Gir Assad-regimet seks måneder til

Pengemangel og demotiverte soldater kan være det som velter regimet til president Bashar al-Assad. Faisal al-Qudsi, en styrtrik forretningsmann og tidligere alliert av regimet, gir presidenten og hans menn seks måneder til, før landet kollapser.

Assad-tilhengere demonstrerer i Jordan

President Bashar al-Assad støttes fortsatt av mange, her er det syrere bosatt i Jordan som viser sin støtte.

Foto: ALI JAREKJI / Reuters

Al-Qudsi regnes for å ha god innsikt i maktforholdene i Syria.

Selv er han sønn av landets tidligere president Nazem al-Qudsi, som var landets øverste leder fra 1961-63, da landets militære for andre gang på få år overtok makten gjennom kupp, som førte til at Baath-partiet ble den ledende politiske kraften.

Al-Qudsi-familien kommer fra byen Aleppo i nord og har lenge vært en svært innflytelsesrik familie, både før og etter Syrias opprettelse.

Sønnen og forretningsmannen, som har base i London, bidro gjennom sine forbindelser til Syria og til den vestlige verden med store investeringer i Syria da landet åpnet opp sin økonomi på midten av 1990-tallet.

Han sa i går, i et lengre intervju med BBC, at landets valutareserver er i ferd med å tømmes og at regimet vil få problemer med sine forpliktelser, som lønn til ansatte og soldater.

Ifølge Al-Qudsi har reservene til sentralbanken gått fra 140 milliarder kroner til nå rundt 80 milliarder og på grunn av de internasjonale sanksjonene minsker de i rekordfart.

Bombet hus i Idlib, Syria

En mann går over det han sier til internasjonal media var familiens hus i byen Idlib. Bildet er tatt 16. februar.

Foto: BULENT KILIC / Afp

Reformer og sanksjoner

Den arabiske liga, EU, Tyrkia, USA og andre vestlige land står sammen om økonomiske sanksjoner mot regimet.

Det er nå blant annet forbudt å gi lån til Syria. USA har frosset alle verdier som det syriske regimet har i amerikanske institusjoner. Det samme gjelder verdier tilhørende privatpersoner som enten utgjør regimet eller har nær forbindelse med det både i USA og EU.

EU har innført importforbud for syrisk olje, noe som rammer landet hardt, selv om Syria ikke er noen stormakt på olje. Anslagene går ut på at olje- og gass står for 50 prosent av landets bruttonasjonalinntekt, og omtrent rundt 90 prosent av eksporten går til europeiske land.

USA på sin side har innført straff for amerikanske selskaper som gjør forretninger med Syria.

Selv om Iran forsøker å fylle opp med penger hver måned, sendt via Irak, mener den syrisk-britiske forretningsmannen at de internasjonale økonomiske sanksjonene gjør at Syria forvitrer innenfra.

Det økonomiske vendepunktet i Syria kom i forbindelse med Kuwait-krigen i 1990-91, da Hafez al-Assad besluttet å delta i FN-alliansen mot Irak. Som takk for hjelpen fikk Syria lån og bistand fra Vesten, Saudi-Arabia og de andre gulfstatene i Midtøsten.

Det åpnet for reformer av den sosialistisk planøkonomien, reformer som sønnen Bashar videreførte da han kom til makten i 2000.

I 2003 ble det tillatt for privatpersoner å ha utenlandsk valuta, og i 2004 ble de første private bankene åpnet, hvor kravet var at syriske interesser eide halvparten av bankene.

Den syriske økonomien har fortsatt å vokse, selv om veksten det siste tiåret ikke kan måle seg med gullårene da liberaliseringen ble igangsatt. Da var veksten på 7 prosent i året og det var stor interesse hos utenlanske investorer.

IMF sier det er vanskelig å beregne landets offentlige utgifter og inntekter på grunn av manglende data, og lav produktivitet i de store statsbedriftene, en omfattende korrupsjon og et stort og overbemannet byråkrati bremser utviklingen og veksten, inludert utenlandsinvesteringene.

Faisal al-Qudsi mener det ikke er i tvil om at sanksjonene og opprøret til slutt vil felle regimet.

Alle turister er forsvunnet og handelen lider.

Assad-regimet har inntil nå vært støttet av middelklassen og ledende forretningsinteresser, inkludert sunnimuslimer som er i majoritet i landet kontra minoriteten alawitter som Assad-familien tilhører, fordi regimet tradisjonelt har ivaretatt deres interesser og sørget for en stabilitet de har verdsatt.

Den støtten er nå i ferd med å ta slutt, ifølge al-Qudsi, fordi mange er i ferd med tape mye, og ikke bare penger.

– De er ikke bekymret for forretningene sine lenger, de er mer bekymret for livene sine, sier Faisal a-Qudsi til BBC.

Det hører også med til bildet at Assad-familien og deres allierte under Bashars presidenttid har beveget seg inn i forretningslivet, med stor favorisering og fortjeneste og dermed fortrengt eksisterende maktstrukturer.

Bildet av Bashar al-Assad pryder en bank i Damaskus

Et bilde av president Bashar al-Assad pryder bygget hvod den syriske sentralbanken holder til i Damaskus.

Foto: KHALED AL-HARIRI / Reuters

Soldatene vil fordufte

Faisal al-Qudsi sier det også er tvil om hvor lenge lojaliteten til de militæret holder. Selv tipper han rundt seks måneder til, før det kommer til et sammenbrudd.

Allerede nå ser man et økende antall soldater og offiserer som deserterer, noen sier de nekter å adlyde drapsordre mot sivile som uttrykker sin politiske misnøye på fredelige vis.

– Familiene til ledende offiserer forlater nå Damaskus og andre større byer, for å søke tilflukt i landsbyer hvor familien har tilknytning. Dette er tegn på at regimet er i ferd med å gå i oppløsning, sier al-Qudsi.

Andre analytikere peker på regimet vil ha problemer med å lønne soldatene, noe som ikke fremmer kamplysten utover de mest lojale.

Al-Qudsi mener president Bashar al-Assad er i en Catch 22-situasjon.

– Alternativet til å angripe de som protesterer, er å sitte ned og snakke sammen. I det minuttet de stopper å drepe, kommer flere millioner til å strømme ut på gatene for å uttrykke sin protest. Så de er i en Catch 22-situasjon.

Han forteller videre om fraværet av offentlig myndighet i store deler av Syria.

– Også dette forvitrer. I byer som Homs, Idlib, Deraa og lignende er det knapt noen som styrer. Politiet er ikke interessert i å gripe tak i noen form for forbrytelser, domstoler og et fungerende rettsapparat er nå helt fraværende og dette påvirker naturlig nok regjeringen, på en svært dårlig måte.

Al-Qudsi mener Assad-regimet vil holde ut til siste slutt.

– For både presidenten og hans støttespillere mener det er en universal konspirasjon mot regimet i Syria, sier Al-Qudsi til BBC.

SISTE NYTT

Siste nytt