Hopp til innhold

Går mot rekordlite hull i ozonlaget

Årets ozonhull over Antarktis er under halvparten så stort som det vanligvis er midt i september.

Se en 3D-animasjon fra Atmosfære-overvåkingen til EUs Copernicus-program om ozonhullets utvikling i 2019.

CO₂ i atmosfæren
424 ppm
1,5-gradersmålet
+1,06 °C
Les mer  om klima

Ifølge Atmosfære-overvåkingen til EUs Copernicus-program er årets ozonhull over Antarktis under halvparten av det om er vanlig midt i september, skriver BBC.

– Ozonhullet er mye mindre enn det vi har sett siden 1984. Bare i 2002 har vi sett noe lignende, sier Georg H. Hansen, seniorforsker ved NILUs avdeling for atmosfære og klima i Framsenteret i Tromsø, til NRK.

Ozonlaget er et gasslag av ozon i atmosfæren som beskytter mot ultrafiolett (UV-) stråling, ofte kalt jordens egen «solkrem».

Skulle all ozon forsvinne, ville livet på jorden bli rammet av livsfarlig ultrafiolett UV-stråling fra solen.

Ligger ikke på «vanlig plass»

I tillegg til være uvanlig lite, ligger årets ozonhull ikke der det pleier å ligge, rett over Antarktis.

– Det ligger ikke bare over Antarktis, men ligger i stedet mellom Antarktis og Sør-Amerika, sier Hansen.

Faktisk dekkes deler av sørspissen av Sør-Amerika av årets hull.

Ozon-hullet i september 2006 (t.v.) og september 2019 (t.h.).

Ozonhullet i september 2006 (t.v.) og september 2019 (t.h.). Bildene viser tydelig at ozonhullet i 2006 var kraftigere og dekket større områder.

Øker om våren

Vanligvis øker ozonhullet over Antarktis i vårmånedene august-oktober og er på sitt største rundt midten av oktober.

Deretter minsker nedbrytingen av ozon og mot slutten av desember har ozonnivåene vanligvis returnert til normalnivået.

Så langt i under våren på den sørlige halvkule i 2019 har utviklingen vært svært forskjellig fra de siste årene, viser tall fra Atmosfære-overvåkingen til EUs Copernicus-program.

Ozonhullet startet med en mindre økning en vanlig, og har i september minsket. Det er også varslet en ytterligere reduksjon den neste uken.

Graf over utviklingen av ozonhullet de siste årene

Grafen over utviklingen av ozonhullet de siste årene viser hvor unormal 2019 er.

Foto: Copernicus

Ikke kaldt nok

Mesteparten av ozonlaget (90 prosent) befinner seg i stratosfæren – mellom 10 og 30 kilometer over bakken. For at ozonlaget skal brytes ned, må to forhold være til stede:

  • Det må være gasser som bryter ned ozon, gjerne såkalte KFK-gasser.
  • Det må være kaldt nok i stratosfæren, kaldere enn minus 78 grader celsius.

Vanligvis er det kaldt nok over Antarktis tidlig på våren, men i år har det ikke blitt kaldt nok i stratosfæren.

– Det vi ser over Antarktis i 2019 er en anomalitet. Det skyldes meteorologiske forhold knyttet til polarvirvelen over Antarktis, og ikke at det blitt mindre KFK-gasser, sier Georg H. Hansen.

Se Copernicus-programmets video som forklarer om ozonlaget og målingene av ozonhullet.

Kan være normalisert i 2050

På 1980-tallet ble det oppdaget av ozonlaget var i ferd med å brytes ned på grunn av utslipp av såkalte KFK-gasser, gasser som ble brukt i kjøleanlegg og spraybokser.

Det førte til at det i 1989 ble inngått en internasjonal avtale – Montreal – protokollen – der landene forpliktet seg til å slutte å bruke ozonnedbrytende gasser.

32 år etter at avtalen ble inngått, er utslippene redusert til nesten null. Det har ført til at mengden i atmosfæren har begynt å gå ned.

Georg H. Hansen, seniorforsker ved Avdeling for atmosfære og klima ved Framsenteret i Tromsø.

Georg H. Hansen, seniorforsker ved NILUs avdeling for atmosfære og klima i Framsenteret i Tromsø.

Foto: Nilu

– Siden KFK-gassene har en halveringstid på 40–50 år. ser vi at det har mengden i atmosfæren har begynt å gå ned. Nedgangen har vært på rundt 20 prosent siden toppen rundt år 2000, sier Hansen.

Fortsatt er det noen tiår igjen til ozonlaget er friskmeldt og tilbake der det var før menneskene begynte å tukle med det. Men allerede nå ser man at Montreal-protokollen var en miljøavtale som har virket.

– KFK-gass-konsentrasjonen må gå ned med minst 50 prosent før nedbrytingen av ozon kommer ned på 1980-nivå og ozonhullet forsvinner. Det er beregnet at det vil skje rundt 2050, sier Hansen.

SISTE NYTT

Siste nytt

Pence: – En som setter seg over grunnloven bør ikke bli president

USAs tidligere visepresident Mike Pence starter valgkampen med kraftig kritikk av sin tidligere sjef Donald Trump.