Hopp til innhold

Hellas-krisen forklart i kurver og kart

Hvor stor er arbeidsløsheten? Betaler grekerne skatt? Hvor lenge har krisen vart? Gjennom åtte grafer, kurver og kart forklares krisen.

Graffiti i Athen

Euroens død av den franske gatekunstneren Goin på en gate i det sentrale Athen.

Foto: ARIS MESSINIS / AFP

1. Fikk billige lån

Renter på statsobligasjoner

Oversikt over renter på statsobligasjoner for åtte EU-land. Utarbeidet av Desmond Lachman ved American Enterprise Institute.

Foto: Faksimile

En av de viktigste grunnene til den greske krisen er at Hellas fikk muligheten til billige lån da landet ble med i euroen.

Tradisjonelt krevde långivere høye renter for å låne penger til Hellas fordi landet i mange tilfeller ikke har innfridd lånene.

Kurvene som Desmond Lachman ved American Enterprise Institute har laget viser hvordan Hellas fikk like billige lån som Tyskland etter at euroen ble introdusert i 2002.

Muligheten til billige lån førte til at Hellas tok opp store mengder lån, nettopp de lånene de sliter med å betale i dag.

Først da finanskrisen startet i 2008 begynte långiverne å ta høyere rente fra grekerne enn fra de «tryggere» økonomiene i Nord-Europa, skriver Vox som har sett på grafiske fremstillinger av krisen.

2. For dårlig skatteinnkreving

Beklager, vi kunne ikke vise innholdet.
Se «Graf: Uinnkrevet skatt i Hellas» i nytt vindu

Den statistikken der Hellas skiller seg aller dårligst ut i forhold til resten av Europa er for skatteinnkreving.

Statistikk fra OECD viser at bare hver tiende krone som skulle vært betalt i skatt, faktisk kommer inn til statskassen.

Mens 89,5 prosent av skyldig skatt ikke betales inn i Hellas, er tilsvarende tall for Tyskland og Danmark henholdsvis 1,3 og 1,8 prosent.

3. Høyest arbeidsløshet i Europa

Beklager, vi kunne ikke vise innholdet.
Se «Graf: Arbeidsløshet i Hellas» i nytt vindu

Hellas har den klart høyeste arbeidsløsheten i EU-området. Mer enn hver fjerde greker er i dag uten arbeid.

Enda verre er tallene for ungdomsarbeidsløshet. De siste tallene fra mars i år viser at 49,7 prosent av de under 25 år står uten arbeid. Sagt med andre ord, en av to greske ungdommer har ikke arbeid.

De fleste av tallene i grafikken over er fra mai i år, mens tallene fra Hellas stammer fra mars måned.

4. Alle blir rammet av krisen

Inntektsutvikling i Hellas

Grafikken er laget av Max Roser basert på tall fra OECD. Gjengitt med tillatelse fra Our World in Data.

Foto: Faksimile

Denne grafikken fra Max Roser viser hvordan alle inntektsgrupper i Hellas har opplevd lavere inntekter de siste årene.

Grafikken viser utviklingen i inntekt for forskjellige inntektsgrupper fra 1974 og frem til 2011.

Felles for alle gruppene er at inntektene har rast, for mange grupper tilbake til nivåene fra 1970- og 1980-tallet.

Tallene i grafikken går bare frem til 2011, men den negative utviklingen har fortsatt siden.

5. Folk flytter fra Hellas

Folk flytter fra Hellas
Foto: Quartz

Frem til krisen slo til i 2008/2009 vokste den greske befolkningen. Siden har befolkningstallet i Hellas gått ned, viser denne grafikken fra Quartz.

Statistikken viser ikke hvem som emigrerer fra landet, men mye tyder på at det er unge mennesker og de med høyere utdannelse som flytter fra landet.

Nettopp de menneskene Hellas trenger om landet skal komme seg ut av kreisen.

6. Hellas har allerede strammet inn

Laster Twitter-innhold

Hellas har fått kritikk for at landet ikke har kuttet nok de offentlige utgiftene.

Grafikken fra Simon Tillford ved Center for European Reform viser at Hellas har kuttet mer enn noen av de andre kriserammede EU-landene siden 2007, det siste året før finanskrisen.

7. Har vart lenger enn Den store depresjonen

Hellas-krisen vs krisen i 1929

Utarbeidet av Desmond Lachman ved American Enterprise Institute.

Foto: Faksimile

Den greske krisen er like dyp og har varte lenger enn Den store depresjonen som rammet USA i 1929.

Det viser grafikken som Desmond Lachman ved American Enterprise Institute viste frem under en høring i den amerikanske kongressen i juni i år.

Grafikken viser hvordan 1929-krisen var kraftigere til å begynne med, men at bunnpunktet ikke var lavere enn i Hellas.

Lachmans grafikk går bare frem til slutten av 2014. Siden har situasjonen i Hellas forverret seg ytterligere, og det er grunn til å tro at grekerne går gjennom en verre krise enn USA tidlig på 1930-tallet.

8. Høyest gjeld i Europa

Flere land i Europa har mye gjeld, f.eks. Italia, Portugal, Irland, Beliga og Kypros. Kart. Grafikk

Flere av landene i Europa har mye gjeld, men Hellas har mest. Tallene er i bruttogjeld, og er rundet oppover.

Foto: Mari Grafsrønningen / NRK

Den greske statsgjelden er langt høyere enn i de andre kriserammede EU-landene.

SISTE NYTT

Siste nytt