– Oljefondet er en fantastisk ide

Bill Gates og Jens Stoltenberg har vært parhester for å få vaksinert verdens barn, med Gates sine datapenger og Norge sine oljepenger. Verdens rikeste mann roste Norge for måten vi tar vare på de samme oljepengene.

Bill Gates under dagens frokostmøte hos Civita.

Bill Gates under dagens frokostmøte hos Civita. Statssekretær i Finansdepartementet Jon Gunnar Pedersen var også til stede og sees i forgrunnen.

Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Norge vært en fast bidragsyter til Bill Gates sine humanitære prosjekter, ikke minst vaksinefondet GAVI.

Gjennom de siste 12 årene har Norge bidratt med 8,3 milliarder ifølge gavialliance.org.

I statsbudsjettet for 2014 hadde den nå avgåtte Stoltenberg-regjeringen lagt opp til et bidrag på 1 milliard kroner. Spørsmålet er om den nye regjeringen vil følge opp dette.

Bill Gates tok derfor turen innom Norge da han likevel var på tur rundt om i Europa, og fikk avtalt et møte med Stoltenbergs etterfølger Erna Solberg som skal være i ettermiddag.

Oljefondet en fantastisk ide

Han møtte samtidig på et frokostmøte hos den konservative tenketanken Civita, hvor diskusjonen om hvordan investeringer, herunder de norske oljepengene, kan bidra til utvikling stod på agendaen.

– La meg gjøre det klart, det norske pensjonsfondet er en fantastisk ide. Det gjør at dere tar vare på pengene. Det er også smart at dere kun bruker en andel av avkastningen og lar resten vokse. Slik sikrer man fremtidige generasjoner.

– Samtidig bidrar dere med investeringer som er viktige for verdensøkonomien fordi nivået på fondet er så stort, sa Microsoft-gründeren.

Det norske oljefondet, eller Statens pensjonsfond utland som det formelt heter, har en markedsverdi på 4 995 milliarder, ut fra sin eierportefølje innen aksjer, rentepapirer og eiendom.

Bill Gates talte til frokostmøtet på Civita.

Bill Gates talte til frokostmøtet på Civita om hvordan investeringer kan bidra til utvikling.

Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Kan være rik og ansvarlig

Gates understreker at det ikke er noen motsetning mellom det å tjene mye penger, som Norge gjør gjennom oljevirksomheten, og samtidig være en ansvarlig investor som kan bidra til økonomisk og humanitær utvikling i verden.

– Norge er ett av de rikeste land i verden, og har derfor råd og mulighet til å ta den risikoen det er å investere også i markeder som ikke anses som like sikre som de tradisjonelle, sa Gates.

Han mener bistandsbudsjettet på 1 prosent av bruttonasjonalproduktet viser sjenerøsitet. Men at det ikke forhindrer at man kan bruke større andel av pengene til investeringer i voksende markeder eller i lavinntektsland.

– Jeg tenker alltid på hvordan pengene kan tjene to hensikter, sa mannen som i årevis har vært regnet som verdens rikeste privatperson.

– I lavinntektsland, som betyr det meste av Afrika sør for Sahara og en del land i Asia, er risikoen og avkastningskravet så høyt at mange infrastrukturprosjekter aldri blir satt i gang. Dette skaper begrensninger for utviklingen. Hadde de fått større investeringer, kunne utviklingen vært tilsvarende.

Gates mener en ville kommet langt med 10 milliarder dollar, eller drøyt 60 milliarder kroner, i investeringer i disse landene.

– 10 milliarder dollar er ingen en stor andel av det norske pensjonsfondet, men vil være viktig i de aktuelle landene, sa Gates.

Han la til at slike investeringer ikke nødvendigvis vil føre til at man taper pengene.

Bill Gates, Anne-Marie Helland og Jon Gunnar Pedersen på Civita-frokost.

Panelet besto av milliardær Bill Gates, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp Anne-Marie Helland og statssekretær i Finansdepartementet Jon Gunnar Pedersen.

Foto: Lars Sætren / NRK

– Nei, det markedet Statens pensjonsfond utland (oljefondet) har tapt mest penger i, er USA, parerte statssekretær i Finansdepartementet Jon Gunnar Pedersen – til stor latter fra Gates og andre.

Og latteren fortsatte da Pedersen, som har lang erfaring med investeringer, markeder og maksimering av avkastninger som en av Norges aller beste aksjemegler, fortalte om de to læresetningene han fikk servert da han i høst møtte opp i Finansdepartementet som nyutnevnt statssekretær:

– Underskudd på statsbudsjettet driver vi ikke med og vi tror på at alle skal betale skatten sin.

Har Norge en moralsk forpliktelse?

På NRKs spørsmål om Norge, som ett av verdens rikeste land med en stor formue, har en moralsk forpliktelse til å bidra i verden, svarte Gates:

– Norge er et demokrati så hvordan dere bruker pengene og hvor mye dere bruker av pengene, må være forankret hos velgerne.

– Men som nasjon gjør dere en veldig god jobb, og jeg er veldig fornøyd med at flere av sakene Norge er opptatt av, er de samme som jeg er opptatt av og som jeg mener er veldig viktige, sa Gates og smilte stort til siste del av svaret.

Han ville tydelig som en høflig gjest ikke rette en moralsk pekefinger til verten.

Da de andre i panelet skulle svare, var korrektheten noe mindre.

Jeg mener at størrelsen på pensjonsfondet og moralsk forpliktelse ikke henger sammen. Man har en moralsk forpliktelse uansett hvor lite eller mye penger man har, mente statssekretær Jon Gunnar Pedersen.

– MYE penger og moralsk forpliktelse, JA, helt klart! sa generalsekretæren for Kirkens Nødhjelp Anne-Marie Helland bastant, og høstet latter og applaus for måten hun slo det fast på.

Hun trakk frem den store andelen av unge arbeidsledige rundt omkring i verden og at noe av det beste Norge kan gjøre, er å investere pengene i prosjekter som skaper gode arbeidsplasser – og dermed også økonomisk vekst i det enkelte land og verden.

Pedersen ønsket ikke å svare på hvilken investeringsstruktur oljefondet kan bli pålagt i fremtiden. Men han tror ikke de etiske reglene og kravene til sosialt og miljømessig ansvarlige investeringer fondet forplikter å følge, vil senkes.

– Jeg ser ingen konflikt mellom ansvar og tilfredsstillende avkastning, sier Pedersen.

5-dollarskolen

Da panelet skulle svare på et spørsmål om den beste investeringen de kjente til, i et utviklingsperspektiv, trakk Bill Gates frem en skole i Kenya.

– Offentlige drevne skoler i Kenya er dessverre ikke så veldig gode, og det påvirker landets fremtidige generasjoner. Men det finnes en privat «lavbudsjettskole», høye ambisjoner og med fantastiske resultater.

– Det fem dollar måneden for elevene å gå på den skolen. De satser veldig mye på god opplæring og utvikling av lærerne og dette smitter nedover til elevene, sa Gates.

SISTE NYTT

Siste nytt