Grensa til Russland er blitt lengre

Da Norge og Russland i samarbeid målte opp deres felles grense, fant de ut at grensa er blitt to kilometer lengre enn ved forrige måling.

Grensekommissær Roger Jakobsen

I FELLESSKAP: Grensekommissær Roger Jakobsen på befaring langs grensa sammen med sin russiske kollega høsten 2017.

Foto: Politiet

– Det er en spennende kuriositet, altså. Grensa har økt fra 195,7 til 197,7 kilometer, opplyser Norges grensekommissær til Russland, Roger Jakobsen til NRK.

Ifølge grensekommissæren skal grensa, etter avtale med Russland, måles opp hvert 25. år, men dette har ikke blitt gjort fullstendig siden 1947.

– Så nå var det på høy tid, sier Jakobsen.

Grensekommissæren forklarer grenseveksten med erosjon og bedre teknisk utstyr:

– Rundt tre fjerdedeler av vår grense mot Russland går gjennom et vann, og rennende vann fører med seg erosjon, så over tid vil djupål og elvesvinger endre seg, fordi vannet graver ut elveløpet.

I tillegg forklarer Jakobsen at man i dag har datamaskiner som regner mye mer nøyaktig enn for 70 år siden da man brukte tabeller til å måle opp elvebuer.

Grenseendring mellom Russland og Norge

KAN IKKE SE GRENSE UNDER VANN: Her er et eksempel som illustrerer hvor grensa fra 1947 går (heltrukket linje), og hvordan djupålen har flyttet seg (stiplet linje). Over tid sørger vannet for at grensa endrer seg.

Foto: Roger Jakobsen / Politiet

18 nye grensekart

– Oppmålingene har ført til at vi har måttet oppdatere all dokumentasjon om grensa. Nesten 400 grenseprotokoller har blitt skrevet på nytt, og vi har fått 18 nye grensekart, forteller Jakobsen.

Arbeidet til grensekommissariatet, som er underlagt Politidirektoratet, startet for ni år siden, og ble fullført i september i år. Det resulterte i 1300 sider dokumentasjon,

Norge har blant annet hatt ansvar for flyfotografering, mens russerne har målt opp dybde i elver og vassdrag.

– Det er en felles grense og et bilateralt forhold som skal pleies, og da er det ikke en ensidig greie å justere en grense, men noe man gjør i fellesskap.

– Utenrikspolitisk har Norge hatt et noe anstrengt forhold til Russland den siste tida. Har det prega arbeidet?

– Overhodet ikke. Arbeidet har vært preget av stor samvittighet og iver etter å få dette korrekt for to lands myndigheter.

Egge og Obukov i Moskva

ENIGE: Representanter fra det norske og det russiske utenriksdepartementet møttes i september 2018 da grensearbeidet var fullført etter ni år.

Foto: Roger Jakobsen / Politiet

Ulike regler

Grensekommissariatet har innkalt til folkemøte om kartendringene 5. desember, slik at folk som fredes i grenseområdet kan bli oppdatert.

– I og med at man har litt nye buer og svinger, vil det bli litt annerledes enkelte steder for folk som er opptatt av friluftsliv og ferdsel i Pasvik og Grense-Jakobselv, sier Jakobsen.

På norsk side er det tillatt å gå helt inn til grenselinja, mens det på russisk side er en sperresone med et gjerde som går langs grensa i en avstand på inntil 18 kilometer hvor vanlige folk ikke har lov å oppholde seg.

Grensa er strengt overvåket, og det er straffbart å krysse den. Ulovlig kryssing resulterer som regel i en bot på flere tusen kroner, opplyser politiet.

Norges grense til Russland

SISTE NYTT

Siste nytt