etter ulykken. Over halvparten av personene bor i nærliggende hosteller eller i midlertidige boliger som er bygd på parkeringsplasser i den radioaktive spøkelsesbyen.

Enkelte av ryddearbeiderne bor i hus som eierne ikke vil lenger vil bo i. Man får kun øye på arbeiderne når de går på og av minibussene som tar dem til anlegget.

Radioaktivt vann lagres fortsatt i tanker

Kjølesystemene ved kraftverkets reaktorer fikk store skader i atomulykken i 2011. Det ble arbeidet intenst for å forhindre nedsmelting av reaktorkjernene.

Områdene rundt kraftverket ble utsatt for kjernefysisk stråling. Tusenvis av tonn med radioaktivt vann lagres fortsatt i tanker på selve kraftverksområdet.

I august innrømmet operatøren Tepco at rundt 300 tonn radioaktivt grunnvann lekker ut i Stillehavet hver dag.

Da det ble klart at flere lagringstanker og rør også lekker, hostet japanske myndigheter opp rundt tre milliarder kroner som ble øremerket oppryddingsarbeidet.

Fukushima-anlegget i Japan

Mange som deltar i oppryddingsarbeidet på det ødelagte atomkraftverket i Fukushima utsettes for høy stråling hver dag og får dårlig betalt. Samtidig er det kjent at atomanlegget til stadighet mangler arbeidskraft.

Foto: TEPCO / Afp

Rekrutteringsfirmaer sørger for billig arbeidskraft

Mer enn 20 store entrepenørselskaper og flere titalls underleverandører er involvert i ryddearbeidet.

Ifølge Reuters går anklagene på at flere store selskaper og en rekke av underleverandørene bruker mafiagjenger og tvilsomme rekutteringsfirmaer til å hente inn billig arbeidskraft.

Mellommannen Seiji Sasa sier at han ikke stiller spørsmål til selskapene han tar rekrutteringsoppdrag for.

– Det er ikke min jobb å stille spørsmål. Jeg mottar betaling for å finne rette folk og sende dem til selskapene. Jeg er ikke involvert i hva som skjer senere, sier han.

Shizuya Nishiyama

Hjemløse Shizuya Nishiyama forteller at han etter hvert begynte å gå i minus da han jobbet med å rydde radioaktivt avfall.

Foto: ISSEI KATO / Reuters

67-åringen ble arrestert i november og ble senere løslatt - uten å bli tiltalt. Ifølge Reuters begrunnet politiet dette med at de heller var ute etter å kneble mafiagjenger som Seiji samarbeider med.

– Vi er et lett bytte for rekrutteringsfolk

Nyhetsbyrået har snakket med hjemløse Shizuya Nishiyama, som forteller at han fikk 90 dollar dagen for ryddearbeidet av radioaktivt avfall, men at mer enn halvparten av pengene gikk til kost og losji.

Den hjemløse mannen fikk ikke betaling for de dagene han ikke var i stand til å jobbe, men ble likevel belastet for kost og losji og begynte etter hvert å gå i minus. Nishiyamabestemte seg til slutt for å gi seg og fortsette et liv på gata.

– Vi er lett å få øye og er et lett bytte for rekrutteringsfolk De kommer bort til oss og spør: «Er du sulten? Er du på jakt etter arbeid?». De tilbyr å finne jobb til oss, sier han.

Hjemløse blir rekruttert til det farlige oppryddingsarbeidet ved det ødelagte atomkraftverket Fukushima. – De spør oss om vi er sultne eller om vi leter etter jobb, sier Shizuya Nishiyama .

VIDEO:

Arbeidet med å fjerne brenselstaver fra det ødelagte Fukushima-anlegget i Japan er i gang

Dette bildet er fra november da ansatte ved Fukushima-anlegget startet det farligste arbeidet ved det ødelagte atomkraftverket i Fukushima på to år, nemlig å fjerne1500 radioaktive brenselsstaver.

Foto: HANDOUT / Reuters

SISTE NYTT

Siste nytt