Gibraltar-floken løst

EU, Storbritannia og Spania er blitt enige om Gibraltar, slik at brexitavtalen med Storbritannia kan bli godkjent.

Spanias statsminister Pedro Sanchez

Spanias statsminister Pedro Sanchez skal ha godtatt en løsning på Gibraltar-spørsmålet.

Foto: Handout . / Reuters

Det forteller diplomatiske kilder til nyhetsbyrået Reuters.

– Det ble forhandlet med Spania og Storbritannia gjennom natten. I en telefonsamtale nå i ettermiddag ble Tusk (Donald Tusk, leder av Det europeiske råd red.anm.) og Sanchez (Pedro Sanchez, spansk statsminister red.anm.) enige om en avtale som gjelder Gibraltar, sier kilden til Reuters.

Laster Twitter-innhold

Den spanske statsministeren Pedro Sanchez har truet med både å stemme nei til brexitavtalen og ikke komme på det planlagte EU-møtet søndag formiddag, der unionens statsledere etter planen skal formalisere brexitavtalen fra EU sin side.

Nå skal altså problemet være løst. Sanchez selv bekreftet enigheten om Gibraltar i en tv-sendt kunngjøring. Donald Tusk sier han kommer til å anbefale EU-lederne om å si ja til avtaleforslaget på toppmøtet søndag.

Ifølge ham er det Storbritannia og EU som har bøyd av for Spania. Han bekrefter at landet nå vil stemme for brexitavtalen. Theresa May sa likevel i Brussel lørdag kveld at Storbritannias syn på Gibraltars uavhengighet er det samme som det alltid har vært.

I kveld møtte Storbritannias statsminister Theresa May både Jean Claude Juncker og Donald Tusk i Brussel for å avklare de siste detaljene før søndagens EU-toppmøte.

Kranglet i mange år

Spania har lenge vært misfornøyde med at Gibraltar hører inn under Storbritannia. I 1713 måtte Spania gi fra seg territoriet til britene, og siden har striden rundt Gibraltar ført til politisk krise mellom de to landene flere ganger.

Etter brexitavstemningen i 2016, benyttet Spania anledningen til å foreslå delt suverenitet over halvøya. Det ville ikke innbyggerne på Gibraltar ha noe av.

Storbritannia har lovet at Gibraltar skal forbli britisk så lenge de som bor der ønsker det.

Gibraltar

Gibraltar har vært stridens kjerne i forholdet mellom Storbritannia og Spania i mange år.

Foto: Jorge Guerrero / AFP

Ikke uten Spania

I fjor fikk Spania inn en spesiell klausul i retningslinjene for brexitforhandlingene, som sa at «ingen avtaler mellom EU og Storbritannia kan omhandle Gibraltar, uten en avtale mellom Spania og Storbritannia».

Avtaleteksten om skilsmissevilkårene og overgangsperioden som nå er til godkjenning, skal derimot ikke være så tydelig på dette punktet.

Den spanske statsministeren forlangte derfor en langt klarere tekst før han kunne godta brexitavtalen for Spanias del.

Andre EU-land derimot har vært imot å endre den 585 sider lange avtalen, i frykt for at andre deler av avtalen også kunne møtes med krav om å reforhandle.

Det som ble landet i dag, er at når EU og Storbritannia forhandler om det endelige fremtidige forholdet, som vil gjelde etter overgangsperioden, skal alle forhold som berører Gibraltar tas direkte mellom Storbritannia og Spania. Og at betingelser som EU og Storbritannia blir enige om ikke automatisk omfatter Gibraltar før Spania har sagt sitt.

Disse prinsippene skal erklæres tydelig på EU-møtet på søndag.

Antall land og antall innbyggere avgjør

For at brexitavtalen skal bli godkjent av EU, må den ha et kvalifisert flertall. I Det europeiske rådet betyr dette to ting:

  • 55 prosent av medlemslandene må stemme for
  • Avtalen har støtte av medlemsland som utgjør minst 65 prosent av innbyggerne i EU

Donald Tusk sier i ettermiddag at han vil anbefale stats- og regjeringssjefene å godkjenne brexitavtalen.

«Ingen har noen grunn til å være glad. Men i det minste har EU vist samhold og solidaritet på dette kritiske tidspunktet», fremholdt Tusk på Twitter i ettermiddag.

Laster Twitter-innhold

EU-kommisjonens leder Jean Claude Juncker supplerte med at fellesskap, dialog og beslutning er den europeiske måten å gjøre ting på.

Flere skjær venter i sjøen

Det blir trolig flere anledninger til å prøve ut den oppskriften.

For flere vanskelige spørsmål har kommet opp etter at avtaleutkastet ble offentliggjort i forrige uke.

Frankrike og Danmark ønsker sterkere garantier for at europeiske fiskere får tilgang til britiske farvann også etter brexit, andre mener at avtalen ikke sikrer like konkurransevilkår når britene er ute av unionen for godt, andre frykter en større klimabyrde når Storbritannia ikke lenger må ta sin del.

EU-ledelsen har avvist å gjenåpne forhandlingene om selve avtaleteksten for å besvare disse bekymringene. I stedet vil EU gi uttrykk for sitt syn gjennom en protokolltilførsel til avtalen.

SISTE NYTT

Siste nytt