Har bedt UD om legeteam i Kongo

Joshua French har nå også fått påvist malaria. I et møte med Utenriksdepartementet i ettermiddag ba Morten Furuholmen om å få etablert et legeteam i Kongo.

Kari Hilde French og Morten Furuholmen
Foto: Kyrre Lien / Scanpix

– Dersom Joshua skal bli like syk som Tjostolv Moland var, er jeg redd vi ikke kan få tilkalt lege på kort varsel, sier de to dødsdømte nordmennenes advokat, Morten Furuholmen, til nrk.no.

Kongolesiske leger

– Derfor har jeg i dag bedt Utenriksdepartementet (UD) ta tak i dette og få etablert et legeteam med kongolesiske leger som kan handle på kort varsel. De er nødt til å få klarert en kandidat som er villig til å ta på seg jobben.

Etter at Tjostolv Moland viste sterkt svekket helsetilstand i retten i Kisangani, konkluderte hans lege, Jean Paul Lombale, med at Moland trengte pleie.

Det endte med at legen ble anklaget for å ha levert en falsk erklæring, og han ble også beskyldt for spionasje, før han ble arrestert.

Frykter French skal bli like syk som Moland

Joshua French under første dag av ankesaken.

Etter at Tjostolv Moland ble innlagt på sykehus, har også Joshua French nå fått påvist malaria.

Foto: Tore Meek / Scanpix

Furuholmen frykter nå at Joshua French skal bli like syk som Tjostolv Moland har vært.

– Ja, jeg frykter det. Joshua har ennå ikke fått medisiner og legebesøk i fengselet, men er lovet det først i morgen. Da har han jo hatt malariaen i kroppen en stund, og da kan det være for sent, sier han.

– Mer enn notater på blokka?

Etter å ha bedt om et møte med UD, møtte Morten Furuholmen, sammen med Joshua Frenchs mor, Kari Hilde French, fire representanter for departementet i ettermiddag.

– Jeg ga uttrykk for mine vurderinger etter oppholdet i Kongo og sa også at vi ønsker mer informasjon til de pårørende her i Norge, sier Furuholmen.

Han mener det var nyttig med et slikt møte, men stiller seg avventende til om UD vil gjøre fremstøt i saken.

– De lyttet til det vi sa, men om det er noe mer enn notater på blokka, vet jeg ikke, sier Furuholmen.

Justisdepartementet: Vurderer soningsoverføring

Han har tidligere sendt et brev til både Utenriksdepartementet, Justisdepartementet og Forsvarsdepartementet og bedt dem engasjere seg mer aktivt i saken:

  • Utenriksdepartementet fordi Moland og French er beskyldt for å ha handlet etter oppdrag fra Norge.
  • Forsvarsdepartementet fordi de to sitter tiltalt for en militær domstol hvor det vises til deres bakgrunn i det norske militæret.
  • Justisdepartementet fordi Furuholmen har bedt dem jobbe for å få Moland og French utlevert til Norge for eventuelt å kunne sone her. Han mener også JD må utrede hvilke internasjonale plikter Kongo har overtrådt.

Justisdepartementet svarte da i et skriv som er datert 22. september i år, at de vurderte «å ta opp spørsmålet om mulig soningsoverføring med kongolesiske myndigheter ved en eventuell rettskraftig fellende dom.»

De svarte også at det ble holdt løpende kontakt med UD i saken.

– Departementene må samarbeide

Men Furuholmen etterlyser et mer koordinert arbeid de tre departementene i mellom og mener det er på tide at saken løftes på et høyt nivå.

– Det jeg har fått vite, er at det ikke har vært et interdepartementalt samarbeid. Man må være på ballen, ellers er det for sent. Jeg tror man virkelig må røske tak i denne saken på et høyt nivå. Da er antakeligvis utenriksminister Jonas Gahr Støre rett mann.

UD bekrefter overfor nrk.no at det har vært en møte med Morten Furuholmen i dag, men sier at de ennå ikke har tatt stilling til ønskene som ble fremstilt på møtet.

SISTE NYTT

Siste nytt